Stramning. Regeringens asylstramninger indebærer blandt andet mulighed for indkvartering i telte, at varigheden af flygtninges opholdtilladelser skal begrænses og at egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark hæves.
Foto: Thomas Borberg

Stramning. Regeringens asylstramninger indebærer blandt andet mulighed for indkvartering i telte, at varigheden af flygtninges opholdtilladelser skal begrænses og at egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark hæves.

Flygtningestrøm

Her er Løkkes 34 asyl-stramninger

Indkvartering i telte og egenbetaling for ophold er blandt regeringens forslag.

Flygtningestrøm

Regeringen lancerer nu 34 konkrete forslag til stramninger, der skal imødegå den ekstraordinære flygtninge- og migrantsituation.

»Vilkår betyder noget. Det er en erkendelse, der breder sig. Der er en ny realisme. Det er rimeligvis også sådan, at den realistiske udlændingepolitik, der har været ført i Danmark, har haft betydning for, at mens lande omkring os har set en eksplosiv vækst i antallet af asylansøgere, så har udviklingen trods alt været mere under kontrol i Danmark. Nu tager vi et skridt mere«.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han fredag eftermiddag sammen med justitsminister Søren Pind (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) lancerer pakken, der fordeler sig på fire områder.

Dels skal det gøres mindre attraktivt at være i Danmark ved eksempelvis at stramme reglerne for familiesammenføring, begrænse varigheden af opholdstilladelser og nedsætte ydelserne til asylansøgere.

Dels skal indsatsen styrkes for at udsende udlændinge, der ikke har ret til at være i Danmark. Desuden skal der ændres på indkvarteringen af udlændinge eksempelvis ved at oprette teltlejre til enlige asylansøgere. I første omgang opstilles telte i Beredskabsstyrelsens center i Thisted i løbet af næste uge.

Endelig skal der sikres de nødvendige redskaber, for at myndighederne kan håndtere ekstraordinære situationer med stort pres på de danske grænser.

Først familiesammenføring efter tre år

Allerede da SR-regeringen strammede reglerne for familiesammenføring i fjor, var der diskussion om, hvorvidt det overholdt menneskerettighederne. Stramningen betød, at flygtninge fra borgerkrigsramte lande som Syrien først fik krav på familiesammenføring efter et år. Nu foreslår V-regeringen, at familiesammenføring til flygtninge med såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus først kan ske efter tre år i Danmark.

Lars Løkke Rasmussen mener imidlertid, at stramningerne overholder de internationale bestemmelser.

»Vi vurderer, at det, vi fremlægger her i dag, overholder vores internationale forpligtelser«, siger statsministeren.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Flere asylansøgere end sidste år

Lars Løkke Rasmussen og Venstre gik til valg på at bremse tilstrømningen af asylansøgere. Efter sin tiltrædelse sagde statsministeren, at man måtte kalde det en »fiasko«, hvis ikke regeringen bevægede sig i retning af færre asylansøgere end under den tidligere regering.

På pressemødet oplyste statsministeren, at der allerede i år er kommet flere asylansøgere til Danmark end i hele 2014.

»Siden folketingsvalget er der gået hul på Europa. Vi ser en menneskestrøm, vi ikke har set før. Det kan ikke komme til at gå helt uden om Danmark. Vi skal yde vores bidrag til, at effekten på Danmark bliver så lille, som muligt. Det er det, som denne pakker understøtter«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Her er de 34 forslag:

 • 1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge. Flygtninge med almindeligt beskyttelsesbehov får opholdstilladelse på to år mod fem år i dag.
 • 2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse til tre år. I dag kan man få efter et år
 • 3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse
 • 4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.
 • 5. Gebyrbetaling for en række ansøgninger på udlændingeområdet blandt andet ved familiesammenføring
 • 6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark
 • 7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler
 • 8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene
 • 9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere
 • 10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning
 • 11. Tilbagerulning af asylaftalen, der blandet andet gjorde det muligt at bo og arbejde uden for centrene
 • 12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere og statens betaling for transport til familiesammenførte afskaffes
 • 13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.
 • 14. Genindførelse af 'integrationspotentiale-kriteriet' ved udvælgelse af kvoteflygtninge
 • 15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge
 • 16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold
 • 17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere for at motivere udrejse
 • 18. Kortere udrejsefrist efter afslag på asyl. Fra 15 til 7 dage
 • 19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter
 • 20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer
 • 21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt
 • 22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder indkvartering i telte
 • 23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering
 • 24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter i for eksempel idrætshaller
 • 25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre
 • 26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet for eksempel kontrol og registrering af asylansøgere med ulovligt ophold
 • 27. Oprettelse af modtagecentre i Sydsjælland, Sønderjylland og København
 • 28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge
 • 29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet
 • 30. Skærpelse af straffen for tiggeri
 • 31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift
 • 32. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge
 • 33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge
 • 34. Styrket integrationsprogram

Du kan læse detaljerne om regeringens 34 punkter på Statsministeriets hjemmeside her .

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce