Asyl. Dan Jørgensen siger, at det er flygtninges eget valg, at de rejser til Danmark og bliver underlagt stramme regler om familiesammenføring. De kan tage til et andet land, siger Socialdemokraternes integrations- og udlændingeordfører. Arkivfoto
Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Asyl. Dan Jørgensen siger, at det er flygtninges eget valg, at de rejser til Danmark og bliver underlagt stramme regler om familiesammenføring. De kan tage til et andet land, siger Socialdemokraternes integrations- og udlændingeordfører. Arkivfoto

Flygtningestrøm

Dan Jørgensen: Flygtninge skal vælge et andet land end Danmark

Interview. Det er flygtningenes eget valg, at de rejser til et land med stramme regler for familiesammenføring, siger Socialdemokraternes ordfører. Han forklarer, hvorfor partiet vil adskille flygtninge fra deres børn: Vi vil ikke længere være en magnet for asylansøgere.

Flygtningestrøm

SOS Racisme siger, at nogle børn vil dø i ventetiden på familiesammenføring. Andre siger, at flere børn vil få traumer. Red Barnet siger, at børns liv og overlevelse sættes på spil, fordi de skal vente tre år i en krigszone eller en flygtningelejr. Deler du den opfattelse, at børn risikerer at dø som følge af loven?

»Det er flygtningenes ansvar, om de vælger at tage til Danmark, hvor disse regler gælder. Det er deres valg. Det er ikke sådan, at man står nede i en lejr og så siger: Nu skal jeg flygte. Enten til Danmark eller slet ikke. Der er andre lande, man også kan vælge. Så det er et aktivt valg fra disse flygtninges side at flygte til Danmark, hvor man ved, at de regler gælder. Det synes jeg må være perspektivet på det«, siger Dan Jørgensen, Socialdemokraternes integrations- og udlændingeordfører.

Du svarer ikke rigtig på spørgsmålet. Du siger, det er flygtningenes eget ansvar. Men jeg vil godt bede dig om at svare på spørgsmålet om, hvorvidt du deler den opfattelse, at børn risikerer at dø?

»Jeg svarede faktisk på spørgsmålet. Jeg siger, at det ikke er det, at vi laver reglerne, som vil have en konsekvens. Det, som vil have en konsekvens for mennesker, er, om man vælger at tage til et land, hvor de regler gælder. Det er simpelthen ikke sådan, at det er enten Danmark eller ingen andre steder. Der er jo andre steder end Danmark, man kan tage til, hvis man vil have sin familie til sig hurtigere og ikke vil være et sted, hvor de regler gælder«.

Kan du svare ja eller nej på spørgsmålet om, hvorvidt børn risikerer at dø i den ventetid, der er på familiesammenføring i Danmark?

»Jeg kan svare det, jeg lige har svaret«.

De kan rejse til et andet land

Så du vil ikke svare ja eller nej?

»Er det Ekstra Bladet, jeg taler med eller hvad? Du spørger, og jeg svarer, at man ikke kan stille det sådan op. Du siger: Et relevant spørgsmål er, om de regler, I indfører, vil de få de og de konsekvenser? Så siger jeg: Nej, det er ikke de regler, vi indfører, som vil få de og de konsekvenser. Det er det valg, en flygtning tager, om man vil tage til Danmark, Tyskland, Polen eller et fjerde sted. Det er det, som afgør, hvilke regler man er underlagt og dermed også, hvad der sker i en sådan periode«.

Okay. Hvis vi så godtager, at det er flygtningenes eget valg, er du så enig i, at hvis flygtninge vælger at tage til Danmark og underkaste sig de her regler, at så er der en risiko for, at deres børn dør i ventetiden?

»Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke de enkelte tilfælde. Det vil jeg ikke ind i«.

Grunden til jeg spørger er, at flere af høringssvarene fremfører det argument, at der er den risiko...

»Jamen jeg synes, jeg har prøvet at forklare dig ret godt, hvorfor jeg ikke synes, det er fair at sætte det op på den måde«.

Du sagde, at flygtningene kan tage til andre lande, hvor der er andre regler. Handler den her stramning af familiesammenføring om at få flygtninge til at vælge andre lande end Danmark?

»Ja. Den handler om, at hvis man fortsætter med at være blandt de to-tre lande i Europa, hvor det er mest attraktivt at komme til, og hvor der er mest lempelige regler, så vil vi fortsætte med at være en magnet for asylansøgere. Det sagde jeg i øvrigt også fra talerstolen i Folketingssalen i går. Så ja, det er helt åbenlyst, at det er et af de få håndtag, man faktisk har, som man kan skrue på inden for konventionerne, som kan få betydning for, hvor mange der kommer til Danmark«.

Hvor solidarisk er det med andre EU-lande, at vi laver nogle stramme regler med det direkte formål at få flygtninge til at søge mod andre lande?

»Det er sådan set solidarisk nok, al den stund at vi tager langt flere, end vores størrelse tilsiger. Vi var det land i Europa, som sidste år tog næstflest i forhold til vores størrelse. Så vi tager ikke bare det, som der vil være solidarisk, vi tager langt mere, end det som ville være solidarisk«.

Udfordringen bliver større

Vi antager, at nogle flygtninge træffer det valg af tage til Danmark. Nogle af dem kommer til at vente tre år plus sagsbehandlingstid på at få deres børn til Danmark. Dansk Psykolog Forening og andre siger, at mange af de børn, som kommer herop og skal integreres, vil have traumer, når de kommer til Danmark. Deler du den opfattelse?

»Det er helt åbenlyst, at mange af dem, som kommer allerede nu, har traumer. Både børn og voksne. Og det er også rigtigt, at når man udsætter muligheden for at få familiesammenføring, så betyder det, at udfordringen formentlig vil blive større. Så det er klart, at det stiller nogle ekstra krav til, hvordan vi håndterer de mennesker, som er her. Det anerkender jeg helt klart«.

vores mulighed for at integrere flygtninge afhænger af, hvor mange der kommer

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Men når udfordringerne bliver større, og du anerkender, at det bliver sværere for de børn, som kommer til Danmark, hvorfor stemmer Socialdemokraterne så for det forslag?

»Det er fordi, vores mulighed for at integrere flygtninge afhænger af, hvor mange der kommer. Derfor er vi nødsaget til at gøre noget, der nedbringer antallet. Ellers kan vi ikke have en ordentlig integration i Danmark. Det vil gå ud over alle, der skal integreres i Danmark. Derfor bliver man nødt til at gøre de ting, man kan. Og en af de ting, man kan gøre for at nedbringe antallet, er at ændre reglerne for familiesammenføring. Det nuancerede synspunkt er, at isoleret set for dem, som er her, så gør det integrationsopgaven større og vanskeligere, men der er ingen vej udenom, for det overordnede er, at vi slet ikke kan integrere nogen og hjælpe nogen ordentligt, hvis vi får et så stort antal, at det hele bryder sammen«.

Hvor nemt er det at integrere flygtningebørn, som har traumer?

»Jeg synes, at jeg har svaret på det lige nu«.

Så du anerkender, at det vil være meget svært at integrere dem?

»Har jeg ikke lige svaret på det for et minut siden og fra talerstolen i går, som du citerede i din artikel«.

Jo. Jeg spørger bare for at få slået fast, at jeg har forstået dig rigtigt?

»Du kan citere mig for alt, hvad jeg har sagt her, og alt, hvad jeg sagde på talerstolen i går«.

Okay. De strammede regler for familiesammenføring rammer de flygtninge, som får midlertidig beskyttelsesstatus. Det var sidste år omkring en femtedel - 922 personer - ud af dem, som fik opholdstilladelse på ansøgninger, som blev indgivet, efter at reglerne trådte i kraft. Når det nu kun er en femtedel, forslaget rammer, hvorfor er det så vigtigt at lave stramningen?

»Det handler om nogle ret høje antal. Man skal tænke på, at det overordnede formål er at få det samlede antal ned ved, at færre tager hertil. Både dem, som i givet fald ellers ville være kommet hertil og den familie, de ellers ville have fået herop. Så det er et af de steder, man kan gøre noget, som vil få en mærkbar betydning for antallet«.

Danmark skal hænge sammen

Kan du prøve at sætte dig i barnets sted. Hvordan tror du, at det må være for sådan et barn at vente tre år på at få lov til at komme op til sin ene forælder, som allerede har fået asyl i Danmark?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Det har jeg overhovedet ingen mulighed for at sætte mig ind i. Men jeg kan måske sætte mig lidt ind i forældrenes situation, selv om jeg aldrig har været i krig. Jeg tror da helt sikkert, at hvis man har muligheden for at vælge lande, så vil man selvfølgelig vælge de lande, hvor vilkårene er bedst, og reglerne mest lempelige. Det er derfor, vi gør disse ting. Vi regner med, at nogle så vil vælge at tage til andre lande«.

Hvordan bliver det for dig at stemme 'Ja' til lovforslaget, når du godt ved, at det vil få nogle alvorlige konsekvenser for mange af de flygtninge, der gerne vil til Danmark?

»Det er ikke sjovt at have det ansvar, som jeg har. Men i modsætning til andre folk, som kan skrive om det, råbe om det eller tale om det, så er det mig, der er blevet valgt til at være blandt dem, som har ansvaret. Det vil sige, at det, jeg gør, får betydning for rigtige mennesker. Det får betydning for, hvordan Danmark skal hænge sammen. Og hvis jeg ikke gjorde noget, så ville vi stå i en situation i fremtiden som den, Sverige står i. Det ville være virkelig skidt. Så jeg gør det her ud fra et meget dybfølt ansvar over for, at vi skal være i stand til at kunne hjælpe de mennesker, der kommer til Danmark. Det kan vi ikke, hvis det hele bryder sammen som i Sverige. Jeg har også et ansvar for, at Danmark skal kunne hænge sammen, og det tror jeg desværre ikke, at Danmark kan i fremtiden, hvis vi ikke gør disse ting«, siger Dan Jørgensen, Socialdemokraternes integrations- og udlændingeordfører.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce