Beskyttelse. Sidste år søgte et rekordhøjt antal på 21.300 udlændinge om asyl i Danmark. Regeringen har samlet flertal for en række stramninger af deres vilkår.
Foto: MADS NISSEN/POLFOTO

Beskyttelse. Sidste år søgte et rekordhøjt antal på 21.300 udlændinge om asyl i Danmark. Regeringen har samlet flertal for en række stramninger af deres vilkår.

Flygtningestrøm

Dokumentation: Forstå regeringens forslag om flygtninges værdier

Asylansøgere skal fortælle en personlig historie for at bevise, at en bestemt ting har en særlig affektionsværdi.

Flygtningestrøm

Regeringen er kommet i modvind herhjemme og internationalt på grund af en kontroversiel del af en større stramning af udlændingeloven. Forslaget er blevet døbt 'smykkeforslaget', og det lægger op til at beslaglægge visse værdier fra asylansøgere.

Regeringen fremsatte 10. december sidste år lovforslag nummer 87 om ændring af udlændingeloven. Regeringen skrev i forslaget, at den er af den opfattelse, »at udlændinge, der har midlerne hertil, som udgangspunkt selv skal betale for opholdet i asylcentrene og for nødvendige sundhedsmæssige ydelser«.

LÆS ARTIKEL

Derfor foreslog den, at »der indføres hjemmel i udlændingeloven til, at aktiver, herunder rede penge og værdigenstande, der kan anvendes til dækning af udgifterne til en udlændings eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted [...] kan tages i bevaring (beslaglægges)«.

Under de politiske forhandlinger om forslaget blev det justeret to gange på grund af kritik. Blandt andet var det uklart, hvilke værdigenstande regeringen lagde op til at konfiskere. Og i sidste uge - den 18. januar - fremsatte regeringen så i Folketinget et ændringsforslag, som der nu er politisk flertal for.

For det første vil regeringen udelukkende tage kontanter fra asylansøgere, hvis der er tale om beløb over 10.000 kroner. For det andet vil regeringen kunne beslaglægge genstande til en værdi af over 10.000 kroner. For det tredje - og det er helt centralt - så er alle personlige genstande med en »særlig affektionsværdi« undtaget.

Det sidste punkt imødegår den kritik, der malerisk er blevet rejst af, at regeringen vil pille vielsesringe af folk på flugt. Med det reviderede forslag er det altså slået fast, at det ikke kommer til at ske. Spørgsmålet er så, hvad en »genstand med særlig personlig betydning« dækker over?

Ringe, familieportrætter, hæderstegn og erindringsgaver

Regeringen skriver, at der tale om ting, som en asylansøger har en »særlig følelsesmæssig tilknytning til af personlige grunde uafhængigt af genstandens brugs- eller handelsværdi, og som normalt ikke kan erstattes af en nyindkøbt genstand«. Sådanne ting er altså helt undtaget fra at blive beslaglagt.

Lovforslaget nævner et par eksempler på, hvad det kan være for genstande. Det omfatter blandt andet vielsesringe, forlovelsesringe, familieportrætter, hæderstegn, erindringsgaver fra nærtstående og lignende.

Hvordan afgør man så, om en ting har en personlig betydning? Det spørgsmål skal afklares gennem en samtale med asylansøgeren, der skal godtgøre, at der knytter sig »en særlig personlig historie« til genstanden, »som indebærer, at genstanden ikke vil kunne erstattes af en anden (nyindkøbt) genstand«.

Det fremgår også, at en række genstande vil være helt undtaget for at blive beslaglagt, uanset hvor meget de værd. Der er tale om »almindelige personlige brugsgenstande som eksempelvis ure og mobiltelefoner«.

Desuden står i lovforslaget, at aktiver, der er nødvendige for at opretholde »en beskeden levefod«, er undtaget, ligesom hjælpemidler, der er nødvendige »på grund af legemlige mangler eller sygdom«, går fri. Der er altså ikke tale om, at regeringen vil tage en værdifuld kørestol fra en handicappet asylansøger.

LÆS ARTIKEL

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Regeringen runder også de tilfælde, hvor en asylansøger medbringer en lang række genstande, der hver for sig har en værdi under 10.000 kroner, men som samlet set overskrider beløbsgrænsen. Disse ting vil ikke blive beslaglagt.

Afstemning i den kommende uge

Grænserne gælder for hver enkelt asylansøger. Det betyder, at et ægtepar tilsammen således kan have op til 20.000 kroner i kontanter - eller tilsvarende beløb i udenlandsk valuta - uden at pengene bliver beslaglagt.

Lovforslaget rummer desuden en lang række andre stramninger af udlændingeloven. Mest kritik har der været af den såkaldte 3-årsregel for familiesammenføring, der betyder, at flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus skal have tre års lovligt ophold i Danmark, før de kan få ægtefælle og børn til landet.

Folketinget skal stemme om forslaget i den kommende uge. Der tegner sig et klart politisk flertal for det, da de øvrige borgerlige partier samt Socialdemokraterne har sagt, at de vil stemme for. Enhedslisten, Alternativet, de radikale og SF er imod.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce