Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Havbunden i Kattegat ødelægges af bundtrawl

Undersøgelse kortlægger for først gang omfanget af bundfiskeri i Kattegat.

Gem til liste

Kattegats havbund er udsat for så intensivt et fiskeri med bundtrawl, at store dele af bunden med jævne mellemrum bliver revet op af de tonstunge fiskeredskaber.

Det viser et speciale fra Biologisk Institut på Københavns Universitet, som ved hjælp af avancerede data fra blandt andet gps og det såkaldte Vessel Monitoring System for første gang detaljeret kortlægger brugen af bundtrawl i Kattegat.

»Undersøgelsen viser, at omfanget af bundtrawleri i Kattegat er omfattende. Ifølge mit studie udsattes en meget stor del af farvandet for den her form for fiskeri mindst en gang om året«, siger biolog Christina Dahl Pommer, der er forfatter til specialet.

Særligt på dybder under 22 meter bundtrawles der hyppigt. Al havbund under den dybe berøres gennemsnitligt en gang om året, viser Christina Dahl Pommers kortlægning.

Bund skrabes 20 gange om året
Endnu mere intensiv er belastningen i de dybe kanaler, hvor dybden er mellem 80 og 130 meter. Her skrabes bunden nogle steder helt op til tyve gange om året, fremgår det.

Ifølge eksperterne påvirker den intensive brug af bundtrawl livet i Kattegat.

»Det negative ved det er, at vi får ødelagt den gode økologiske tilstand, som tidligere kendetegnede Kattegat. Dengang havde man en meget sammensat bunddyrsfauna, som også gav et mere righoldigt fiskeliv, der blandt andet omfattede store fisk som rokker, hajer og havkat«, siger Michael Olesen, lektor i havbiologi på Københavns Universitet.

LÆS OGSÅDer er kommet flere fisk i Østersøen

»Hvor vi tidligere havde et meget mere righoldigt fiskeliv i Kattegat, er det enten helt forsvundet eller blevet reduceret til ganske få arter. Den mangfoldighed, vi havde, er forsvundet blandt andet takket være bundtrawleriet«, siger Michael Olesen.

Ud over det intensive fiskeri nævner han kvælstofudledningen fra landbruget som negativ faktor.

Bundfaunaen lider skade
Ifølge Eskild Kirkegaard, vicedirektør på DTU Aqua, påvirker brugen af bundtrawl livet i Kattegat, men det nedsætter ikke nødvendigvis farvandets biologiske mangfoldighed.

»Jeg er ikke bekendt med videnskabelige undersøgelser, der viser, at den nedgang, der har været i for eksempel store fisk i Kattegat, skyldes, at det er bundtrawl, der primært fiskes med. Derimod er det dokumenteret, at overfiskeri har en negativ effekt på bestandene«, siger han.

»Fiskes der med bundtrawl, kommer dertil en påvirkning af selve havbunden, i og med at man skraber hen over den. Det slår nogle af de dyr, der lever dernede, ihjel, hvilket kan give en anden sammensætning af arter. Det ændrer bundfaunaen, men hvorvidt det nedsætter mangfoldigheden, er uklart«, siger Eskild Kirkegaard.

Skæv støtte
For at beskytte den biologiske mangfoldighed anbefaler Greenpeace, at der indføres en række beskyttede områder i Kattegat, hvor der ikke må fiskes med bundtrawl.

LÆS OGSÅEU's ministre på vej med forbud mod udsmid af fisk

»Hvor store de her områder skal være, er vanskeligt at sige, men vi anbefaler en kraftig reduktion af brugen af bundtrawl i farvandet. Problemet er, at brugen af bundtrawl udgør et kraftigt indgreb i havets natur«, siger havbiolog Hanne Lyng Winter.

Trawlerfiskere får mest støtte
Ifølge en opgørelse udarbejdet af Greenpeace går langt hovedparten af fiskeristøtten til trawlfiskeri, mens det langt mere skånsomme garnfiskeri stort ikke modtager støtte.

Ud af i alt 380 millioner kroner bevilget i perioden 2004-10 er 82 procent gået til fartøjer, som fisker med trawl. Det mere skånsomme garnfiskeri har blot modtaget 4 procent af støtten, viser opgørelsen.

»Hvis målet på sigt er et bæredygtigt fiskeri i harmoni med naturen, er det en forkert måde at bruge pengene på. Pengene bør i langt højere grad gå til bæredygtigt fiskeri«, siger Hanne Lyng Winter.

Fiskere: Bundtrawl er ikke skadeligt
I Danmarks Fiskeriforening afviser formand Svend-Erik Andersen, at brugen af bundtrawl i Kattegat forringer biodiversiteten.

»Bundtrawl påvirker selvfølgelig miljøet, men vi mener ikke, at det er skadeligt for miljøet. Desuden er der mange områder, der slet ikke trawles«, siger han.

LÆS OGSÅPing-alarmer skal redde marsvin fra druknedød

»Vi vil gerne et godt havmiljø, og vi vil gerne have, at fiskebestandene får det godt igen i Kattegat, men det er ikke på grund af trawlfiskeri, at de ikke kommer tilbage. De lave torskebestande skyldes eksempelvis udledning fra landbruget og anden menneskelig aktivitet«, siger Svend-Erik Andersen.

Skæv støtte skyldes brændstofpakke
Han afviser, at for stor en del af fiskeristøtten går til trawlfiskeriet på bekostning af garnfiskeriet.

»En stor del af de 380 millioner blev udgjort af brændstofpakken, der fra EU’s side var målrettet de fartøjer, som bruger mest brændstof, hvorfor det især var trawlfiskeriet, som fik støtte«, siger han.

LÆS OGSÅGreenpeace slipper uden dom i gps-sag

På grund af ferie har det ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Ida Auken (SF).

Ifølge en ny analyse udarbejdet af Miljøministeriet er de primære problemer for Danmarks havmiljø tilførslen af kvælstof, miljøfremmede stoffer og det intensive fiskeri.

PolitikenPlus
 • Spansk Vinfestival Den spanske vinfestival er en unik chance for at smage på over 200 vine fra Spanien og prøve alt fra det nyeste og vildeste til det mest traditionsrige.

  Pluspris fra 125 kr. Alm. pris fra 150 kr. Køb
 • Vugge til dukker Farvestrålende vugge til dukken. Sengen passer til dukker helt op til 40 cm., og leveres med dyne og pude. Vuggen er lavet af gode materialer og malet med slidstærk og giftfri maling.

  Pluspris 339 kr. Alm. pris 400 kr. Køb
 • Cykelløb 1937 Rundt og rundt og rundt cyklede de! Billedet af de tre ryttere i foroverbøjet fart er taget af en af Politikens helt store fotografer, Holger Damgaard.

  Pluspris 1.100 kr. Alm. pris 1.265 kr. Køb
 • Avisholder Få styr på aviserne med en we avisholder. Holderen er lavet i pulverlakeret stål, og måler 29 x 42 x 31 cm., så en Politiken passer perfekt i.

  Pluspris 339 kr. Alm. pris 400 kr. Køb
 • Ur, unisex *Bulbul er navnet på en fugl, en lille fugl med hanekam og et oppustet ego. På samme tid er det også navnet på nattergalen i persisk og indisk poesi.

  Pluspris 2.125 kr. Alm. pris 2.500 kr. Køb