Facebookbrugere i fem kommuner: Disse emner betyder mest for os

Hvad er vigtigst for dig i kommunalvalgsdebatten? Politiken har spurgt facebookbrugere fra fem forskellige kommuner landet over. Her er svarene - og valgforsker Roger Buch kommenterer på dem.

Kommunalvalg

Politiken har via Facebook adspurgt 1.532 danskere om, hvilke emner de finder vigtigst i kommunalvalgsdebatten. De adspurgte er fordelt over fem forskellige kommuner rundt omkring i landet: Helsingør, Ringkøbing-Skjern, Guldborgsund, Aarhus og København.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men kan alligevel give et interessant billede af, hvordan danskerne forholder sig til forskellige emner og fokuspunkter i forbindelse med kommunalvalget.

Folkeskolen topper som brandvarmt emne hos næsten alle de involverede kommuner. Det gør også miljø, børnepasning, sygehuse og lægemangel, men der er alligevel store forskelle på, hvad den enkelte kommune finder vigtigt.

Valgforsker og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch gø

r det klart, at sådan en undersøgelse, som Politiken har lavet, altid vil være meget skæv, fordi Facebook i sig selv er meget skæv.

»Det er den især, når man har udvalgte kommuner, og så handler det jo ikke om at tage pulsen på den generelle dansker - der siger det noget om, hvordan danske facebookbrugere fra de udvalgte kommuner ser på det«, siger han.

Alligevel mener Roger Buch, at det faktisk er lidt underligt, at folkeskolen ligger som top i Politikens undersøgelse. Det har han ikke set før. Til gengæld er miljøfokus i storbyerne ingen overraskelse.

Miljø, det er noget med natur - eller?

Det kommer selvfølgelig an på, hvad folk tænker på, når de siger, at miljø er vigtigt, men i princippet er det logisk nok, påpeger Roger Buch. For miljøproblemerne er større i storbyerne, fordi der simpelthen er flere ting, der udfordrer folks helbred. Ikke mindst partikelforurening, som er noget af det, der gør det rimelig usundt at bo inde i Aarhus eller København. Og de adspurgte borgere i de to byer vægter emnet til en sikker 2. plads på prioriteringsstigen.

Umiddelbart tvivler valgforskeren dog på, at det er rent faktisk er det, de adspurgte har tænkt på i svarsituationen. Roger Buch ser, at interessen for miljø også kan bunde i noget partipolitisk, fordi rød blok står stærkt i storbyer som Aarhus og København - og som derfor også huser partier, der slår højt på miljøtrommen.

»Det sker ikke mindst i København, hvor man taler om det grønne flertal som en variant af den røde bloks flertal, og hvor der netop har været diskussioner om, hvorvidt de grønne kunne finde på at vippe Frank Jensen af som overborgmester. Der er nogle partier i disse byer, som gør rigtig meget ud af at tale om miljø, og som gør meget ud at afspejle vælgerne, men jo også påvirker vælgerne«, siger han.

I storbyerne er boligpolitik på samme måde et varmt samtaleemne og knap så interessant i de mindre kommuner. Ifølge valgforskeren handler det formentlig om et presset boligmangel og generel stor efterspørgsel på boliger i storbyerne. Det hele handler altså ikke om Amager Fælled, noterer journalisten sig.

Først er du barn, så bliver du ældre

For de 30-49-årige er der to ting, der trækker særligt tungt: 59,7 procent vægter 'Skoler' som det vigtigste og 'Børnepasning' kommer ind på 2. pladsen med 50,1 procent. Børn, børn, børn og på et tidspunkt bliver vælgeren ældre. Gammel ligefrem.

I Helsingør, Guldborgsund og Ringkøbing/Skjern følger vigtigheden af emnerne 'børnepasning' og 'ældre' hinanden tæt med kun en lille forskel i procentpoint. I København og Aarhus er der et stort spring i procentpoint mellem to emner, og børnepasning rangerer klart højere end omsorgen for de ældre. Hvorfor er der så stor forskel på prioriteringen af børn og ældre i storbykommunerne?

Roger Buch mener, at det blandt andet handler om en anderledes demografi. Gennemsnitsalderen på landsplan er stigende, fordi vi bliver ældre og ældre, men i storbyerne er statistikken en anden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Mens man i mange kommuner oplever et faldende børnetal, så oplever København og Aarhus lidt det modsatte – det strømmer ind med masser af borgere, og de borgere er i høj grad unge, som kommer pga. studie og arbejde og også har brug for skole og daginstutioner. Så i København er gennemsnitsalderen faldende«, siger valgforskeren.

Den generelle aldersstigning er altså landsdækkende, men ifølge Roger Buch er København og Aarhus ikke særligt påvirkede af denne udvikling - heller ikke selvom de måske også er optaget af forhold for ældre, og så giver det mere mening for politikerne at slå emnerne med børn og unge i storbyerne.

Når jeg så bliver syg, skal jeg...

Noget, der virkelig kan splitte landet ad i Politikens kommunalvalgsundersøgelse, er interessen for lægemangel og sygehuse. Men det er ikke så mærkeligt, mener Roger Buch.

»Det afspejler meget den virkelighed, der er derude. At vi nogle steder i landet har lægemangel, mens det andre steder ikke er helt ligeså udpræget. Og det er altså sådan, at jo længere væk du kommer fra storbyen, desto sværere er det generelt set at erstatte praktiserende læger, når de går på pension. Det er et problem, og det kommer til at blive et problem i de kommende årtier, hvor rigtig mange læger kommer til at gå på pension«.

Her slår det med de ældre igennem på to måder, siger han. Flere ældre giver nemlig mere at lave for lægerne, samtidig med at flere ældre også er et udtryk for, at der er mange læger, der går på pension. Af samme grund kan der blive endnu større problemer med at rekruttere nye læger til at overtage lægepraksisser rundt omkring i landet, spår valgforskeren.

Unge vil hellere snakke om integration end ældre

Undersøgelsen viser, at aldersgruppen 18-29-årige vægter emnet integration omtrent dobbelt så vigtigt som aldersgruppen 30+. Det kan formentlig have noget at gøre med, hvor de unge bor, mener Roger Buch. Skeptikerne i forhold til integration og indvandring findes ofte blandt de midaldrende og hos ældre aldersgrupper, mens unge er relativt mere positive over for indvandring, påpeger valgforskeren.

»Mange af de unge bor jo i storbyerne, hvor der også er rigtig mange flygtninge og indvandrere, så det kan være den vej rundt. Der kan også være noget politisk på spil – at nogle af de partier, der er store blandt de unge, også går meget op i det med integration. Og de partier eksisterer på begge sider af det politiske spektrum«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Helsingør gør sig også bemærket i undersøgelsen ved at være den kommune, der bekymrer sig mest om kriminalitet, og dermed overhaler banderamte København og til dels Aarhus. Hvorfor det er tilfældet, må Roger Buch dog melde pas til.

For undersøgelsen afspejler kun Facebookbrugere, der svinger forbi Politikens spørgeskema. I de almindelige survey-undersøgelser, der er lavet bredt i befolkningen op til dette kommunalvalg, er det emnet 'Skoler', der ligger på andenpladsen efter ældreområdet i stort set alle undersøgelser.

»Det er lige præcis her, at vi kan se skævheden i Facebook - de ældre borgere mangler på det sociale medie, så i modsætning til telefonbaserede surveys kommer de ikke med i en undersøgelse som den her. Så den rammer plet med skolerne, men skævt på ældreområdet, og på den måde fanger undersøgelsen jo stadig et og andet om, hvad der rører sig derude«, siger han.

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce