Annonce
Annonce
Sundhed

Regioner om dyr medicin: Det er et nyt våben til forhandlingen med medicinalindustrien

Nej til dyre lægemidler uden nævneværdig effekt. Regioner vil med nyt råd opruste, når den skal møde medicinalindustrien.

Medicinrådets formål:

Formålet med medicinrådet er følgende:

Medicinrådet sikrer hurtig og ensartet ibrugtagning af nye syge- huslægemidler på tværs af sygehuse og regioner

Medicinrådet stiller større krav til dokumentationen for, at ny og eksisterende medicin i både primær og sekundær sektor er til gavn for patienterne

Medicinrådet sikrer stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud

Sammensætning af Medicinrådet

Medicinrådet består af følgende medlemmer:

Ét formandsskab bestående af en formand og en næstformand udpeget af regionernes sundhedsdirektørkreds

Fem lægefaglige direktører eller cheflæger, én fra hver region

Én repræsentant for De Lægevidenskabelige Selskaber

Tre kliniske farmakologer udpeget af regionerne i fællesskab

Én sygehusapoteker udpeget af regionerne i fællesskab

To repræsentanter udpeget af Danske Patienter

Én repræsentant fra Sundhedsstyrelsen

Én repræsentant fra Lægemiddelstyrelsen

Én repræsentant udpeget af Lægemiddelindustriforeningen

To faglige repræsentanter kan udpeges af Medicinrådet for en midlertidig periode på to år, hvis rådet finder, at der er behov for at tilføre rådet særlig viden og kompetencer

Medlemmerne af Medicinrådet skal afgive habilitetserklæring på eventuelle personlige eller økonomiske interesser i lægemiddel- og medicoindustrien.

Kilde: Danske Regioner

Medicinalindustrien skal have mere modstand, når den skal sælge lægemidler til det danske sundhedsvæsen.

Det skal ifølge Danske Regioner ske i et nyt Medicinråd, som blev præsenteret fredag.

I takt med, at der bliver flere ældre danskere, vil udgifterne til medicinsk behandling naturligt stige, ligesom alle eksperter forventer, at også fremtiden bringer store - men også dyre - gennembrud på lægemiddelområdet.

Derfor bør de danske regioner, der driver hospitalerne og med skattekroner betaler for medicinen, stå bedre i denne forhandling, mener Danske Regioner, der vil gøre det muligt at afvise et nyt lægemiddel, hvis præparatets samlede omkostninger overstiger de faglige gevinster.

De sparede penge kan så bruges andre steder i sundhedsvæsenet.

LÆS OGSÅ: Regioner gør op med dyr medicin til alvorligt syge

Politiken har spurgt formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), hvad meningen med det hele er:

»Hvis vi ser historisk på det fra 2007 til 2014 er udgifter til sygehusmedicin fordoblet fra 3,5 milliard til nu 7,5 milliard kroner. Og det går rigtig stærkt, og der kommer hele tiden ny medicin. Vi skal være endnu skarpere på fagligt, om det er det rigtige, som vi tager i brug, så patienterne får gavn af det inden for de begrænsede økonomiske rammer, som vi har. Så det er fagligt, fagligt, fagligt, vi gerne vil stå stærkere.«

I dag kan I ikke afvise nye lægemidler med henvisning til økonomi. Det vil I kunne med den nye model. Vil økonomi blive det afgørende parameter for, om et lægemiddel kommer ud til patienterne?

»Vi vil gerne gøre det mere synligt ved en skarp faglig vurdering om den merpris, som der bliver bedt om for et præparat, er i overensstemmelse med den gevinst og effekt, som patienten får. Og så vil vi sige til virksomhederne, 'synes I, at det er en fair pris'? Og så forsøge at finde en enighed. Det kan så ende med, at præparatet kun kan bruges i enkelttilfælde og ikke generelt til alle patienter, hvis virksomhederne er enige med os i, at der ikke er særlig god virkning af præparatet, men de fortsat vil have en ekstrem høj pris for det. Så kan vi blive nødt til at sige, at vi venter med at tage det i brug«.

Danmark er et af de lande i Europa, der er hurtigt til at tage nye lægemidler i brug. Vil det med jeres nye model komme til at tage længere tid, at patienterne får glæde af ny medicin?

»Det håber vi ikke. Vi har et ønske om, at det har været hele processen igennem tre måneder efter, at det er godkendt i det europæiske lægemiddelagentur. At trække det i langdrag og spare penge, det er ikke en del af dagsordnen«.

Hvordan vil patienter opleve det nye Medicinråd, hvis I får det gennemført?

»De vil opleve, at det, der er i fokus for os, det er at få den bedste effekt af en behandling. De vil opleve et meget skarpt fokus på, om der er bivirkninger ved behandlingen, men også om de penge, som vi bruger på medicinen - der vil være flere af de kommende år - er rigtigt givet ud. Så vi sikre, at det er de rigtige lægemidler, vi bruger, så vi ikke skal skære ned på personalet, fordi vi bruger penge på medicin, som vi ikke har undersøgt og vurderet ordentligt. Vi vil gerne vise rettidig omhu, og at det er den maksimale faglighed, vi har lagt for dagen«.

LÆS OGSÅ:Regioner: Prisen skal være med til at bestemme behandlinger på sygehusene

Vil lægemidlernes omkostninger være snævert på, hvad de koster på hospitaler eller i sundhedsvæsenet, eller vil I også se bredere, altså om en behandling eksempelvis vil spare penge i kommunerne?

»I den model, vi har valgt, er det omkostninger bredt. Altså både på hospitaler, men også, når vi har fået erfaringer med det, så brede det ud, så vi kan se, om der spares på hjemmehjælp eller vi får folk i arbejde. Så det skal tages med. Et godt eksempel er den nye hepatitis-medicin, der blev taget i brug for godt et år siden, det får gjort folk raske - i modsætning til den gamle medicin. Nu kan de komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor bør vi også se på det«.

Handler det her om at stå stærkere i jeres forhandling med medicinalindustrien, når I skal købe lægemidler?

»Ja, det er formålet. Det er formålet, at vi får en endnu stærkere faglige basis, så vi synliggør, at vi gerne vil betale for god kvalitet, men hvis ikke der er bedre kvalitet, så synes vi, at det er svært at betale ekstra penge«.

Inden for de rammer der er, kan Danske Regioner bare oprette det her Medicinråd og inddrage pris i vurderingen. Hvorfor lægger I så op til en proces, hvorfor ikke bare gennemføre det nu?

»Jo bredere enighed og jo bredere forståelse for, hvad det er, vi vil i forhold til regering, Folketingets partier og organisationer, jo stærkere tror jeg, at modellen bliver. Og jo mere holdbar bliver den. Det kan jo også være, at der er nogle, der har ideer til, hvordan vi kan gøre modellen bedre, og lytter vi naturligvis«.

Er det her ikke bar en spareøvelse?

»Nej, det er et forsøg på at undgå, at vi kommer til at bruge penge, vi kunne bruge bedre et andet sted«.

Redaktionen anbefaler

Regioner: Prisen skal være med til at bestemme behandlinger på sygehusene

Nyt Medicinråd præsenteres efter al sandsynlighed fredag af Danske Regioner. Medicin skal kunne afvises som standardbehandling - med henvisning til pris.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce