Annonce
Annonce
Økonomi

Statens køb af it bliver kulegravet

En række myndigheder har aldrig sendt deres millionaftaler i udbud. Rigsrevisionen vil granske spildet af skattekroner.

Staten har i årevis pligtskyldigt kastet milliarder af skattekroner efter it-leverandører uden at sende aftalerne i udbud i tråd med lovgivningen.

Det potentielle spild af skattekroner får nu Folketingets Statsrevisorer til at bede Rigsrevisionen om at foretage en tilbundsgående undersøgelse.

Skat og Rigspolitiet er eksempler på statslige instanser, der gennem 20 år har forlænget kontrakterne med it-giganten CSC uden at give konkurrerende firmaer nogen chance for at byde på millionopgaverne. Rigspolitiet har gennem de to årtier forlænget sin hovedaftale med CSC fem gange, mens Skat har gjort det tre gange.

Statsrevisor: Rigtig god ide

Rigsrevisionen har lavet en forundersøgelse af problemet og konkluderet, at der er basis for en egentlig kulegravning.

»Rigsrevisionen har nu meddelt, at den meget gerne vil lave en undersøgelse, for de kan godt se, der kan være problemer i forhold til CSC og de manglende udbud gennem så mange år. Jeg vil forvente, at Statsrevisorerne i givet fald beder om en større undersøgelse, som vil omfatte andre end Rigspolitiet og Skat, da CSC jo er en stor leverandør til staten«, siger Jens Frederik Rasmussen, souschef i Statsrevisorernes sekretariat.

LÆS OGSÅSkat har snydt med kontrakter til CSC i 19 år

Formelt vil Statsrevisorerne først bestille den tilbundsgående undersøgelse på et møde 27. januar. Statsrevisor Lars Barfoed (K) har taget initiativ til granskningen.

»Den tilbagemelding, vi har fået fra Rigsrevisionen, bestyrker mig i, at det er en rigtig god idé at bede Rigsrevisionen om en undersøgelse, som omfatter andre statslige institutioner. Jo større it-kontrakter, der er tale om, des mere bekymret kan jeg være for, at de offentlige midler ikke er blevet forvaltet tilstrækkelig effektivt, fordi man ikke har sikret sig en konkurrencedygtig pris«, siger Lars Barfoed.

Direktør underskrev ulovlig aftale

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), siger, at de øvrige statsrevisorer vil stille sig bag Barfoeds ønske om en kulegravning. Ifølge flere eksperter, Politiken har talt med, er der i Rigspolitiets og Skats tilfælde tale om klokkeklare overtrædelser af EU’s udbudsregler.

Jo større it-kontrakter, der er tale om, des mere bekymret kan jeg være for, at de offentlige midler ikke er blevet forvaltet tilstrækkelig effektivt

Lars Barfoed (K)

For tre år siden underskrev Skats direktør Jesper Rønnow en forlængelse af rammeaftalen med CSC uden udbudsproces. Skat ønsker ikke at oplyse kontraktsummen, men der er ifølge Politikens oplysninger tale om et trecifret millionbeløb.

Skat erkender i dag i et skriftligt svar, at »udbudsreglerne som udgangspunkt ikke har været fulgt«. Skat fortsætter: »Skats direktør blev i forbindelse med underskriften (...) ikke orienteret om, at forlængelsen er eller kunne være i strid med udbudsreglerne«.

Og der er mere for Rigsrevisionen end bare Skat og Rigspolitiet at kigge nærmere på, for langt flere statslige institutioner har tilsvarende gamle it-systemer og kontrakter, der hverken har været sendt i udbud eller er blevet kritisk udfordret.

LÆS OGSÅVirksomheder klager over benspænd i kommunernes it-udbud

Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet er inden for det seneste år blevet sat til at kortlægge problemets omfang og hjælpe med at finde en løsning i samarbejde med de centrale ministerier. Direktør Lars Frelle-Petersen oplyser, at nogle it-systemer er over 20 år gamle, mens nogle kontrakter er indgået, før udbudsreglerne blev indført i 1992.

»Vi har fået blik for, at der er nogle meget gamle kontrakter og systemer, og at vi har en del af dem i forskellige grader rundt om i staten«, siger Frelle-Petersen.

Staten brugte i 2011 7 milliarder kroner årlig på it, hvoraf cirka 1,5 milliarder blev brugt til outsourcet it-drift. Digitaliseringsstyrelsens skøn er, at omfanget er cirka det samme i dag. Styrelsens erfaring er, at man kan opnå besparelser på op til 28 procent af kontraktsummen ved at optimere aftalen eller sende den i udbud.

Redaktionen anbefaler

Regionsformand: Vi gennemgår it-området med en tættekam

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce