Høst. Biavlerne er i gang med årets første slyngning af honning. Imens kniber det med mad til bierne ude i landskabet.
Foto: MIRIAM DALSGAARD

Høst. Biavlerne er i gang med årets første slyngning af honning. Imens kniber det med mad til bierne ude i landskabet.

Artikler

Selv små doser sprøjtemidler kan give skader på bier

EU har grebet ind mod problematiske sprøjtemidler.

Artikler

Sidste forår besluttede Hollands parlament at forbyde en bestemt type sprøjtemidler, de såkaldte neonikotinoider, på grund af en voldsom tilbagegang i landets bestand af bier.

Og videnskabelige artikler om stoffernes skadelige virkninger på bier udkommer for tiden i en lind strøm. Det var da også af hensyn til bier, at EU for to år siden indførte et midlertidigt stop for brugen af tre af de mest anvendte neonikotinoider, men kun på raps, solsikker og andre afgrøder, som tiltrækker bier. Andre anvendelser er stadig tilladt.

Flere lande havde forud haft egne forbud. I Danmark har midlerne kun været tilladt til bejdsning af frø, ikke til direkte sprøjtning.

Systemet svigter

Siden moratoriet har ny viden vist, at selv meget små doser kan give skader, og at vilde bier er mere følsomme end de honningbier, som sprøjtemidlerne testes på. Danske eksperter mener, at godkendelsessystemet bør ændres.

»Testene er ikke gearet til at fange de mere snigende og langsomme virkninger af stofferne. De går på midlernes akutte giftighed«, forklarer seniorforsker Per Kryger, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

SE OGSÅ

Easac, et fællesorgan for EU-landenes videnskabsakademier, fastslog i april, at neonikotinoider ikke kun er problematiske i forhold til bier. Den udbredte, forebyggende brug af neonikotinoider har »alvorlige negative effekter« på insekter, der gør nytte ved at bestøve planter eller ved at spise skadelige insekter, skriver Easac.

Naturlig skadedyrskontrol i form af insekter, der tager livet af skadelige insekter, har stor økonomisk værdi, hedder det i Easac’s rapport.

Næstformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, mener ikke, at den måde, man bruger neonikotinoider i Danmark, er problematisk. Han påpeger, at alternativet til bejdsning af rapsfrø er at sprøjte rapsen flere gange mod rapsjordlopper. »Men vi retter os efter, hvad myndighederne siger«, siger han.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce