Sådan styrer chefen sine medarbejdere

Magt er forklædt som positive tanker og evalueringsskemaer.

Debat

Der er gjort mange forsøg på at definere magt og ikke mindst de mange kapitalformer – økonomisk kapital, symbolsk kapital, mediekapital, netværkskapital osv. – der knytter sig til bestemte magtformer.

Der er efterhånden lige så mange magt- og kapitalformer, som der er mennesker på jorden, for rækken af sociologer og politologer, der vil sætte samfundets magtforhold på en ny succesformel, er næsten uvirkeligt lang.

Der er skam også mange af de forskellige kapitalanalyser, som har haft succes og højnet den offentlige debat, og ikke mindst analyserne af samfundets varierende magtforhold er vigtige for den offentlige debat.

Der er imidlertid andre former for magtanalyser, som også fortjener opmærksomhed, nemlig de radikale magtanalyser, der nok for manges vedkommende kammer over, men som også i nogle tilfælde kan bidrage til at nuancere debatten.

Den amerikanske sociolog James Tucker har skrevet et interessant studie, hvor han påpeger, at de traditionelle kampe mellem arbejdsgiver og arbejdstager er forsvundet i den omstillingsparate organisation, og at kampen i stedet er blevet et individuelt, indre anliggende:

De ansatte kæmper med sig selv – de føler sig utilstrækkelige og sætter spørgsmålstegn ved, om de slår til, og om deres præstationer overhovedet kan opnå anerkendelse.

De ansatte er således konstant sårbare, og arbejdsgivernes rolle bliver derfor mere intim i form af coaching og supervision.

Den omstillingsparate organisation og den positive tækning er værd at sætte på dagsordenen og få grundigt belyst og diskuteret.

Problemet er bare, at magten netop ikke er synlig i den intime og terapeutiske situation, og nu, hvor alle barrierer er væk, kan der manipuleres med den ansattes indre.

De franske sociologer Luc Boltanski og Eve Chiapello har stillet det begavede spørgsmål, »hvordan en ny form for kapitalisme, som tilsyneladende har endnu større indflydelse end den tidligere på det sociale liv, ikke blot kan etablere sig uden nogen form for organiseret modstand, men oven i købet mødes med et entusiastisk heppekor«.

Deres svar er langt og kompliceret, men det korte svar på spørgsmålet kan man hente hos amerikaneren Barbara Ehrenreich. Hun påpeger, at den positive tænkning, der også findes i alle mulige afskygninger i managementlitteraturen, nærmest fungerer som et ideologisk glidemiddel.

Positiv tænkning tjener fremskridtet. Det handler om at se udfordringer i stedet for problemer. Kritik og modstand fremstilles som en decideret risiko for øget vækst og effektivitet.

Sat på spidsen fremstår den positive tænkning som et forbud mod at tænke kætterske tanker. Modstand er helt forbudt. De, der ikke vil smile og se positivt på de konstante omstillinger, og som ikke har den rette omstillingsattitude, er de negative – de, som den nye magt ikke vil vide af.

Ingen magt uden kontrol. For den modstand, som har overlevet den omstillingsparate organisation og mødet med den positive tænkning, er der imidlertid lang vej til succes. Kritiske diskussioner er nemlig afløst af en ny infrastruktur for kritik.

Som den amerikanske professor i management Hendrie Weisinger så præcist udtrykker det, er ’evalueringer’ en moderne form for kritik. Evalueringsskemaer er en serie af spørgsmål, der er kritiske, fordi de påpeger, hvad modtageren kunne gøre anderledes. Det samme gør sig gældende for andre styringsteknikker såsom standarder og procedurer.Alt, hvad der afviger fra det, der måles, udgør kritisable forhold. Kritik er ikke her i traditionel forstand et modstandsmiddel eller et erkendelsesmiddel, men et kontrolmiddel.

Den omstillingsparate organisation, den positive tækning, som er et særligt managementperspektiv, og det samlede katalog over styringsteknikker såsom evalueringer, standarder, procedurer og øvrige dokumentationsøvelser er værd at sætte på dagsordenen og få grundigt belyst og diskuteret.

Udgør dette trekløver en ny form for magt, der ikke møder nogen modstand, fordi de moderne sårbare ansatte bliver kastet rundt i den omstillingsparate organisation med beskeden om at se det som en positiv udfordring?

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Eller er svaret snarere, at al modstand er blevet luftet i klagevejledninger og evalueringsøvelser? Og kan der være tale om nye kapitalformer?

Det er som bekendt godt at have økonomisk kapital, hvis man skal holde sig gode venner med sin bankdirektør.

Hvis vi kan svare lige så bekræftende på, om det er godt at holde sig gode venner med den ledende coach og fremvise en attitude, der signalerer omstillingsparathed, kan virke positive, imødekommende og se selv de mest uhåndterlige problemer som udfordringer, ja, så er der også tale om en ny kapitalform og ikke mindst om en magt, der er parat til at belønne dem, der retter ind.

Hvis der bare er lidt om snakken i disse mere radikale magtanalyser, er svaret på spørgsmålet ’hvad er magt i dag?’, at magt er evnen til lede andre og få dem til at tro, at de opnår den størst mulige belønning og anerkendelse ved at underkaste sig trekløverregimet.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce