Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Kærshovedgård er sidste station inden udrejse fra Danmark. Siden omlægningen til udrejsecenter i marts 2016 er 2 personer udrejst.

Kærshovedgård er sidste station inden udrejse fra Danmark. Siden omlægningen til udrejsecenter i marts 2016 er 2 personer udrejst.

Danmark

Tidligere fængselsinspektør og chefanklager: Kærshovedgård er værre end fængsel

Rapport fra Helsinki-komiteen dumper forholdene på Udrejsecenter Kærshovedgård. Advokatforening varsler nye retssager om tålt ophold.

Danmark

To mand per celle, personlig elektronisk overvågning, lediggang blandt de anbragte og en placering langt ude i skoven på ubestemt tid er blandt de forhold, som nu får Den Danske Helsinki-komite til at advare regering og Folketing mod rammerne for Udrejsecenter Kærshovedgård.

Komiteen, der arbejder for sikkerhed og samarbejde i en række europæiske lande, har for nylig inspiceret det omstridte center, som er placeret i en plantage i Midtjylland 16 kilometer fra Ikast. Efter besøget har tidligere fængselsleder Bodil Philip og tidligere chefanklager Arne Stevns fra Nordsjællands Politi udarbejdet en rapport på vegne af komiteen.

»Samlet set er det vores vurdering, at forholdene på Kærshovedgård kan sidestilles med dem i åbent fængsel. Men der er også forhold, der er efter min mening er værre end i et åbent fængsel«, siger Bodil Philip, der i 25 år har været leder af det lukkede fængsel i Ringe.

Rapportens konklusion stiller spørgsmålstegn ved princippet om, at anbragte på opholdscentret ikke er frihedsberøvet.

Dermed er der, vurderer Helsinki-komiteen, risiko for, at den danske stat med den anvendte praksis overtræder Den Europæiske Menneskeretskonventions bestemmelser om frihedsberøvelse og umenneskelig behandling.

Lignende kritik har tidligere været udtrykt af både Institut for Menneskerettigheder, Amnesty og Dignity.

Nøglebrik og fingeraftryk

Komiteen har først og fremmest kigget nærmere på de fysiske begrænsninger.

I begyndelsen af marts strammede Udlændingestyrelsen kravet til melde-, opholds-, og underretningspligten, som udrejsecenterets beboere skal rette sig efter. De skal fremover anvende en biometrisk nøglebrik kombineret med fingeraflæsning til at koble sig ind og ud af centerets indhegning og deres værelser.

Det er værre forhold end i et almindeligt åbent fængsel

Ifølge Helsinki-rapporten overføres data fra nøglebrikken til Udlændingestyrelsen, hvilket myndighederne begrunder med et beskyttelseshensyn overfor beboerne, men det »benyttes også til kontrol«, lyder det i rapporten.

»De indsattes færden i danske fængsler registreres ikke elektronisk. Alle indsatte på almindelige fællesskabsafdelinger kan frit gå ind og ud af deres celler uden registrering«, siger Bodil Philip.

Isoleret beliggenhed

Beboerne kan frit forlade centeret, men »muligheden for fravær er dog begrænset af Kærshovedgårds isolerede beliggenhed«, skriver komiteen.

De anbragte skal benytte centeret som indkvarteringssted, og de skal melde, hvis de ikke er til stede i tidsrummet mellem klokken 23 og 6.

Beboerne skal ligeledes overholde meldepligten hos centerets politi, som for nogle vil være flere gange ugentligt, imens andre skal vise sig dagligt mellem 9-15. Det skal overholdes, eller falder straffen.

Der findes ikke offentlig transport til Kærshovedgård, og nærmeste togstation er 6 kilometer væk.

Ingen mulighed for familiekontakt

Helsinki-komiteen konstaterer, at bortset fra 9 personer på tålt ophold har resten af beboerne ingen mulighed for at optjene løn eller vederlag til en togbillet.

Besøgende har ingen overnatningsmuligheder, og der er ingen muligheder for private rum.

Alt i alt, konkluderer rapporten, er der i praksis ikke sikret mulighed for jævnlig kontakt til familie, som det påkræves i den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til respekt for familielivet.

Vi forsøger at have gode relationer og tilbyde de aktiviteter, beboerne er berettiget til

»Når man kontrollerer mennesker i det omfang, som det sker nu, og samtidig giver dem så dårlige muligheder for at komme derfra, så er det at sidestille med frihedsberøvelse og dermed en overtrædelse af konventionen. Det synes vi, at nogle myndigheder skal vurdere«, siger Bodil Philip.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Anbragt to og to

Rapporten gennemgår også opholdets karakter, og Helsinki-komiteen konkluderer, at der er risiko for en overskridelse af konventionsbestemmelserne om umenneskelig eller vanærende ophold.

Eksempelvis er beboerne anbragt to og to på værelser på 10 m2.

»Det er værre forhold end i et almindeligt åbent fængsel«, siger den tidligere fængselsinspektør Bodil Philip.

Ombudsmanden inspicerede Kærshovedgård i oktober. Dengang bestod beboerne kun af afviste asylsøgere, som ikke vil rejse hjem. Siden er også personer på tålt ophold og personer uden statsborgerskab kommet til, og denne gruppe kan ikke forlade Danmark på grund af risiko for dødsstraf, tortur eller umenneskelig behandling i hjemlandet.

Opfordring til Ombudsmanden

Dermed er der intet alternativ til opholdet på Kærshovedgård, og på den baggrund opfordrer komiteen Ombudsmanden til atter at besøge stedet.

»Han bør se på, om personer på tålt ophold er anbragt i strid med konventionen, eller om myndighederne er gået over stregen«, mener Bodil Philip.

Rapporten anbefaler, at et ophold på Kæreshovedgård altid bør være en domstolsbeslutning og ikke en administrativ afgørelse som nu.

»Der er tale om et så stort indgreb, at man børe have retsgarantier og en forsvarer. Det har du ikke, når det er en administrativ beslutning«, siger Bodil Philip og henviser til, at Højesteret to gange har omgjort Udlændingestyrelsens krav om opholdspligt.

Der kommer sager

Foreningen af Udlændingeretsadvokater er allerede i gang med at finde egnede sager, som kan prøves i retten, oplyser foreningens formand, advokat Jytte Lindgård.

»Det er et hundrede procent sikkert. Vi ønsker simpelthen at få ryddet op i tålt ophold. Det skal ikke være et fængsel, og vi mener, at forholdene i øjeblikket er værre end fængselslignende forhold. Den sætning havde jeg ikke turde sige så kraftigt, hvis ikke vi havde haft rapporten her som grundlag. Nu mener jeg, at der er belæg for det«, siger hun.

Men regeringens pointe er jo netop, at forholdene skal være utålelige?

»Det ved vi godt, men det kan jo ikke nytte noget, at det skal være værre end fængsel«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Værdig dagligdag

Anne Marie Borggaard, institutionschef for Kærshovedgaard, har modtaget rapporten fra Helsinki-komiteen.

»Vi driver centeret inden for de rammer, der er er givet for et udrejsecenter, og her gør vi, hvad vi kan, for at beboerne har så værdig en dagligdag som mulig. Vi forsøger at have gode relationer og tilbyde de aktiviteter, beboerne er berettiget til og i det hele taget hjælpe dem med det, de har behov for«, siger hun

Helsinki-komiteen understreger, at den ikke udtrykker kritik af udrejsecenterets drift, men af de politisk udstukne rammer. Derfor bliver rapporten sendt til medlemmer af Folketinget og Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Komiteen vil også drøfte den med Folketingets integrationsudvalg.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce