Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Politikens Undervisningspris: De faglige paneler

Mød eksperterne, der kårer vinderne af Politikens Undervisningspris.

Undervisningsprisen

Dommerpanelet for grundskoler:

Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet hos EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Lise har i mange år arbejdet med forskning og udvikling på skoleområdet og blandt andet skrevet ph.d. afhandling om læreres læring i team.

Selv har hun gået i grundskole på Klostermarksskolen i Roskilde: »En af mine bedste skoleoplevelser er min tyskundervisning. Jeg havde en lærer, som med nutidens øjne ikke var specielt nytænkende, men han formåede at gøre faget uendelig betydningsfuldt gennem sit eget smittende faglige engagement, sin finurlige tilgang til sproget – også det danske – og sin evne til at se den enkelte elev og dennes potentialer – flere år før det blev moderne at tale om differentiering og individuelle mål«.


Andreas Rasch-Christensen, uddannet cand.mag. i samfundsfag og historie med en ph.d. i uddannelsesforskning fra DPU/Århus Universitet. Er forskningschef på VIA University College og tidligere ansat ved læreruddannelsen samme sted. Mangeårig erfaring som skoleforsker og sidder i den videnskabelige styregruppe for følgeforskning i reformen. Tilbragte folkeskoletiden på Favrdalskolen i Haderslev, hvor han oplevede mange gode lærere. Ikke mindst dansklærer og klasselærer Inger Heckmann:

»Hun fulgte os fra start til slut i folkeskoleforløbet. Det gjorde en klasselærer ofte den gang. Hun var et fast forankringspunkt både fagligt og socialt. Jeg husker hende som en ualmindelig god dansklærer, der lærte os de helt grundlæggende færdigheder, men også det at analysere, argumentere og bevæge sig på tværs af forskellige genrer. Hun stod også i spidsen, når der skulle skabes gode relationer og løses konflikter inden for fællesskabets rammer«.


Lars Kettel, uddannet cand.comm og pædagogik fra Roskilde og Københavns Universitet, og MPA fra CBS. I dag er han Uddannelsesleder for læreruddannelsen på Frederiksberg ved Københavns Professionshøjskole og sidder med ansvar for studieordning mv. Lars var tidligere lektor i de pædagogiske fag og praktikleder ved Frederiksberg Seminarium. Folkeskoletiden blev tilbragt på Hareskov Skole og afsluttet med 10. klasse på Flakkebjerg Efterskole:

»Jeg skiftede klasselærer i 7. klasse og Pia fik en helt afgørende betydning da hun var så meget mere end en lærer. Hun så mig som person og fik mig guidet i retning af en efterskole. Min tid på efterskolen står stadig som det mest betydningsfulde år af mit skoleliv, og mine nære venner i dag har alle deres rødder her. Lærerne på efterskolen åbnede mig for verdens mangfoldighed, og viste mig hvordan det at finde sig selv var et spørgsmål om at finde sig selv sammen med andre«.


Mette Petersen, er lærer på Lillevang Skole i Allerød. Hun er uddannet fra Københavns Dag- og Aftenseminarium og har været lærer på Lillevang Skole i 17 år. Hun vandt i 2017 hovedprisen i grundskole-kategorien for at være en rollemodel for andre lærere. I alt 69 elever, forældre og kollegaer havde sat sig til tasterne for at indstille dansk- og idrætslæreren fra Lillerød. Selv gik hun på Sdr. Omme Skole, hvor hun oplevede den gode relation til lærerne som altafgørende for både den personlige, sociale og faglige trivsel:

»Jeg mindes med glæde alle mine folkeskolelærere, men en helt særlig plads i min bevidsthed har min gamle matematik-, biologi- og idrætslærer Jørn Lak, som jeg har en oplevelse af investerede mere end sin arbejdstid i os. Han tog os med på fugletur med kikkerter om halsen og morgenbrød i privaten med en mødetid kl. 04.00 om morgenen, og jeg husker at have ringet til ham sammen med min mormor, da vi ikke kunne finde en plante i Den Danske Flora. Jørn var fagligt ambitiøs på vores vegne, tabellerne skulle sidde lige på tungen, og vi skulle kunne navnene på skovens træer. Han ville os og motiverede os, og derfor ville vi ham, hans fag og skolen«.


Josepha Pan Thomsen, er 15 år og går på nuværende tidspunkt i 9. klasse på Nørrebro Park Skole. Til næste år skal hun på efterskole og derefter på gymnasiet.

»Min bedste oplevelse med en lærer har været min nuværende klasselærer Lars. Da han startede som vores lærer for 4 år siden, var vi en klasse med et lavt fagligt engagement. Han krævede, at alle ydede deres bedste, og både dem som havde det nemt og svært fik udfordringer, f.eks. igennem projektarbejde. Han forstår at skabe ro, og holder samtidig fokus på, at alle har det godt. Det har virkelig været med til at forandre vores klasse. I dag har vi måske stadig ikke landets bedste karakterer, men jeg vil sige, at vi nok har et af de bedste sammenhold, og vi har i hvert fald et langt tryggere og mere seriøst miljø, end vi havde for et par år siden. Hele klassen har enormt stor respekt og kærlighed til ham, da han hver især har hjulpet os«.


Poul Aarøe Pedersen, uddannet cand.mag. i medievidenskab fra Københavns Universitet med suppleringsfag i idehistorie (AU) og moderne kultur (KU). På Politiken siden 2007, tidl. redaktør af Debat Søndag, analyseredaktør, stedfortrædende redaktør af lederkollegiet, litteraturanmelder og lederskribent. Pt. avisens uddannelsesredaktør, hvor han skriver om alt fra vuggestuer til videregående uddannelser. Han har gået på Østre Skole i Middelfart.

»Jeg var et dydsmønster i skolen. Måske fordi vores nabo hjemme på villavejen var skoleinspektøren. Jeg fik i hvert fald sjældent skældud. En enkelt gang husker jeg dog, at jeg blev eftertrykkeligt irettesat af min dygtige klasselærer, Ruth. Jeg havde i en dansktime grinet højlydt af en klassekammerat, der ikke vidste, at en høne lagde æg. Dét var bare ikke i orden, fik jeg at vide. Bare fordi jeg selv kendte alle svar, gav det mig ikke ret til at grine ad andre. Og det er jo rigtigt: Håneret rimer ikke på klassefællesskab«.


Dommerpanelet for erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser:

Noemi Katznelson, uddannet cand. mag i pædagogik og historie, med en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC. Er professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Selv har hun taget en halv gartneruddannelse på en erhvervsskole og gået på Aurehøj Gymnasium, hvor hun blev student i 1987.

»Jeg husker særligt en helt fantastisk historie- og samfundsfagslærer i gymnasiet, der i den grad blev formende for det, jeg senere har beskæftiget mig med. Han formåede at formidle vigtigheden af at tage stilling til det samfund, vi lever i og at gøre dette på et ’oplyst’ grundlag«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce


Katja Munch Thorsen, uddannet cand.scient.soc fra Aalborg Universitet. I dag er hun vicedirektør på Københavns Professionshøjskole. Hun er student fra Herlufsholm i Næstved, hvor hun bedst mindes sin fysiklærer.

»Det, der var særligt ved ham, var, at han var meget tydelig i sin kommunikation af forventninger til mig og mine klassekammerater. Han signalerede meget tydeligt, at han vidste hvad vi hver i sær kunne og holdt øje med, om vi arbejdede seriøst med tingene og gjorde os umage. Men på en meget stilfærdig og humoristisk måde. Det var motiverende for mig, at han forventede en god indsats og reagerede, hvis vi ikke leverede. Samtidig var han altid parat til at forklare og hjælpe, hvis der var noget vi synes var svært«.


Peter Koudahl, cand. mag. i Pædagogik og International Pædagogik og udviklingsstudier fra Københavns Universitet og ph.d. i Uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet. Han er ansat som seniorforsker ved VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Tidligere ansat som docent ved Professionshøjskolen Metropol og som lektor ved DPU, Aarhus Universitet og på Aalborg Universitet, og som underviser på det nu hedengangne Frederiksberg Seminarium. Han har en mangeårig erfaring som uddannelsesforsker og har et specielt fokus på erhvervsuddannelserne. Indtil 4. klasse gik han i folkeskolen i Herlev og afsluttede den i Ganløse, hvorefter han gik i gymnasiet i Ballerup.

»Jeg husker specielt vores dansklærer og klasselærer i gymnasiet, Angela, som jeg var meget glad for. Hun var selv student fra Ballerup Gymnasium, og gik derfra direkte til universitetet, hvor hun læste dansk og tysk. Og i direkte forlængelse herfra blev hun ansat på det gymnasium, hvor hun selv havde gået. Efter eget udsagn havde hun altid elsket at gå i skole. Det gav hende nogle ’blinde pletter’. Hun havde for eksempel meget svært ved at forstå, hvordan nogle mennesker ikke elskede skole, som hun selv gjorde det. Jeg kan huske, at jeg tænkte meget over, at det nok er en vigtig kvalifikation som lærer, at have haft erfaringen med ikke altid at elske skolen. Jeg tror, at det giver en bedre forståelse for, de elever man selv skal undervise, som ikke altid føler den største motivation for at gå i skole …«.


Brian Egede-Pedersen, er gymnasielærer på Nykøbing Katedralskole. Han blev uddannet i historie med sidefag i engelsk fra Syddansk Universitet og har også fungeret som underviser i historieformidling samme sted. Han modtog i 2017 Politikens Undervisningspris for sin evne til at gøre undervisningen interessant og vedkommende for sine elever. Han har selv gået på Fredericia Gymnasium, og det var allerede der, han besluttede sig for, at fremtiden skulle være som gymnasielærer:

»’Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!’. Selv femten år efter studenterhuen sidder den sætning fast, og det gør mindet om min tysklærer, Bjarne Bangsgaard, også. Han satte høje krav til os i undervisningen, men var altid opmærksom på de elever, som på en eller anden måde havde brug for en hånd. Han inviterede os med ind i de litterære klassikere og lærte os at værdsætte dem, var samlingspunkt dagen efter 9/11 og skaffede os gratis drikkevarer på stamrestauranten på studieturen til Berlin. Bjarne kunne alt det, den gode lærer bør. Sørgeligt nok døde han pludseligt kort tid efter, jeg selv begyndte som gymnasielærer, og endnu i dag fortryder jeg, at jeg ikke skrev til ham da og fortalte, hvor stor en inspiration han havde været. Undervisningsprisen er blandt meget andet en kærkommen mulighed for at give den tak til den helt specielle lærer, vi forhåbentligt alle sammen har mødt på et tidspunkt«.


August Vang Taankvist, går til dagligt i 2.g på Roskilde Gymnasium, hvor han læser på den samfundsfaglig/sproglige linje. Han har gået ti år på Klostermarksskolen og været på et udvekslingsophold i USA. Derudover er han ansat som mentor hos Mentordanmark, hvor han arbejder med børn, som af forskellige årsager er kommet bagud i undervisningen.

»Igennem hele min skoletid har jeg været beriget med usædvanligt mange virkelig dedikerede undervisere, men den mest mindeværdige er nok min tysklærer i folkeskolen. Selv var hun vokset op bag jerntæppet i det gamle kommunistiske Polen, og først kommet til landet sent i livet. Hun formåede at kombinere en jernhård disciplin med stærk faglighed og en god portion humor. Hendes undervisning rykkede mig alenlangt i et fag, jeg ellers bestemt ikke var glad ved«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce


Poul Aarøe Pedersen, uddannet cand.mag. i medievidenskab fra Københavns Universitet med suppleringsfag i idehistorie (AU) og moderne kultur (KU). På Politiken siden 2007, tidl. redaktør af Debat Søndag, analyseredaktør, stedfortrædende redaktør af lederkollegiet, litteraturanmelder og lederskribent. Pt. avisens uddannelsesredaktør, hvor han skriver om alt fra vuggestuer til videregående uddannelser. Han har gået på Østre Skole i Middelfart.

»Jeg var et dydsmønster i skolen. Måske fordi vores nabo hjemme på villavejen var skoleinspektøren. Jeg fik i hvert fald sjældent skældud. En enkelt gang husker jeg dog, at jeg blev eftertrykkeligt irettesat af min dygtige klasselærer, Ruth. Jeg havde i en dansktime grinet højlydt af en klassekammerat, der ikke vidste, at en høne lagde æg. Dét var bare ikke i orden, fik jeg at vide. Bare fordi jeg selv kendte alle svar, gav det mig ikke ret til at grine ad andre. Og det er jo rigtigt: Håneret rimer ikke på klassefællesskab«.

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce