De faglige paneler

Mød eksperterne, der kårer vinderne af Politikens Undervisningspris.

Undervisningsprisen

Panelet for erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser

Noemi Katznelson, uddannet cand. mag i pædagogik og historie, med en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Er leder af Center for Ungdoms-forskning ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universit

et. Selv har hun gået på Aurehøj Gymnasium, hvor hun blev student i 1987.

»Her havde jeg en helt fantastisk historie- og samfundsfagslærer, der i den grad blev formende for det, jeg senere har beskæftiget mig med. Han formåede at formidle vigtigheden af at tage stilling til det samfund, vi lever i og at gøre dette på et ’oplyst’ grundlag«.

Katja Munch Thorsen, uddannet cand.scient.soc fra Aalborg Universitet.

I dag er hun vicedirektør på Professionshøjskolen UCC. Hun er student fra Herlufsholm i Næstved, hvor hun bedst mindes sin fysiklærer.

»Det, der var særligt ved ham, var, at han var meget tydelig i sin kommunikation af forventninger til mig og mine klassekammerater. Han signalerede meget tydeligt, at han vidste hvad vi hver i sær kunne og holdt øje med, om vi arbejdede seriøst med tingene og gjorde os umage. Men på en meget stilfærdig og humoristisk måde. Det var motiverende for mig, at han forventede en god indsats og reagerede, hvis vi ikke leverede. Samtidig var han altid parat til at forklare og hjælpe, hvis der var noget vi synes var svært«.

Olav Hesseldahl, cand.mag i filosofi og medstifter af Ungdomsbureauet, som er en non-profit organisation, der blandt andet afholder Ungdommens Folkemøde

»Jeg vil også hylde de lærere, der ikke har et formål. For når man laver den formåsløde rejse mod noget, man ikke ved på forhånd, så tror jeg virkelig, at man kan lære noget«.

Agi Csonka, uddannet cand.phil og har en ph.d. i organisation og ledelse fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

I dag adm. direktør for Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI). Desuden formand for Rådet for Børns Læring. Hun er student fra Greve Gymnasium, hvor hendes dansklærer gjorde et stort indtryk.

»Han ville utroligt gerne diskutere med os. Det betød meget, fordi jeg var ikke vant til hjemmefra, at det var sådan noget, man blev opfordret til, og at det var et plus, at man kunne ræsonnere og argumentere. Selvom han selv var lidt af et rodehoved, så gav det ikke anledning til meget sløseri. Det var hans engagement og opmuntring, der bar det igennem«.

Mads Hoffmann, 2. g. Rungsted Gymnasium. Han har før gymnasiet gået på Vallerødskolen i Rungsted.

»Jeg mener, at en god lærer, er en lærer, der kan finde ud af at motivere eleverne. Jeg kan for eksempel mærke, at jeg har nogle lærere, der er meget fagligt dygtige, men de lærere, der hjælper mig mest, er dem, der er gode til at engagere eleverne til at synes, at undervisningen er spændende, og som er gode til at formidle indholdet i klassen«.


Jacob Fuglsang, uddannet cand.comm fra Roskilde Universitet og er uddannelsesredaktør på Politiken.

Han har tidligere været indlandsredaktør, ledende debatredaktør og medlem af Politikens lederkollegium. En lærer, som han husker særligt, er en lærer i formning og orientering, som han havde i 5. og 6. klasse.

»Læreren hedder Andreas Vind og var den type lærer, som gav os døde sild at sprætte op i biologi og smed kornsorter i cykelkurven på vej til skole, som vi kunne se, mærke og tygge på. Desuden kunne vi tit lokke ham til at tegne dansende skeletter på tavlen. Andreas er kunstmaler i dag, og det hænder, at jeg mailer lidt med ham, hvis jeg for eksempel har skrevet noget sludder i Politiken«.

_________________________________________________________

Panelet for grundskolerne

Andreas Rasch-Christensen uddannet cand. mag. i samfundsfag og historie med en ph.d. i uddannelsesforskning fra DPU/Århus Universitet. Er Forskningschef i VIA University College og tidligere ansat ved læreruddannelsen samme sted.

Mangeårig erfaring som skoleforsker og sidder i den videnskabelige styregruppe for følgeforskning i reformen. Tilbragte folkeskoletiden på Favrdalskolen i Haderslev, hvor han oplevede mange gode lærere. Ikke mindst dansklærer og klasselærer Inger Heckmann:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Hun fulgte os fra start til slut i folkeskoleforløbet. Det gjorde en klasselærer ofte den gang. Hun var et fast forankringspunkt både fagligt og socialt. Jeg husker hende som en ualmindelig god dansklærer, der lærte os de helt grundlæggende færdigheder, men også det at analysere, argumentere og bevæge sig på tværs af forskellige genrer. Hun stod også i spidsen, når der skulle skabes gode relationer og løses konflikter inden for fællesskabets rammer.«

Lars Kettel, uddannet cand.comm og pædagogik fra Roskilde og Københavns Universitet, og MPA fra CBS. I dag er han Uddannelsesleder for læreruddannelsen på Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Institut for Skole og Læring ved Professionshøjskolen Metropol, og var tidligere lektor i de pædagogiske fag og praktikleder ved Frederiksberg Seminarium.

Folkeskoletiden blev tilbragt på Hareskov Skole og afsluttet med 10. klasse på Flakkebjerg Efterskole.

»Jeg skiftede klasselærer i 7. klasse og Pia fik en helt afgørende betydning da hun var så meget mere end en lærer. Hun så mig som person og fik mig guidet i retning af en efterskole. Min tid på efterskolen står stadig som det mest betydningsfulde år af mit skoleliv, og mine nære venner i dag har alle deres rødder her. Lærerne på efterskolen åbnede mig for verdens mangfoldighed, og viste mig hvordan det at finde sig selv var et spørgsmål om at finde sig selv sammen med andre«.

Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet hos EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Lise har i mange år arbejdet med forskning og udvikling på skoleområdet og blandt andet skrevet ph.d. afhandling om læreres læring i team.

Selv har hun gået i grundskole på Klostermarksskolen i Roskilde.

»En af mine bedste skoleoplevelser er min tyskundervisning. Jeg havde en lærer, som med nutidens øjne ikke var specielt nytænkende, men han formåede at gøre faget uendelig betydningsfuldt gennem sit eget smittende faglige engagement, sin finurlige tilgang til sproget – også det danske – og sin evne til at se den enkelte elev og dennes potentialer – flere år før det blev moderne at tale om differentiering og individuelle mål.«

Thomas Kaas, uddannet folkeskolelærer og Cand. Pæd. i didaktik m.s.h.p. matematik. Arbejder som lektor på Professionshøjskolen UCC med læreruddannelse og med forskning i fagdidaktik.

Er desuden lærebogsforfatter og formand for Undervisningsministeriets opgavekommission i matematik.

»Min dansklærer fra de ældste klassetrin i skolen gjorde stort indtryk på mig. En del af mine klassekammerater syntes, hun var for streng og for krævende, men hendes optagethed af de tekster, vi læste, og hendes engagement i de diskussioner, vi havde, fik mig til at tænke, at det vi var ved at lære, var det vigtigste i hele verden, og at hun var klar til at gøre, hvad det skulle være for at støtte os til at lære det.«

Julie Wiben Pihlmann, 9.i, Nørre Fælled Skole, idrætsskole

»Da jeg skiftede skole i 7. klasse fik jeg nye lærere i alle fag. Specielt min dansklærer var meget ambitiøs på vores vegne og brændte for faget. Det smittede af på mig, og jeg begyndte at interessere mig for at skrive. Hun formulerede vores opgaver på en måde, som var meget inspirerende og motiverende. Hendes tilbagemeldinger var altid med fokus på at anerkende vores arbejde, og det gav mig lyst til at skrive mere. Hun var også rigtig god til at give konstruktiv kritik, så man havde noget at arbejde videre med«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Jacob Fuglsang, uddannet cand.comm fra Roskilde Universitet og er uddannelsesredaktør på Politiken.

Han har tidligere været indlandsredaktør, ledende debatredaktør og medlem af Politikens lederkollegium. En lærer, som han husker særligt, er en lærer i formning og orientering, som han havde i 5. og 6. klasse.

»Læreren hedder Andreas Vind og var den type lærer, som gav os døde sild at sprætte op i biologi og smed kornsorter i cykelkurven på vej til skole, som vi kunne se, mærke og tygge på. Desuden kunne vi tit lokke ham til at tegne dansende skeletter på tavlen. Andreas er kunstmaler i dag, og det hænder, at jeg mailer lidt med ham, hvis jeg for eksempel har skrevet noget sludder i Politiken«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce