Staten bygger skævt

7 af 10 af statens nybyggerier til universiteterne overskrider anlægsbudgettet. Værst ramt er Niels Bohr Bygningen med en overskridelse på 1,3 milliarder kroner, men også andre byggerier til Københavns Universitet og Aalborg Universitet er alvorligt forsinkede og fulde af fejl.

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministrator og bygherre på byggerierne, men staten slipper som udgangspunkt for de økonomiske konsekvenser af at bygge skævt, idet universiteterne skal betale ekstraregningen gennem en forhøjet husleje. Det rammer forskning og uddannelse.

Som konsekvens af skandalen er Bygningsstyrelsens øverste chef blevet fjernet, og ledelsesansvaret for de store byggerier er skubbet over til Vejdirektoratet.

Redaktionen anbefaler: