Annonce
Annonce
Politik

Nu er det virkelighed: Asylansøgere får strammere kår

Selv om kritikken har lydt fra både ind- og udland, har flertal vedtaget asylstramningerne.

Det tog mere end tre timers debat, før de kunne skride til afstemning, men nu står det klart:

På en stribe punkter kan asylansøgere i Danmark nu se frem til skærpede krav:

 • De økonomiske ydelser til asylansøgere nedsættes med 10 procent.
 • Adgangen til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse udskydes fra et til tre år.
 • Og politiet kan visitere en asylansøger med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifter.

Det er blot nogle af konsekvenserne, fordi et flertal i Folketinget bestående af blå blok samt Socialdemokraterne netop har godkendt regeringens forslag til stramninger på asylområdet, der har vakt debat langt ud over Danmarks grænser.

»De asylansøgere, der kommer til Danmark, dem behandler vi godt, og det bliver vi ved med at gøre«, sagde udlændinge-, integrations- og boligminister kort forinden, at et flertal nikkede ja til hendes forslag.

Det omdiskuterede forslag blev fremsat af regeringen i november og har til formål at stramme asylvilkårene og adgangen til Danmark, så det bliver markant mindre attraktivt at søge til Danmark.

Især forslaget om at kunne konfiskere flygtninges værdigenstande har vakt debat i udlandet, hvor kritikere har draget paralleller til jødeforfølgelsen under Anden Verdenskrig. Igen i dag har flere udenlandske medier da også beskæftiget sig med tredjebehandlingen i Folketinget.

I Danmark har også forslaget om at udskyde retten til familiesammenføring trukket overskrifter, fordi FN's Flygtningehøjkommissariat, Institut for Menneskerettigheder, Amnesty, Advokatrådet og Foreningen af Udlændingeretsadvokater mener, at reglen er et klokkeklart brud på Menneskeretskonventionens artikel 8 om retten til familieliv.

»Nej. Vi tager ikke smykker fra folk«

Det meget omdiskuterede forslag om at tage værdigenstande var igen centrum for debatten under dagens tredjebehandling af lovforslaget i Folketinget.

Fakta

L87

Folketinget stemmer om regeringens forslag til en stramning af udlændingeloven. Regeringen har flertal for sit forslag, da de øvrige borgerlige partier samt Socialdemokraterne har sagt, at de stemmer for. De radikale SF, Enhedslisten og Alternativet er imod. Enkelte Socialdemokrater vil stemme imod partilinjen. Her er lovforslagets punkter:

 • Adgangen til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse udskydes fra et til tre år.
 • Adgangen til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skærpes.
 • Varigheden af opholdstilladelser begrænses. Flygtninge med konventionsstatus for to års ophold, flygtninge med beskyttelsesstatus får ét år.
 • Reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse strammes.
 • Der skal betales gebyr ved indgivelse af ansøgninger om bl.a. familiesammenføring og for ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse til flygtninge m.fl.
 • Ekstraordinær asylrådgivning bliver stoppet.
 • Den øvre tidsgrænse for, hvor længe en asylansøger kan pålægges at betale for sit eget og sin families underhold mv. forlænges.
 • De økonomiske ydelser til asylansøgere nedsættes med 10 pct.
 • Politiet kan visitere en asylansøger og ransage asylansøgerens bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold.
 • Udlændingemyndighederne kan tage større kontante beløb og værdigenstande til dækning af senere udgifter til asylansøgerens underhold i bevaring. Genstande med særlig affektionsværdi er undtaget. Alle værdigenstande og kontante beløb under 10.000 kroner per person er undtaget. Det gælder også for børn.
 • Asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene afskaffes.
 • Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres, så Danmark vælger såkaldt integrationsparate flygtninge.

Kilde: Folketinget.dk m.fl.

Da Jakob Ellemann-Jensen midt i januar måtte forsvare regeringen på den amerikanske tv-station CNN, fremhævede han Danmark som et generøst land, der modtager tusindvis af flygtninge og tilbyder dem velfærdsgoder. Han hævdede også, at Danmark aldrig ville tage smykker fra folk, hvilket Rene Gade fra Alternativet gerne ville have bekræftet.

»Nej. Vi vil ikke tage smykker fra folk, for smykker har i deres natur affektionsværdi. Så kan vi komme med en lang, formentlig kedelig og meget, meget teoretisk situation, hvor vi kan opregne groteske eksempler, hvor loven alligevel åbner mulighed for det. Ja, hvis det er et smykke, som er en handelsvare. Ikke et smykke, der er personlig ejendom. Det er en grotesk diskussion, og jeg synes, den er uanstændig«, sagde Ellemann-Jensen, der også vil have sig frabedt sammenligninger med forfølgelsen af jøderne under Anden Verdenskrig.

Under debatten ville blandt andre Johanne Schmidt-Nielsen (EL) vide, om politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) kan garantere, at Danmark ikke risikerer en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Forslaget »bevæger sig helt ud til kanten«, svarer Ellemann-Jensen, der understreger, at jura ikke er eksakt videnskab.

Ved afstemningen stemte 81 for, 27 stemte imod, mens 1 stemte hverken for eller imod. På forhånd havde tidligere minister Mette Gjerskov samt Daniel Toft Jakobsen og Yildiz Akdogan fra Socialdemokraterne alle gjort det klart, at de ikke kan støtte forslaget, selv om deres parti er for.

Redaktionen anbefaler

Det sagde de: Debatten buldrede, da L87 blev til virkelighed

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce