Debat

Hva’ mæ’ kulturkampen, Løkke?

Har Løkke sat punktum i kulturkampen? Borgerlige debattører tager debatten.

Debat

Anders Fogh Rasmussen var statsministeren, der satte gang i den borgerlige kultur- og værdikamp ved at insistere på værdier og på et opgør med smagsdommere, rundkredspædagogik mv.

Men er Lars Løkke Rasmussen den statsminister, der sætter det endelige punktum for den borgerlig-liberale kulturkamp?

Vi har spurgt en række borgerlige debattører.

Sørine Gotfredsen: Magter ikke kulturkamp

»Lars Løkke Rasmussen står svagt i værdipolitiske spørgsmål, og jeg tror, at vi frem til næste valg vil opleve, at han ikke seriøst magter at føre kulturkamp. Både på grund af manglende lyst og manglende evne. Han rummer ikke oprigtig interesse for det og har øjensynlig heller ikke den rette intellektuelle ballast at øse af. Når sagerne vokser sig store, som med burkadiskussionen, vil vi opleve en statsminister, der kun nødtvungent tager stilling, og som ikke selv sætter samtalens dagsorden.

Hans liberale tilgang er svær at forene med en klar stillingtagen til de konkrete spørgsmål, der i disse år tvinger os til at vurdere forholdet mellem personlig frihed og dansk definerede normer. Den vurdering vil Lars Løkke næppe træde helhjertet ind i. Et lands leder har pligt til at indvie befolkningen i sit personlige syn på det religiøse, det kulturelle og det nationale. En sådan tænkning opfinder man ikke hen over en weekend, den bærer man med sig gennem livet, og det tyder ikke på, at Lars Løkke har den i sig«.

Ida Svane: Løkke mangler initiativ

»Lars Løkke Rasmussen må bekende kulør og genoplive den henfaldne borgerlige kulturkamp. Det er krisetid, og der er behov for økonomiske reformer, men regeringen har slet ikke formået at tage de nødvendige initiativer. Efterlønnen, som for længst burde være afskaffet, har været genstand for en udtalt berøringsangst, og det samme gælder dagpengeperioden.Det er desuden ikke længere legitimt at tale om, at social ulighed skaber dynamik i samfundet. Derved bliver også andre liberale mærkesager som frit valg og frihed til forskellighed nedprioriteret. Regeringen vil hæve afgifterne på tobak og alkohol for at regulere borgernes præferencer. Den form for formynderisk smagsdommeri burde være forbeholdt den yderste venstrefløj og absolut ikke indgå som et mål for en borgerlig regering«.

Michael Jalving: Løkke ligner en administrator

»Lars Løkke ligner ikke ligefrem en kulturforkæmper, men snarere en rund administrator. Alligevel er der grund til at kippe med flaget over Lene Espersen i Udenrigsministeriet, fordi hun har en mindre loyal og mere kritisk EU-linje end Per Stig Møller, og over hans rokade til Kulturministeriet, hvor han kan finde ny platform for intelligent kulturdebat.

Men det er ikke kun politikere, der befrugter værdidebatten. Det gør den offentlige diskussion også. Her er løbet ved at være kørt for den magelige Zenia Stampe-agtige relativisme. Hver gang en flok galninge bliver afsløret med mordplaner mod en tegner, forfatter eller avis, får flere danskere øjnene op for, at værdidebatten ikke handler om at være for eller imod Dansk Folkeparti, men om at tage virkeligheden og voldsmændene i øjemål og turde forsvare den vestlige civilisations fortrin i stedet for at undskylde for alt og ingenting og undergrave det åbne samfunds fundament«.

Søren Krarup: Kulturkampen fortsætter

»Den kulturkamp, der indledtes med systemskiftet 2001, er den borgerlige regerings eksistensberettigelse og vil derfor fortsætte, selv om den første statsminister, som lancerede kulturkampen, har forladt regeringen. Lars Løkke er anderledes end Anders Fogh, men på sin måde også hjemmehørende i det opgør med kulturradikalisme og ideologisering, som efter mit skøn var og er kulturkampens indhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

AnnonceJeg har megen respekt for hans jævne, udogmatiske – lad mig bare kalde det for danskhed – for han hviler uanstrengt i den menneskelighed, der er ’gladest ved det milde’, men som kender sine grænser og er rede til at forsvare dem. Jeg har tillid til ham og til den linje, han i fællesskab med blandt andre Søren Pind vil lægge«.

Peter Kurrild-Klitgaard: Værdikampen i respirator

»At erklære det ene eller andet ideologiske program endeligt lagt i graven er intellektuel hybris. Hvem ville f.eks. under SV-regeringen i 1978 have forudset, at Venstres folketingsgruppe et årti senere ville være den mest ideologiske i Folketinget og bannerfører for det, der senere blev kaldt Foghs liberale værdikamp? Men når det er sagt, er det klart, at Foghs egen værdikamp – forstået som en målrettet strategi for politiske forandringer – blev lagt i respirator allerede inden 2005-valget, og der er stort set intet tilbage i det, der nu er Lars Løkke Rasmussens regeringsgrundlag. Selv det fundamentalt set ’konservative’ skattestop har man nu endeligt opgivet.

Så selvom der er skrevet en række mål ned og byttet rundt på ministre, er faktum, at de fleste givetvis vil opfatte den nuværende regering som en nedslidt udgave af den foregående«.

Lars Seier Christensen: Økonomien er afgørende

»Værdikampen er bestemt ikke ovre, men debatten handler nu om det relevante, nemlig landets og borgernes økonomi. Man kan kæmpe værdikamp på mange niveauer. Jeg er ikke enig med tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i, at det kun er kultur i bred forstand, der afgør Danmarks fremtid. Det gør den økonomiske politik også. Selv det, Fogh kaldte teknokratiske ændringer af lovgivningssystemerne, er vigtige.

Lavere skat og mindre stat er ikke kun en god ide, fordi det giver større vækst. Det er også moralsk set det rigtige, fordi individet er grundstenen i ethvert samfund og derfor skal have lov til at beholde maksimal frihed inden for rammerne af andres tilsvarende rettigheder. Personlig frihed uden økonomisk frihed og ejendomsret er et falsum. Denne moralske kamp er først ved at begynde nu og bliver Lars Løkkes største udfordring«.

Edith Thingstrup: Ingen afstand til smagsdommere

»Lars Løkke Rasmussen svigter ikke kulturkampen, men det var på tide, at regeringen begyndte at interessere sig mere for økonomien. Vi skal selvfølgelig fortsat diskutere udlændinge, islamisme, ytringsfrihed osv., men en borgerlig-liberal værdikamp handler først og fremmest om menneskers mulighed for at påtage sig et personligt ansvar for eget liv. Her er det nødvendigt at have orden i både den offentlige og den private økonomi, og det ligger tydeligvis Løkke på sinde.

Alligevel er jeg bekymret for værdikampen mod formynderi og nye smagsdommere. Her ser jeg ingen tegn på, at regeringen vil stå fast. De nye ministre virker ikke bekymrede over ’Big Mother’-regulering, og Lars Løkke er jo blevet hængt ud som en mand, der godt kan lide cigaretter og øl. Derfor er jeg bange for, at han, paradoksalt nok, vil være dårlig til at forsvare folks ret til at nyde livet, uanset hvad diverse smagsdommere måtte mene«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

LÆS HAARDERS REPLIK:

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce