Foto: Mathias Christensen
Foto: Mathias Christensen

Foto: Mathias Christensen

Debat

Balancer digitaliseringen: Den offentlige sektor må ikke blive mere maskine end menneske

Den digitale omstilling skal altså ske med det rette formål for øje. Og formålet skal fortsat være mennesker, og det skal være med tryghed og retfærdighed i højsædet.

Debat

Der er fuld fart på den digitale omstilling i den offentlige sektor.

Senest er regeringen som led i den såkaldte sammenhængsreform kommet med et udspil om ’Digital service i verdensklasse’, hvor den vil sætte endnu mere fart på. Det er imidlertid helt afgørende, at vi gør brug af mange af de muligheder, teknologien giver os, med det rette mål for øje og på den rigtige måde.

Digitalisering må nemlig aldrig blive et mål i sig selv, men skal understøtte forretningsstrategien. Så hvad vil vi med den offentlige sektor, og i hvilken retning skal vi udvikle den?

Selvfølgelig skal den være effektiv. Det er bare ikke noget udtømmende svar. Den offentlige sektor skal også være med til at sikre tryghed og retfærdighed.

90 procent af borgerne oplever, at retfærdighed er, at der bliver lyttet til dem, og at de bliver behandlet med respekt. Og 90 procent af borgerne synes, det er vigtigt, at der er personlig kontakt med en medarbejder i forbindelse med opgaveløsningen. Kun 19 procent af borgerne synes, det er vigtigt, at den offentlige sektor skal løse opgaverne så billigt som muligt. Det er endnu engang slået fast i den årlige ’IT i praksis’-undersøgelse af Rambøll og Dansk IT.

Det er med andre ord mennesker, der giver tryghed og retfærdighed. Ikke maskiner.

I januar i år indgik Folketingets partier en politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning. Den skal blandt andet muliggøre automatisk sagsbehandling, og lovgivningen skal i stigende grad udformes, så afgørelser skal baseres mere på objektive kriterier og mindre på faglige skøn. I forbindelse med lovprocessen skal der ske en vurdering af implementeringskonsekvenserne. Og i vejledningen hedder det, at objektive kriterier skal vurderes positivt og faglige skøn negativt. Dermed er vejen banet for mere maskine og mindre menneske.

Kun hver femte af de offentlige virksomheder vurderer, at medarbejdernes digitale kompetencer svarer til virksomhedens behov

Der er en afgørende forskel på, om vi som udgangspunkt stræber efter, at der skal være mennesker, der hvor menneskelig kontakt er vigtig, og så anvende digitale teknologier til resten, eller om vi knokler på for at reducere muligheder for skøn i kontakten mellem myndigheder, borgere og virksomheder så meget som muligt. ’IT i praksis’ viser, at halvdelen af den offentlige sektor går menneskevejen, og den anden halvdel går maskinvejen.

Den digitale omstilling skal altså ske med det rette formål for øje. Og formålet skal fortsat være mennesker, og det skal være med tryghed og retfærdighed i højsædet. Derfor må den offentlige sektor ikke blive mere maskine end menneske.

Den digitale omstilling skal også ske på den rigtige måde. Digitalisering er en investering, og det går galt, hvis vi høster forventede økonomiske gevinster, før de er der. Det er Skat blot ét eksempel på, og vi har desværre talrige andre.

Vi skal først og fremmest gennemføre en digital omstilling af den offentlige sektor for at give bedre service. Ikke for at spare kroner og øre. Og for at lykkes skal vi inddrage de borgere og virksomheder, der er i målgruppen, og vi skal inddrage de medarbejdere, der har den faglige viden og kender arbejdsgange og organisationen.

Digital omstilling kræver digitale kompetencer. Men kun hver femte af de offentlige virksomheder vurderer, at medarbejdernes digitale kompetencer svarer til virksomhedens behov.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Vi skal selvfølgelig rekruttere de rigtige medarbejdere. Det skal være teoretisk godt funderede praktikere som for eksempel professionsbachelorer i offentlig administration. Men vi kan ikke rekruttere os til det hele. Det kalder på en stor, kontinuerlig og strategisk efter- og videreuddannelsesindsats af de dygtige medarbejdere, der er i organisationen. Dem, der har den faglige viden, kender arbejdsgangene og organisationen.

Derfor er det nedslående, at kun hver tredje af de offentlige virksomheder har en strategi for, hvordan de gør det. Det er ganske vist et pænt løft i forhold til sidste år. Men der er lang vej endnu.

Vi har gennem mange år opbygget et rigt og trygt velfærdssamfund. Det har været og er fortsat helt afgørende, at vi har en relativt stor offentlig sektor, der i øvrigt er blandt de mest effektive og veldrevne i verden. Sådan skal det også være fremover.

Selvfølgelig skal vi gøre brug af teknologiske muligheder. Der er gode muligheder i den digitale omstilling, og vi er allerede langt i den udvikling. Men selv om vi skal have digital service i verdensklasse, må den offentlige sektor aldrig blive mere maskine end menneske.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce