Tegning: Mette Dreyer

Tegning: Mette Dreyer

Filosofferne

Søskendesex bør da være lovligt i Danmark

Staten bør ikke straffe voksne mennesker, der frivilligt ønsker at indgå i en seksuel relation.

Filosofferne

Søskendeparret Allen og Pat Muth fra USA blev i 1997 fængslet for at have haft sex sammen. De var henholdsvis 45 og 30 år, da Allen blev idømt 8 års fængsel og Pat blev dømt til 5 års fængsel. Deres børn blev tvangsfjernet. Allen og Pat mødte hinanden, da Pat var over 18 år (hun var opfostret i en familiepleje, og de havde ingen kontakt i de første 18 år af hendes liv).

Men er fængselsstraf virkelig den bedste måde at håndtere søskendesex på? Nej, det mener jeg ikke!

Debatten om, hvorvidt søskendesex bør vedblive med at være en kriminel handling, er igen blusset op i Danmark. Det skyldes, at det tyske etiske råd (Deutscher Ethikrat) for nogle uger siden udgav en rapport, der konkluderede, at et flertal i rådet var for en afkriminalisering af søskendesex.

I Danmark er enhver form for sex mellem søskende ifølge straffelovens par. 210 stk. 2 og 3 strafbart med op til 2 års fængsel. Dette gælder også sex mellem halvsøskende eller mellem søskende, der er adopterede, men som f.eks. har forskelligt genetisk ophav.

Der er ingen tvivl om, at diskussionen vækker mange følelser. Mange føler umiddelbart, at søskendesex er klamt eller sygt. Og sidst da debatten om søskendesex trak overskrifter i medierne, efter at to halvsøskende i Information fortalte om deres forelskelse, og at de sammen havde fået et barn, var der mange, der reagerede meget kraftigt og mente, at det var udtryk for en umoralsk handling.

Jeg mener, tiden er inde til, at vi ændrer den gældende lov. Staten bør ikke straffe voksne søskende, der frivilligt indgår i en seksuel relation, da en sådan relation ikke skader nogen.

To argumenter bliver ofte fremført af lejren, der fortsat taler for, at søskendesex skal være strafbart:

Det første argument går ud på, at søskendesex øger sandsynligheden for, at de børn, der kommer ud af sådan et forhold, vil få en genetisk betinget sygdom. Vi kan kalde det argument i debatten for ’det genetiske-argumentet’. Men det argument er uholdbart.

For det første er det et dårligt argument til at støtte gældende lov, da gældende lov jo yderligere betoner, at sex, der ikke leder til børn, er strafbart, mens det genetiske argument kun problematiserer det forhold, at der kommer børn ud af sex. Det genetiske argument kan derfor kun understøtte en lovgivning, der vil gøre det strafbart for søskende at få et barn sammen.

Men argumentet understøtter ikke, at sex mellem søskende, der ikke leder til, at der kommer et barn ud af det, bør være strafbart. Man kan jo godt dyrke sex, uden at det leder til befrugtning.

Moderne videnskab og teknologi har derudover givet os viden og instrumenter, der mindsker styrken af det genetiske argument.

Vi har i dag teknologi, der kan øge sandsynligheden for, at de børn, som søskende måtte bringe til verden, ikke får genetiske defekter. Vi har en lang række prænatale undersøgelser (f.eks. ultralydsskanninger, moderkagebiopsi, fostervandsprøve etc.), der kan identificere fostre med visse genetiske defekter, og som forældrene kan vælge at få aborteret.

Man kan også undgå arvelige genetiske sygdomme, hvis et søskendepar vælger at modtage et donoræg eller sæd fra en tredje part, så det befrugtede æg vil bestå af genetisk materiale fra blot én søskende. Så det er muligt for søskende at få børn, uden at der vil være en forhøjet sandsynlighed for at få et barn med en medfødt genetisk udfordring.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Det ’genetiske argument’ er derudover dobbeltmoralsk, når vi ønsker at straffe søskende for at bringe børn til verden, der har øget risiko for genetiske udfordringer, når vi samtidig accepterer, at folk med et arveligt handikap ikke bør blive straffet for at få børn. Og det skønt der i nogle tilfælde vil være en højere sandsynlighed for børn med genetiske udfordringer, når vi, som vi selvfølgelig accepterer i dag, tillader individer med et arveligt handikap at få børn.

Det andet argument for gældende lov er bekymringen for seksuelt misbrug mellem to søskende. F.eks. at en ældre bror manipulerer en yngre søster til sex. At beskytte sårbare familiemedlemmer mod seksuel undertrykkelse og tvang er oplagt. Det er vi alle enige om.

Men problemet med det argument er, at gældende lov enten rammer for bredt eller er overflødig. Hvorfor for bredt? Tag historien med Allan og Pat fra USA. I deres sag var der tale om to voksne, der frivilligt ønsker at være sammen, og hvor der altså ikke er tale om seksuel undertrykkelse.

Og hvorfor er loven overflødig? Jo, da vi allerede har paragraffer i straffeloven, der angiver, at seksuel tvang og undertrykkelse er strafbart, så har vi allerede en lovgivning, der beskytter mod seksuel undertrykkelse, misbrug og voldtægt.

At mennesker som Allen og Pat modtog en fængselsdom, er urimeligt. Vi bør gøre som lande, vi ofte sammenligner os med, f.eks. Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig, og afkriminalisere søskendesex.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden