Det er svært at løfte bevisbyrden i sager om salg af cigaretter til børn, lyder det fra Rigspolitiet.
Foto: Rune Pedersen

Det er svært at løfte bevisbyrden i sager om salg af cigaretter til børn, lyder det fra Rigspolitiet.

Sundhed

28 butikker er blevet meldt til politiet for at sælge smøger til børn, men der er kun givet to bøder

Dansk politi har i år foretaget en enkelt målrettet kontrolaktion for at håndhæve forbud mod at sælge smøger til børn. Det skete på invitation fra Københavns Kommune i anledning af sidstnævntes kampagne. Der blev ingen bøder udstedt. To ministerier melder hus forbi på spørgsmål om at drøfte håndhævelsen.

Sundhed

Politiet har svært ved at dokumentere, at butikker bryder loven og sælger cigaretter til børn og unge under 18 år.

Lovbrud er ellers snarere reglen end undtagelsen. Gennem et halvt år kunne mindreårige testpersoner på vegne af Politiken købe cigaretter i 132 ud af 221 kiosker, tankstationer og supermarkeder.

Men landets politikredse har tilsammen i år indtil 24. oktober kun givet to bøder for overtrædelse af forbuddet mod at sælge tobaksvarer til unge under 18.

I samme periode har politiet imidlertid modtaget 28 anmeldelser om overtrædelser. Langt størstedelen af anmeldelserne får altså ingen konsekvenser.

Det fremgår af et svar til Folketinget fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på et spørgsmål, hvor sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) citeres for, at Politikens »artikler og dialogen, der har været, har givet genlyd hos de myndigheder, der gennemfører kontrollen«.

Fokus i nattelivet

Pape Poulsen har til svaret fået input fra Rigspolitiet, der forklarer, at ordensmagten er på en svær opgave, i og med at »kontrolaktioner på dette område i praksis forudsætter tæt og ikke-synlig politimæssig overvågning af et salgssted – ofte inde i en butik – i længere tid, hvis politiet skal kunne konstatere og dokumentere et konkret tobakssalg til personer under 18 år«.

Og det gør politiet sjældent.

Faktisk er det kun blevet til en enkelt målrettet kontrolaktion i 2017, viser Rigspolitiets rundspørge til politikredsene. Den blev gennemført i hovedstaden sammen med Københavns Kommune i anledning af sidstnævntes kampagne, men uden resultat, idet de to bøder fra i år er faldet på Bornholm og i det østlige Jylland.

Politikredsene oplyser desuden, at de i forbindelse med andre opgaver i detailhandlen og i café- og nattelivet også »har fokus på, om der sker salg af tobaksvarer til personer under 18 år«. Men altså uden de store resultater.

Den manglende kontrol betyder, at politiet er afhængig af anmeldelser, men hvorfor fører anmeldelserne så sjældent til, at en butik får en bøde?

Rigspolitiet forklarer, at der bliver iværksat »relevante og nødvendige politimæssige tiltag«, men hvis der ikke er oplysninger om køberens identitet »eller oplysninger i øvrigt« vil det i mange tilfælde »ikke være muligt for politiet at løfte bevisbyrden«.

Rundbordsmøde venter næste år

Det er Socialdemokraterne, der har taget initiativ til at få svar på dette og en stribe andre spørgsmål om cigaretsalg til børn og unge.

Partiet henviser i et spørgsmål til en artikel i Politiken, hvor sundhedsminister Ellen Trane Nørby blev forelagt resultatet af avisens seks måneder lange kampagne og forklarede, at hun sætter sin lid til et nyt partnerskab med detailhandlen, der forpligter sig på at gøre en indsats for at holde loven. Men hvad er succeskriteriet for partnerskabet, og er der en deadline?, vil det store oppositionsparti vide.

Ministeren svarer ikke på, hvad succeskriteriet er, men oplyser, at hun i begyndelsen af næste år sætter sig til et »rundbordsmøde« med detailhandlen repræsenteret ved supermarkederne, købmændene og butikkernes foreninger for at gøre status.

Spørgelysten hos Socialdemokratiet er stor, men hvis partiet bliver en smule rundtosset, er det ikke så underligt. Hør bare. Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen spørger Sundhedsministeren, om hun vil indkalde politikerne i Sundhedsudvalget til en drøftelse af, hvordan det går med at håndhæve forbuddet mod salg af tobak til mindreårige, sådan som et flertal i udvalget (S, DF og Enh.) krævede i Politiken 14. oktober?

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Det er ikke mit bord - heller ikke mit

Ministeren svarer hverken ja eller nej. Hun har »noteret« sig artiklen og nævner »for en god ordens skyld«, at det i Danmark er politiet, der håndhæver forbuddet, og at politiet hører under Justitsministeriets ressortområde.

Det svar fører naturligt nok Socialdemokratiet videre til Søren Pape Poulsen. Partiet spørger ham, om han sammen med sundhedsministeren vil indkalde udvalget til en drøftelse af håndhævelsen af forbuddet som krævet af et flertal?

Justitsministeren svarer ligesom sin kollega i Sundhedsministeriet hverken ja eller nej, og det er ikke mærkeligt, såfremt Flemming Møller Mortensen føler sig en anelse forvirret over svaret.

For en sådan drøftelse hører angiveligt heller ikke hjemme hos Pape Poulsen, der svarer:

»Jeg kan oplyse, at lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år hører under sundhedsministerens ressort«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce