Danmark har gjort, hvad ingen har gjort gør. Tilbageholdt pirater i rum sø. Billedet er fra en episode i juli, hvor det tyske skib 'MV Lehman Timber' blev kapret og siden frigivet af pirater, efter at de havde fået udbetalt løsepenge. Her får den frigivne besætning forsyninger.

Danmark har gjort, hvad ingen har gjort gør. Tilbageholdt pirater i rum sø. Billedet er fra en episode i juli, hvor det tyske skib 'MV Lehman Timber' blev kapret og siden frigivet af pirater, efter at de havde fået udbetalt løsepenge. Her får den frigivne besætning forsyninger.

Danmark

Somaliske pirater kan ende i Danmark

Enten må de løslades eller også skal de retsforfølges i Danmark, siger eksperter om de pirater, som er fanget på dansk krigsskib.

Danmark

Ti pirater sidder og sveder om bord på det danske krigsskib Absalon i en dertil indrettet container et sted i Aden Bugt. De venter på, at en række embedsmænd i København finder ud af, hvad Danmark skal stille op med sin pirat-fangst.

»Embedsmænd fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet sidder i øjeblikket i det samme lokale og kigger på sagerne«, siger pressechef Jacob Winther fra Forsvarsministeriet.

Der blev fundet våben Det gav international genlyd, da Absalon i sidste uge bordede et formodet piratskib og tilbageholdt ti pirater. Dermed havde den danske styrke udnyttet sit FN-mandat til det yderste og gjort, hvad ingen nation før har gjort: Tilbageholdte pirater i åben sø.

Om bord på skibet blev fundet adskillige våben, raketstyr og stiger formodentlig til at borde andre fartøjer med.

Nu har den fede piratfangst tilsyneladende udviklet sig til et politisk problem. Ingen danske myndigheder har i øjeblikket noget klar bud på, hvad Danmark skal stille op med de tilbageholdte.

De kan komme til Danmark
Ifølge eksperter fra Dansk Institut for Militære Studier er problemstillingen dog relativ simpel.

»Vi har en interesse i at retsforfølge dem, men problemet er, hvor gør vi det? Vi kan tage dem hjem til Danmark, men det virker politisk mindre tillokkende, for så skal de eventuelt afsone i et dansk fængsel, og så kan vi få et problem med at sende dem til Somalia bagefter«, siger Anders Henriksen, der er jurist på det militære institut.

En anden mulighed er at udlevere piraterne til retsforfølgelse i en anden stat, men Danmark har ingen aftaler om fangeoverdragelse til landene i regionen ved Afrikas Horn.

Det er der en ganske bestemt grund til, forklarer kontorchef Thomas Winkler fra Udenrigsministeriet.

»Mange lande i regionen har dødsstraf, hvilket gør, at vi ikke kan overdage dem«, siger han.

Myndighederne taget på sengen
En tredje mulighed er slippe piraterne løs igen.

»Men det giver kun begrænset mening, for pointen med vores tilstedeværelse er, at vi skal standse pirateri og retsforfølge de pirater, der er til gene for skibsfarten«, siger Anders Henriksen.

Måske er de danske myndigheder i virkeligheden blev taget på sengen, mener Lars Bangert Struwe, der er forsker på Dansk Institut for Militære Studier.

»Det virker, som om man ikke har haft det juridiske på plads forhånd. Jeg tror, at Søværnet har været så effektivt, at man i ministerierne ikke har været forberedt«, siger Lars Bangert Struwe.

Det står i loven
Men af bemærkningerne til lovforslaget om den danske indsats ved Afrikas Horn, som blev vedtaget i år, fremgår det, at søværnet har mulighed for at »tilbageholde personer« om bord på piratskibe.

Danmark har overtaget ledelsen af den internationale Task Force 150-styrke, som skal jage pirater i Aden Bugten ud for Afrikas Horn. Det er første gang, at et krigsskib har udnyttet et mandat til at tilbageholdt pirater til søs.

»Pirateri er en international forbrydelse, som alle stater ifølge FN principielt har tilladelse til at retsforfølge folk for«, siger Anders Henriksen.

De kan søge om asyl
Ifølge Anders Henriksen kan der imidlertid dukke et helt nyt problem op. Kommer piraterne til Danmark, får de mulighed for at søge asyl.

»Uden at lægge hovedet på blokken vil jeg mene, at et dansk krigsskib principielt er at sidestille med dansk territorium. En ansøgning om asyl er de danske myndigheder principielt forpligtet til at tage stilling til«, siger Anders Henriksen.

FN må hjælpe til

Han mener, at situationen kalder på handling fra FNs side.

»Vi er til stede på et sikkerhedsrådsmandat. Man bør finde en international løsning på et internationalt problem, som ikke kun er Danmarks«.

»Det er et problem, at vi har nogle formodede forbrydere, som alle synes skal fanges og retsforfølges, men ingen har lyst til at sidde tilbage med ansvaret for det«, siger Anders Henriksen.

I Forsvarsministeriet er der ikke noget bud på, hvornår der kan forventes en afklaring.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce