Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og Martin Henriksen (DF) tog fredag færgen for at besøge øen Lindholm, hvor udlændinge på tålt ophold i fremtiden skal placeres.
(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og Martin Henriksen (DF) tog fredag færgen for at besøge øen Lindholm, hvor udlændinge på tålt ophold i fremtiden skal placeres. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Danmark

Skærpelser kræver 50 fængselspladser

Danmark


Indtil videre er det primært den fremtidige placering af personer på tålt ophold på øen Lindholm, der har trukket overskrifter.

Men med finanslovsaftalen fra forleden er der også endnu en gang lagt op til, at straffen for at bryde de forskellige pligter, folk på tålt ophold kan være underlagt, skærpes betydeligt. Det drejer sig om opholds-, melde- og underretningspligt.

Hvis man i førstegangstilfælde misligholder en af de pligter, vil straffen i 2019 blive mangedoblet og i 2021 yderligere 15-doblet, fremgår det af finanslovsaftalen.

Også i gentagelsestilfælde vil straffen blive skærpet, så en overtrædelse 10 eller flere gange på en måned efter 2021 som udgangspunkt skal straffes med 4 måneders ubetinget fængsel i et førstegangstilfælde. Modsat i dag, hvor straffen som udgangspunkt vil være 7 dages ubetinget fængsel.

Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at man i finanslovsaftalen kalkulerer med et behov for at etablere ca. 50 lukkede fængselspladser i tilknytning til udvisningsfængslet i Ringe.

Forskellige pligter

Som nævnt kan man være underlagt forskellige pligter, hvis man er på tålt ophold.

Opholdspligt betyder, at den pågældende person har pligt til at bo i udrejsecentret Kærshovedgård. Skal vedkommende overnatte andre steder, kræver det tilladelse fra Udlændingestyrelsen. I praksis kan man »ved nærmere angivne lejligheder« få tilladelse til at overnatte uden for Kærshovedgård hver anden weekend.

Meldepligt betyder, at den pågældende skal melde sig til for eksempel politiet på Kærshovedgård i et nærmere angivet tidsrum. Nogle kan dog nøjes med at melde sig på en politistation.

Underretningspligt indebærer, at en person på tålt ophold, som har opholdspligt på Kærshovedgård, skal underrette personalet, hvis personen mellem kl. 23.00 og kl. 6.00 opholder sig uden for Kærshovedgård.

Formålet med opholds- og meldepligten er at sikre, at myndighederne kender de pågældendes opholdssted, så de kan udsendes, hvis muligheden opstår.

Indtil videre har 16 personer fået ophævet deres opholdspligt, og Rigspolitiet oplyser til Politiken, at de 4 af disse nu er blevet pålagt meldepligt hos Østjyllands Politi i Aarhus – her af skal 2 dagligt melde sig, 1 er pålagt meldepligt 3 gange om ugen, og 1 er pålagt meldepligt 2 gange om ugen. 3 andre er blevet pålagt meldepligt hos Københavns Politi; ligeledes med varierende hyppighed. Så er der 4, der har daglig meldepligt på Udrejsecenter Kærshovedgård. 2 skal 2 eller 3 gange om ugen melde sig på Udrejsecenter Sjælsmark, og endelig kan 1 nøjes med telefonisk meldepligt til Nordsjællands Politi hver 14. dag.

Så mangler vi 2: Den ene er efterlyst, mens den anden afsoner en fængselsstraf, og derfor er de endnu ikke pålagt meldepligt.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce