Vokseværk. Det er forestillinger som Mungo Parks kommende dramatisering af Helle Helles ’Dette burde skrives  i nutid’, som teatret gerne vil have flere ud til flere og flere kommuner til at medfinansiere. Foto: Mikkel Russel
Foto: Mikkel Russel

Vokseværk. Det er forestillinger som Mungo Parks kommende dramatisering af Helle Helles ’Dette burde skrives i nutid’, som teatret gerne vil have flere ud til flere og flere kommuner til at medfinansiere. Foto: Mikkel Russel

Scene

Mungo Park i Allerød vil være egnsteater i Jylland

Det succesfulde teater vil gerne vokse, og en ny teaterlov gør det muligt.

Scene

Kan man forestille sig, at et egnsteater med base i Allerød på Sjælland også er egnsteater for en eller flere kommuner på Fyn eller i Jylland.

Ja, det kan man godt.

Faktisk er teatret Mungo Park og Allerød Kommune nu gået i gang med at overbevise kommuner i nærheden af teatret og kommuner langt væk om, at det er en god ideé at investere i Mungo Park som egnsteater, så teatret kan vokse.

»Hvis en kommune i Jylland for eksempel investerer en million kroner, ville vi kunne levere forestillinger i tre-fire uger hvert forår og efterår«, siger teaterdirektør Martin Lyngbo.

Ny lov giver mulighed for større tilskud
En lovændring sidste år åbner mulighed for, at flere kommuner kan gå sammen om at drive et egnsteater, og så stiger loftet for, hvor stort det kommunale tilskud må være.

Derimod kan en enkelt kommune ikke få refusion fra staten for mere end 9,5 millioner kroner i driftsudgifter om året. Men loftet stiger med 9,5 millioner kroner for hver kommune, der er med.

Det vil sige, at Mungo Park kan udvide sine aktiviteter betragteligt, mens de kommuner, der går sammen om at drive teatret, stadig får refunderet knap 40 procent af udgifterne fra staten.

LÆS OGSÅ Problemet for Mungo Park er, at det ikke kan følge med succesen. Der er brug for at udvide teatret med flere tilskuerpladser, større foyer og øvefaciliteter på teatret. Men det betyder, at det bliver så dyrt at drive Mungo Park, at det overstiger loftet for statsrefusion. Samtidig har Allerød svært ved at finde pengene alene. Kommunen og Mungo Park er derfor i dialog med kommuner, der ligger tæt på Allerød, men vil nu også forsøge at få en dialog med kommuner langt væk. Allerøds kulturelle fyrtårn For fem-seks år siden havde Mungo Park en fast aftale med Frederikshavn om at levere forestillinger to gange om året. Det er aftaler i stil med den, teatret nu gerne vil have med flere kommuner.

»Mungo Park er Allerøds kulturelle fyrtårn, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe teatret og beholde det i kommunen. Teatret er en ubetinget succes og det teater med den højeste belægningsprocent herhjemme«, siger kulturudvalgsformand Flemming Villadsen (S).

Vi vil gerne være Skandinaviens primære leverandør af små voksen-forestillinger med to til fem skuespillere»Derfor er vi nu gået i gang med et analysearbejde hen over foråret, der primært skal afdække, om der er andre kommuner, som vil være med til at drive Mungo Park som egnsteater«.

Hvis en eller flere nabokommuner eller kommuner på Fyn eller i Jylland uden eget teater vil investere for eksempel to millioner kroner om året i en fireårig periode, vil det udløse et tilskud på omkring 800.000 kroner fra staten til kommunen.

»For os er der stor forskel på, om en kommune gå ind og køber et vist antal forestillinger et enkelt år, eller om de laver en fast fireårig aftale om afvikling og produktion af et bestemt antal forestilling hos dem. Vi er nødt til at kunne langtidsplanlægge. Omvendt kan en kommune, der ikke har råd eller knowhow til at lave sit eget teater, få meget teater ud af det for et relativt beskedent beløb«.

Ingen øvre grænse

Mungo Park mener, at teatret er attraktivt for kommuner, der for eksempel har et kulturhus, der mangler aktivitet, eller kommuner, der har været vant til at investere i en teaterforening, men ikke rigtig har noget teaterliv i kommunen længere. Ifølge Martin Lyngbo går man efter en aftale med tre-fire kommuner ud over Allerød, men der er ikke en øvre grænse for, hvor mange kommuner der kan gå med. For Mungo Park kan producere lige så mange forestillinger, som der er brug for.

LÆS OGSÅ »Vi behøver ikke lave flere forestillinger end de otte-ti forestillinger, vi kører med hvert år, vi ville bare skulle spille dem flere steder«, siger Martin Lyngbo. Mungo Parks ambition er at blive Skandinaviens primære leverandør af små voksenforestillinger med to til fem skuespillere. »Vi vil gerne være dem, der laver mest og gør det bedst«, siger Martin Lyngbo.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce