»Vi har forsøgt at skabe fred og fremgang i Mellemøsten, men vi har i stedet bidraget til det rod, vi står med i dag«, siger Nathalie Tocci, der er forhandlinsleder, når EU-landene skal forhandle om en ny udenrigspolitik. Billedet her stammer fra Homs i Syrien.
Foto: AP (Arkivfoto)/ASSOCIATED PRESS

»Vi har forsøgt at skabe fred og fremgang i Mellemøsten, men vi har i stedet bidraget til det rod, vi står med i dag«, siger Nathalie Tocci, der er forhandlinsleder, når EU-landene skal forhandle om en ny udenrigspolitik. Billedet her stammer fra Homs i Syrien.

Europa

»Vi har bidraget til det rod, vi står med«

Det er ikke kun dårligt, at EU ikke længere kan styre den globale udvikling, mener kvinden bag unionens nye udenrigspolitiske strategi.

Europa

Den europæiske udenrigspolitik har slået fejl på helt centrale punkter. Nathalie Tocci, som netop nu er i fuld gang med at skrive en ny udenrigspolitisk strategi for unionen, giver en række eksempler:

»I 13 år har kampen mod terror stået øverst på dagsordenen, men det er kun blevet værre. Det er ikke alene EU’s skyld, der har været mange aktører. Men det står helt klart, at det, vi har gjort, har været forkert. Ellers ville det ikke være blevet så meget værre, som det er«, siger Nathalie Tocci.

»Vi har forsøgt at skabe fred og fremgang i Mellemøsten, men vi har i stedet bidraget til det rod, vi står med i dag«, lyder et andet eksempel fra italieneren.

»Vi har slået på tromme for menneskerettighederne og det liberale demokrati i hele verden, men i praksis er det altid værdierne, der trækker det korteste strå, når der er andre interesser i spil«, siger hun.

Forsker, ikke diplomat

Nathalie Tocci er udpeget af Federica Mogherini, EU’s udenrigsminister eller ’den høje repræsentant’, som hun kaldes i EU-jargonen, til at lede forhandlingerne om en ny udenrigspolitisk strategi i EU.

Som de bramfrie udtalelser antyder, er Tocci ikke nogen sleben diplomat, faktisk har hun overhovedet ingen erfaring som diplomat. Hun forsker i den europæiske udenrigspolitik og har været omkring førende tænketanke i Europa og USA.

Hun er således velbevandret i substansen, men som udefrakommende er hun helt fri for at skulle tage hensyn til nogen eller retfærdiggøre tidligere beslutninger.

LÆS OGSÅ:

Trods den manglende diplomatiske erfaring er hun en effektiv forhandlingsleder, der er kommet langt med at samle de 28 lande om en radikal nyorientering af den fælles udenrigspolitik.

»Der er opnået enighed om hovedlinjerne og grundstrukturen i den nye strategi. Nu er vi ved at sætte kød på skelettet«, siger hun til Politiken i forbindelse med et besøg i København.

Ydmyghed er vejen frem

Kernen i den nye strategi er erkendelsen af, at EU ikke længere er nogen uomgængelig magtfaktor på den internationale scene. Konsekvensen er, at EU fremover skal optræde med en helt anderledes ydmyghed.

Vi skal ud af den koloniale forestilling om, at vi har den magiske tryllestav, der viser den rette vej fremad

Ydmygheden er en naturlig og nødvendig konsekvens af de nye økonomiske styrkerelationer, men den er også positiv. På det praktiske plan, fordi EU har taget så gruelig fejl, at en mere lyttende rolle giver håb om, at problemerne løser sig. Men også værdipolitisk er den ydmyge kurs en gevinst, mener Tocci.

»Vi skal ud af den koloniale forestilling om, at vi har den magiske tryllestav, der viser den rette vej fremad. Vi skal holde op med at vælge side: udvælge nye ledere her, vælte andre der. Det går som regel galt, og det må vi tage ved lære af. Det er ikke op til os, om det skal være knald eller fald i f.eks. Mellemøsten – faktisk har vi allerede væltet regionen, og der er grænser for, hvor meget mere vi kan ødelægge«.

Undervejs i forhandlingerne om den nye strategi er hun blevet angrebet for at nedtone værdikampen for demokrati og menneskerettigheder.

SE OGSÅ:

Men det er slet ikke tilfældet, mener hun. For det første virker den politik, der hidtil er blevet ført, ikke længere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Det nytter ikke noget bare at sige, at vi fortsat kæmper for menneskerettigheder. Hvis vi mener det alvorligt, skal vi have midler og mekanismer, der virker, og som vi er klar til at tage i anvendelse. De findes mig bekendt ikke. Vi har ikke længere den vægt i verden, som tillader os at stille betingelser for handel og bistand«, siger Nathalie Tocci.

Demokrati har begrænset værdi

For det andet har værdikampen ikke haft den store betydning i konkret politik.

»Vi har talt meget om værdier og slået os på brystet, mens vi i praksis har forfulgt andre interesser. Dengang vi havde magt, brugte vi den ikke kun til at gøre gode gerninger«, siger hun.

Vil du helt opgive kampen for demokrati og menneskerettigheder?

»Der er forskel på de to. Menneskerettigheder er universelle, det er det liberale demokrati ikke. Vores forståelse af demokrati handler om, at der skal være frie valg med jævne mellemrum. Men den model har begrænset tiltrækningskraft i mange kulturer og – ærligt talt – begrænset værdi. Vi må starte med de underliggende principper, der virkelig betyder noget for folk: at regeringen bliver stillet til ansvar, at der er folkelig deltagelse i beslutningerne, at samfundet er inkluderende, og at staten leverer offentlige ydelser og retfærdighed. Disse værdier er forenelige med systemer, der ikke er liberale demokratier, og det giver grundlag for et samarbejde«.

LÆS OGSÅ:

»Værdipolitisk er det principielt rigtige, at vi ikke kommer med fastlåste holdninger og påtvinger andre vores opfattelse af, hvordan demokrati og rettigheder skal forstås. Vi anerkender, at værdier kan tolkes forskelligt. At det ikke er op til os, hvad der skal ske i andre lande«, siger hun.

Mellem isolationisme og aktivisme

Den nye strategi anviser ifølge Tocci en tredje vej mellem de klassiske poler i udenrigspolitikken – mellem værdier og interesser, og mellem isolationisme og aktivisme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Vi går helt anderledes til værks. Værdierne skal fortsat integreres i den måde, hvorpå vi definerer vore interesser. Men vi går ud med det ydmyge udgangspunkt, at vi ikke alene kan definere, hvordan de skal forstås i andre kulturelle sammenhænge end vores egen«, siger hun.

»Vi skal hverken intervenere i andre lande eller isolere os. Vi gør noget ganske andet: Vi engagerer os med ansvarlighed og ydmyghed«, siger Nathalie Tocci.

Det gælder f.eks. i Mellemøsten. »Vi i Vesten har spillet en stor rolle i skabelsen af det rod, vi ser i dag, men vi kommer ikke til at spille nogen stor rolle i løsningen. Vi skal først og fremmest undgå at begå flere fejl«, siger hun.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce