Kul og gas er i stor stil udfaset i danske kraftværker i de seneste år. Nu vil hele den europæiske elsektor følge efter.
Foto: Thomas Borberg

Kul og gas er i stor stil udfaset i danske kraftværker i de seneste år. Nu vil hele den europæiske elsektor følge efter.

Økonomi

Europas elsektor vil kvitte kul, gas og olie

Elsektoren vil give den grønne omstilling i Europa et kraftigt skub i ryggen ved selv at gå forrest. Mange sektorer er afhængige af CO2-fri strøm for at sænke deres klimabelastning.

Økonomi

Elproduktionen i EU skal være klimaneutral »et godt stykke tid« før 2050. Sådan lyder en ny melding fra den europæiske elsektors organisation, Eurelectric, der også omfatter lande som Polen, hvor kul stadig fylder meget.

Det er »et meget vigtigt signal«, siger Christian Ibsen, direktør for den grønne tænketank Concito.

Mens vicedirektør i den danske elsektors organisation, Dansk Energi, Anders Stouge, taler om »en markant drejning af en supertanker, der ellers er blevet set som en kulklub«.

Eurelectric repræsenterer 3.500 selskaber i elsektoren.

Omstillingen af den danske elsektor er foregået i hastigt tempo i de seneste år, men Stouge minder om, at Eurelectrics officielle holdning indtil nu har været, at elsektoren ikke ville være fuldt omstillet før 2050.

»En kæmpe omvæltning«

»Den nye holdning markerer en kæmpe omvæltning, og der har også været en del sværdslag og diskussioner i bestyrelsen. Men elsektoren har et særligt ansvar for at nedbringe sin klimabelastning, for der er en række andre sektorer, som i den grad er afhængige af elsektoren, hvis de skal nedbringe deres CO-fodaftryk. Mange steder er industrien for eksempel elintensiv«, siger Anders Stouge.

Han nævner også opvarmning, afkøling og transport som områder, hvor klimaneutral strøm er en forudsætning for grøn omstilling.

Elproduktionen er den energiform, som er lettest at gøre klimaneutral, og derfor er en omstilling til el, for eksempel elbiler og -færger, et vigtigt led i kampen mod klimaændringerne.

Concito ønsker grøn elsektor før 2040

EU’s mål er, at udledningen af klimagasser i 2050 skal være 80-95 procent lavere end i 1990. Men faktisk skal de endnu længere ned, hvis verden skal en chance for at leve op til Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til højst 2 grader, siger Christian Ibsen fra Concito.

»Så skal Europas nettoudledninger være i nul inden 2050 – og derfor skal elproduktionen være i nul et godt stykke tid før, gerne op mod 2040. Det er ifølge alle scenarier nødvendigt, hvis vi skal have en chance for at lykkes. Det er meget, meget vigtigt, at den samlede elbranche i Europa går ud og anerkender det«, siger Christian Ibsen.

På et pressemøde i Bruxelles onsdag formiddag, hvor erklæringen fra Eurelectric blev fremlagt, sagde organisationens formand, Francesco Starace fra den italienske elgigant Enel:

»Vi er fast besluttede på at fremskynde energiomlægningen gennem en voksende elektrificering af Europas energiforbrug, samtidig med at vi gør den europæiske elsektor CO-neutral et godt stykke tid før midten af århundredet«.

Bag det såkaldte visionspapir ligger en længere proces, som ikke kun har omfattet Dansk Energi og de tilsvarende organisationer i de andre EU-lande, men også ledende skikkelser fra en lang række energiproducenter som Enel og danske Ørsted (tidligere Dong Energy).

Organisationens generalsekretær, danske Kristian Ruby, fortæller, at papiret vil blive fulgt op af en analyse af behovet for klimaneutral strøm i den grønne omstilling i forskellige sektorer.

»Derefter må vi tale med EU-kommissionen om, hvad der skal til. Det er vigtigt, at vi får en fair omstilling i elsektoren, som tager højde for landenes forskellige startpositioner i det grønne kapløb. Man må sikre en ordentlig overgang for de regioner, som stadig er meget afhængige af kul«, siger han.

Det gælder ikke mindst Polen, som er storforbruger af kulkraft, og som har en betydelig kulminesektor.

Elforbrugerne skal også med

Men nu er elbranchen på europæisk niveau klar til at investere massivt i den grønne omstilling, siger Kristian Ruby.

Og det drejer sig ikke alene om, hvordan strømmen bliver lavet. Det er lige så vigtigt at se på aftagerne. En mere fluktuerende elforsyning forudsætter, at det er muligt at koble aftagere fra i korte periode for at balancere systemet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Den side af sagen har Eurelectric hidtil forsømt, siger Anders Stouge fra Dansk Energi.

»Det har vi kritiseret, for når alle sektorer skal til at bruge meget mere el og bruge den på de rigtige tidspunkter, bliver distributionssiden central«, siger han.

Kristian Rubys ansættelse er i sig selv et tegn på, at Eurelectric er i bevægelse. I modsætning til tidligere generalsekretærer kommer han ikke fra elbranchen, men har en fortid som rådgiver for EU’s daværende klimakommissær, Connie Hedegaard, og senere politisk direktør i den europæiske vindindustris sammenslutning.

EU mangler lederskab

EU er i gang med at træffe beslutning om en stribe direktiver på energi- og klimaområdet. Europaparlamentet prøver på en række punkter at stramme de forslag, EU-kommissionen er kommet med, mens medlemslandene nærmest trækker i den modsatte retning.

Også i det lys er det positivt, at Eurelectric selv sætter det nødvendige mål, siger Christian Peder Ibsen fra Concito.

»Vi ser efterhånden et landskab, hvor det er virksomheder og byer og alle mulige andre, som tager klimalederskab og melder klart ud. Selvfølgelig bør landene presse dem endnu mere, men det synes der ikke at være politisk vilje i mange EU-lande«, siger han.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce