Svar. »UP's plantage er omtalt som en »giftplantage«. Dette er ikke korrekt. Plantagen er en oliepalmeplantage«, skriver UP's advokater.
Foto: CLAUS BLOK THOMSEN

Svar. »UP's plantage er omtalt som en »giftplantage«. Dette er ikke korrekt. Plantagen er en oliepalmeplantage«, skriver UP's advokater.

Debat

United Plantations går i rette med Politiken

Politiken har bragt forkerte oplysninger, mener advokater for UP.

Debat

I anledning af Politikens artikler 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. og 22. september 2010, samt indslag på politiken.dk, vil vi som advokater for United Plantations Berhad (UP) give vores klients sagsfremstilling:

I artiklerne har Politiken citeret en læge for at oplyse, at han behandler 5-10 patienter fra UP om måneden med symptomer på pesticidforgiftning.

Det oplyses videre, at lægen har skrevet breve til ledelsen i UP om disse forhold.

Disse oplysninger er ikke korrekte. Den pågældende læge har aldrig behandlet patienter fra UP med symptomer på pesticidforgiftning og har aldrig skrevet breve til UP om symptomer på pesticidforgiftning.

I artiklerne anføres, at medarbejdere har indåndet sundhedsskadelige giftstoffer, og at de har fået uacceptable skader, samt at de har symptomer på pesticidforgiftning.

Faktum er imidlertid, at ingen af medarbejdere har skader som følge af pesticidforgiftning.

De ca. 20 medarbejdere, som Politiken har talt med, samt yderligere 230 medarbejdere, der arbejder med pesticider, har i de forløbne uger fået foretaget endnu et omfattende lægetjek, som bl.a. inkluderede analyse af deres blod, nyre- og leverprøver, røntgenbillede af brystkasse, samt undersøgelse af hænder, fingre, fødder og øjne.

Resultatet fra prøverne, hvor blodprøverne blev analyseret af et uafhængigt laboratorium, viste, at ingen af medarbejderne havde tegn på pesticidforgiftning eller nogen form for overeksponering.

I anledning af Politikens artikler 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. og 22. september 2010, samt indslag på politiken.dk, vil vi som advokater for United Plantations Berhad (UP) give vores klients sagsfremstillingDe resterende 150 medarbejdere, der har med sprøjtemidler at gøre, er alle ved at gennemgå samme ekstraordinære, uvildige lægeundersøgelse.

I økonomisektionen 8.9. s. 10-11 vises et billede af en hånd med beskadigede negle, som angives som et klassisk tegn på forgiftning med sprøjtemidler. De beskadigede negle, som vises på billedet, er imidlertid indgroede negle og har ingen sammenhæng med sprøjtemidler.

Det oplyses i indlægget på Politikens website, at mange af landarbejderne fra UP i forbindelse med en rapport udgivet af den lokale ngo-organisation har klaget over hovedpine, kvalme, problemer med åndedrættet mv.

Ngo-rapporten indeholder imidlertid ingen oplysninger om, hvorvidt UP-medarbejdere har klaget over symptomer.

På Politikens hjemmeside, i et online indslag på Politikens hjemmeside samt i artiklerne vises endvidere billeder af fem kvindelige medarbejdere, som er citeret for at udtale sig om deres personlige erfaringer, når de bruger sprøjtegifte.

Ingen af dem har imidlertid arbejdet med sprøjtemidler de seneste syv år, og medarbejderen, der på indslaget på Politikens hjemmeside oplyser, at hun har fået skæve fødder af at sprøjte sig på foden, har aldrig arbejdet med sprøjtemidler.

Det oplyses, at UP først traf beslutning om at udfase Paraquat efter Politikens henvendelse til storkunder i august 2010. Dette er ikke korrekt.

UP har siden 2008 arbejdet på at minimere brugen af Paraquat, hvilket tillige er en betingelse for at opfylde Roundtable on Sustainable Palm Oil-kriterierne, som UP blev certificeret under i august 2008.

15. maj 2010 vedtog UP’s bestyrelse, at den totale udfasning af Paraquat skal være afsluttet senest pr. 1. januar 2011.

Det oplyses, at UP bruger ’sprøjtemidlet monocrotophos’, og at UP sprøjter med monocrotophos.

Det er i Malaysia ikke lovligt at anvende monocrotophos som sprøjtemiddel, og det er ikke korrekt, at UP benytter midlet som sprøjtemiddel. UP benytter monocrotophos, men alene ved injektion i angrebne palmer.

UP’s plantage er omtalt som en »giftplantage«. Dette er ikke korrekt. Plantagen er en oliepalmeplantage.

Det er oplyst, at der sprøjtes, lige inden/dagen inden der samles løse frugter. Dette er ikke korrekt. Løse frugter bliver ikke oversprøjtet med pesticider, hverken før, under eller efter indsamling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Der samles løse frugter ca. hver 14. dag, og mellem palmerne sprøjtes der med herbicider (ukrudtsbekæmpelsesmidler) 3-4 gange om året. Alle de anvendte ukrudtsbekæmpelsesmidler opløses hurtigt og bliver omdannet til en blanding af harmløse forbindelser, når de kommer i kontakt med jorden og eksponeres for mikroorganismer.

Ukrudtsbekæmpelse (sprøjtning med herbicider) foregår ikke forud for, eller samtidigt med løsfrugtindsamling.

Det er beskrevet, at vandet i afløbene er stillestående sort suppe, som får en metallisk stank, fordi mange af de pesticider, som sprøjtes på palmetræerne, også løber ned i grøfterne, hvori der kun kan leve orme. Dette er ikke korrekt. Vandet i afløbene og kanalerne er rent, og der er betydeligt dyreliv i vandet, herunder fisk, frøer, snegle, vandslanger og insekter.

Det er oplyst, at FN’s landbrugsorganisation, FAO, har fastslået, at UP ikke følger FN’s internationale retningslinjer for brug af sprøjtegifte. Dette er forkert, Organisationen FAO har ikke taget stilling til, om UP følger FAO’s retningslinjer.

Det anføres, at kvinderne bærer sække med løse frugter, som vejer 50 kg. Dette er ikke korrekt. Det er mændene, som bærer sække med løse palmefrugter ud til vejen, og disse sække vejer i øvrigt ca. 16 kg i gennemsnit.Det oplyses (i indslaget på Politikens hjemmeside), at UP ikke kan tilbyde den nødvendige lægehjælp, og (i artiklerne i avisen) at UP ikke vil betale for lægebehandling. Dette er ikke korrekt, da alle UP’s ansatte har adgang til gratis lægebehandling på selskabets egne klinikker/hospitaler, der er i besiddelse af det nødvendige udstyr og medicin.

Det anføres, at gennemsnitslønnen er DKK 38 om dagen. Dette er ikke korrekt. Minimumslønnen er ca. DKK 40 om dagen (MYR 21,5). Herudover får medarbejderen en række bonusser samt en række frynsegoder i form af fri bolig, vand, el, skolebusordning, medicin, lægehjælp m.v. Gennemsnitslønnen for medarbejderne i plantagen andrager eksklusive frynsegoderne ca. DKK 50 pr. dag.

Det anføres, at kvinderne bærer sække med løse frugter, som vejer 50 kg. Dette er ikke korrekt. Det er mændene, som bærer sække med løse palmefrugter ud til vejen, og disse sække vejer i øvrigt ca. 16 kg i gennemsnit.

Det anføres, at der er krav om, at de, der samler løse frugter op, skal have handsker på. Dette er ikke rigtigt. Hverken de malaysiske myndigheder, Roundtable on Sustainable Palm Oil elle UP kræver brug af handsker til opsamling af løse frugter.

Det anføres, at løsfrugtindsamlere må arbejde i 4,5 timer uden drikkepause. Dette er ikke korrekt. Medarbejderne opfordres til at medbringe og drikke rigeligt med vand.

Det anføres, at medarbejderne bliver overvåget af vagter, og at der efter Politikens omtale er posteret flere uniformerede vagter rundt om i plantagen. Dette er ikke rigtigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Plantagen i Malaysia har i flere årtier haft ca. 80 vagter til at sikre de ca. 41.000 hektar (410 km{+2}) mod tyveri. De overvåger ikke de ca. 6.000 ansatte eller disses familier.

Det anføres, at medarbejderne er truet med bortvisning, hvis de taler med folk uden for plantagen. Dette er ikke korrekt.

Endelig er det anført, at staten vil give UP millionstøtte. Dette er ikke korrekt. UP har for egen regning iværksat en række tiltag til reducering i sit CO2-forbrug.

SVAR

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce