Stor? Moskeen i Rovsinggade bliver ofte omtalt som en stormoske, men det er misvisende, mener underskriverne af dette indlæg.
Foto: SIMON FALS (arkiv)

Stor? Moskeen i Rovsinggade bliver ofte omtalt som en stormoske, men det er misvisende, mener underskriverne af dette indlæg.

Læserbreve

Ny stormoske er nødvendig

Afsenderne af dette indlæg er forenet i et fælles ønske om, at Danmark får en rummelig stormoske.

Læserbreve

København har en vision om at blive den mest inkluderende storby i Europa i 2015. En storby, hvor borgerne har tillid til hinanden, indgår i fællesskaber og har indflydelse på byens udvikling. Vi er enige om, at en rummelig stormoske i København konstruktivt vil bidrage til at indfri denne vigtige vision.

En rummelig stormoske vil sende et klart signal om, at København anerkender danske muslimers plads og rolle i det danske samfund og vil give islam sin naturlige plads blandt byens øvrige religioner. En rummelig stormoske vil symbolisere, at klassiske grundrettigheder for borgerne er et vigtigt element i et demokratisk samfund som det danske.

Visionen om den mest inkluderende storby i Europa har desværre for størstedelen af danske muslimer stadig lange udsigter. Det er et ærgerligt og uværdigt limbo, flertallet af danske muslimer står i, og der er kun ringe udsigt til, at situationen ændrer sig.

Afsenderne af dette indlæg har derfor dannet en støttekomite, hvor vi er forenet i et fælles ønske om, at Danmark får en rummelig stormoske, som skal skabe åbenhed om religionen og bygge bro mellem forskellige islamiske trossamfund og Danmarks andre religioner. Det er afgørende, at vi nu får en rummelig stormoske. Og med rummelig mener vi, at stormoskeen skal skabe rammen om islam i Danmark på tværs af muslimske foreninger og trosretninger.

Det er ikke kun Danmarks største religiøse mindretal, der vil få glæde af en rummelig stormoske. Danske virksomheder er afhængige af at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. I kampen om de dygtige hoveder er det afgørende, at Danmark omfavner globaliseringen og sender et klart signal til udenlandske investorer og medarbejdere om, at København og Danmark tager godt imod nye danskere – uanset etnisk og religiøs herkomst.

En ny stormoske vil være et fyrtårn i inklusionen af både herboende danske muslimer og nytilkomne. Ikke alene muslimer, men alle nye danskere vil se og opleve, at vi respekterer og anerkender den mangfoldighed, som vi har brug for i fremtiden. I sidste ende bidrager et inkluderende samfund med et åbent og inddragende syn på andre kulturer og religioner til bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Det bedste værn mod ekstremisme er nemlig anerkendelse og oplevelsen af at høre til.

Er en ny stormoske nødvendig? De fleste har formentligt hørt om forskellige moskeer i Danmark. Senest har moskeen i Rovsinggade på Nørrebro skabt en del debat. Men de nævnte moskeer er ikke egentlige stormoskeer - selvom medierne benævner dem således. Moskeerne henvender sig til afgrænsede målgrupper blandt muslimer. Danmark har endnu ikke en egentlig rummelig og brobyggende stormoske, som orienterer sig bredt og i udgangspunktet er helt dansk.

Derfor støtter vi i komiteen tilblivelsen af en stormoske, som evner at blive et religiøst og kulturelt omdrejningspunkt i Danmark med dansktalende imamer og aktier i dansk foreningsdemokrati. Vi ønsker en demokratisk stormoske i København, som er i stand til at rumme Danmarks flere forskellige muslimer, sunni- såvel som shia-; som vil fungere som en integrerende del af det mangfoldige, religiøse og kulturelle liv og bidrage til åbenhed og oplysning om islam.

En stormoske vil bygge en stærk bro på tværs. Inklusionen og sammenhængskraften vil blive styrket og målet om et samfund, hvor vores forskellighed er en styrke menneskeligt, kulturelt og økonomisk, rykke tættere på. Muslimernes Fællesråd har brug for anerkendelse og opbakning til projektet, hvis visionen skal blive til virkelighed.

Indlægget er skrevet sammen med Adam Price, Annette K. Olesen, Benny Andersen, Bent Melchior, Bolette Christensen, Chris Minh Doky, Eva Smith, Gitte Seeberg, Henrik Hartmann, Ingolf Gabold, Peter Mogensen, Stine Bosse, Susanne K. Larsen og Uffe Ellemann-Jensen

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce