Foto: Joachim Adrian
Morten Dahlin

Venstre-politikers opråb til eget parti: Afskaf nu blasfemiparagraffen

Der findes ikke et eneste godt argument for, hvorfor gudsbespottelse stadigvæk skal være ulovligt i Danmark anno 2017.

Morten Dahlin

Den 30. maj skal Folketinget behandle et forslag fra Enhedslisten om at afskaffe blasfemiparagraffen. Det har fået kulturminister Mette Bock (LA) til offentligt at melde ud, at hun gerne så den omdiskuterede paragraf, der første gang blev indført i 1866, afskaffet.
Paragraffen optræder i dag som paragraf 140 i straffeloven og lyder således:

»Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder«.

I en tid med fake news, terrorangreb på satiremagasiner og fremmarch til ekstremistiske politiske bevægelser burde Danmark gå forrest og netop styrke retten til en fri og demokratisk debat.

Efter Mette Bocks udmelding står vi nu i en situation, hvor det reelt er Venstre, som det største regeringsbærende parti, der blokerer for afskaffelsen af blasfemiparagraffen.

Den situation er naturligvis uholdbar, og Venstre burde, som Danmarks liberale parti, naturligvis benytte lejligheden til at støtte Enhedslistens forslag og dermed sikre et folketingsflertal.

Der er mange gode argumenter for, hvorfor blasfemiparagraffen burde skrottes. Her følger tre af dem:

For det første er det håbløst gammeldags at smide folk i fængsel for at fornærme en åndelig, spirituel eller religiøs 'person'. Det kan aldrig nogensinde være i et liberalt partis interesse, at staten skal have ret til at putte folk bag lås og slå, uden at de har gjort skade på andre mennesker eller deres ejendom.

For det andet er det ikke, og burde ikke være, politikernes opgave at forhindre den frie debat. Og det er netop, hvad blasfemiparagraffen gør: Den svækker ytringsfriheden og sætter behovet for at beskytte religiøse følelser over ytringsfrihedens ukrænkelighed.

I en tid med fake news, terrorangreb på satiremagasiner og fremmarch til ekstremistiske politiske bevægelser burde Danmark gå forrest og netop styrke retten til en fri og demokratisk debat. En afskaffelse af blasfemiparagraffen ville i den grad være et stærkt signal om, at vi i Danmark står vagt om de vestlige liberale værdier.

For det tredje ophøjer paragraffen religion til en særlig status, hvor ekstraordinær beskyttelse er nødvendig. Det er f.eks. ikke ulovligt at afbrænde 'Das Kapital' af Marx eller 'The Wealth of Nations' af Adam Smith, men man kan blive straffet for at brænde en udgave af Koranen. Det giver ikke nogen logisk mening, hvorfor det lige præcis er religion og religiøse følelser, der kræver ekstra beskyttelse, fremfor filosofiske eller politiske overbevisninger.

Argumenter for at afskaffe blasfemiparagraffen er der altså nok af. På den anden side findes der ikke et eneste godt argument for, hvorfor gudsbespottelse stadigvæk skal være ulovligt i Danmark anno 2017. Derfor burde Venstre droppe den fodslæbende stil og i stedet bakke helhjertet op om kirkeministeren.

Som en klog person engang sagde: »Det er en meget svag gud, hvis han kræver beskyttelse af menneskelige love«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce