Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.


    Luftfoto af København. Indre by, Nyhavn og Kongens Nytorv.
Foto: Per Folkver

Luftfoto af København. Indre by, Nyhavn og Kongens Nytorv.

Forbrug og liv

Kommuner vil uddele bøder til Airbnb-værter

Der er huller i det lovforslag, der skal føre til skattekontrol af privates udlejning via Airbnb. Sådan lyder det fra blandt andet kommuner, der vil have lov at uddele administrative bøder og kontrollere lejekontrakter.

Forbrug og liv

Lovforslaget er blevet betegnet som både historisk og vidtgående.

Men nu advarer både kommuner, lejere og hotelbranchen om, at der er alvorlige huller i regeringens forslag til skærpet kontrol med de flere hundrede tusinde danskere, der tjener penge på at leje deres private bolig ud via netportaler som Airbnb.

Ifølge forslaget, som behandles i Folketinget lige efter jul, får kommunerne ellers for første gang en lovfæstet ret til at opsøge borgerne på privatadressen for at tjekke, om deres bolig bliver lejet ud efter reglerne.

Kommunerne får også mulighed for at samkøre registre og tjekke de enkelte borgeres forbrug af el og vand via forsyningsselskaberne.

Alt sammen værktøjer, der skal hjælpe især de store kommuner med at kontrollere en omsiggribende, sort udlejningsindustri.

Men selv om værktøjerne er et skridt på vejen er det slet ikke nok, lyder kritikken blandt andre fra Københavns Kommune:

»Det giver jo ikke meget mening at opsøge folk i privaten eller for den sags skyld at samkøre registrene, hvis vi ikke ved, hvor mange dage de enkelte borgere har lejet ud«, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

»Vi så gerne, at både lejeren, ejeren og også Airbnb fik pligt til at indberette antallet af udlejede dage foruden størrelsen af de indtægter, der er hentet hjem på forretningen. Skal kontrollen være effektiv, vil det også være en stor hjælp, hvis kommunerne i samme runde kunne stille krav om at se lejekontrakter og andet dokumentation for lejeperiodens omfang«, siger borgmesteren.

Hele opgange lejet ud

Hun lægger ikke skjul på sin og kommunens dybe bekymring over den private udlejningsindustri, der har bredt sig som ringe i vandet i kølvandet på netportaler som Airbnb.

»Jeg får jævnligt henvendelser fra folk i indre København, på Christianshavn og nu også på Nørrebro, hvor hele opgange er lejet ud og domineret af turister med rullekufferter«.

»Og det betyder jo, at mange af de boliger, vi har så hårdt brug for til beboelse, bliver rene hotellejligheder. Vi får i værste fald hele bydele, hvor der ikke er rigtige beboere, og som er utrygge at færdes i, samtidig med at det presser boligpriserne i vejret«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Både Københavns Kommune, Horesta og Danmarks Lejerforeninger ser et særligt problem i de flere tusinde nybyggede projektboliger, der slet ikke er omfattet af en bopælspligt.

Her er det praktisk talt umuligt at kontrollere udlejningsaktiviteterne, lyder meldingen i flere af de høringssvar, der er afgivet i forbindelse med lovarbejdet.

Frygt for kontrolfri zone

Som reglerne fungerer i dag, kan myndighederne først kontrollere en bolig, når den har været anvendt som helårsbolig. Men det kræver, at en borger lader sig registrere på boligen med en folkeregisteradresse.

Og det kan være en langvarig proces.

»Med de nuværende regler er der åbnet en ladeport for snyd. Hvis et firma eksempelvis køber nogle af de her nyopførte lejligheder og bruger dem til forretningsforbindelser, der så kan overnatte, når de er i København, jamen så kommer de her boliger jo aldrig ind i vores system med en folkeregisteradresse og en bopælspligt. Så har vi fået en kontrolfri zone«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Står det til Københavns Kommune, skal loven ændres, så der er bopælspligt på alle boliger, så snart de er opført og klar til indflytning.

Samtidig anbefaler både Københavns Kommune og Kommunernes Landsforening (KL) regeringen at lade kommunerne uddele hurtige, administrative bøder til de borgere, der lejer ud i strid med reglerne.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»En mulighed for at kunne udstede administrative bøder kunne være medvirkende til, at kommunerne fik mulighed for at stoppe ulovlig benyttelse og afslutte boligregulerings-sager hurtigere«, skriver KL i sit høringssvar.

Også hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheorganisation Horesta efterlyser flere kontrolbeføjelser, end der er skrevet ind den nye Airbnb-lov.

»Kommunerne bliver sat på en fuldstændig umulig opgave uden reelle redskaber. Selv hvis de tager ud på en adresse for at se, om der er lys i vinduet, eller hvis de kigger på opgørelser over el- og varmeforbrug, kan de ikke vide, hvem der har tændt lyset eller brugt varmen. Det kan lige så vel være en Airbnb-lejer som den, der bor i lejligheden«, siger politisk direktør, Kirsten Munch.

Tvivl om udlejning af værelser

Hun peger også på, at der kun er afsat 5 millioner kroner årligt til kontrollen.

»Selv hvis alle midlerne bliver fordelt mellem kommunerne, er det slet ikke penge nok til, at der kan iværksættes en særlig målrettet kontrol – endsige at ansætte en kontrolmedarbejder«.

Horesta er ikke i tvivl om, at den store private udlejningsindustri fortsat vil vokse.

»Politisk har man givet de private udlejerne endnu større økonomiske fordele ved at udleje boliger som hotelværelser, og uden reelle kontrolmuligheder bliver de fastsatte grænser for, hvor mange dage man må udleje, uden reel betydning«

»Og så er der tilmed opstået uklarhed, om udlejning af værelser skal være omfattet af reglerne. Det bliver helt ukontrollabelt, hvis du, når du først har lejet din lejlighed ud i de tilladte 70 dage, blot kan fortsætte med at leje enkeltværelser ud bagefter«, siger Kirsten Munch.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).


Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce