Arkivfoto: Jens Dresling
Foto: Dresling Jens

Arkivfoto: Jens Dresling

Danmark

Danmark bagud i kampen mod aids

Ifølge den danske strategi for bekæmpelsen af hiv/aids i ulandene skal sygdommen bekæmpes på alle niveauer. Men ressourcerne er ikke fulgt med, og Danmark er langtfra førende blandt de lande, vi normalt sammenligner os med, viser ny undersøgelse.

Danmark

Den danske indsats for at bekæmpe hiv/aids halter efter de lande, vi normalt sammenligner os med, når det drejer sig om ulandsbistand.

Det viser en ny rapport, som Humor mod Aids-kampagnen har udarbejdet på baggrund af oplysninger fra FN's aids-program UNAIDS og de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD.

De tre organisationer bag Humor mod Aids-kampagnen, Aids-Fondet, IBIS og Folkekirkens Nødhjælp, har undersøgt, hvor stor en procentdel af den bilaterale ulandsbistand - altså den hjælp, som går direkte til ulandene - der i 2001 og 2002 blev givet målrettet til hiv/aids-programmer. Tallene for Danmark er derpå sammenlignet med den tilsvarende indsats i Sverige, Norge, Holland, Irland og Storbritannien.

Målt på forskellige indikatorer ender Danmark enten som dårligst eller næstdårligst i denne gruppe af lande.

»Vi har den grundlæggende holdning, at hvis Danmark skal gøre en forskel, så er man fra dansk side også nødt til at tage hiv/aids-området langt mere seriøst, end man har gjort hidtil«, siger Morten Emil Hansen, informationsmedarbejder i IBIS.

I 2000 fik Danmark en strategi for indsatsen mod hiv/aids, og ifølge den skal kampen mod katastrofen tænkes ind i alle dele af den danske ulandsbistand.

»Og det er helt rigtigt tænkt. Men en øget indsats kræver ekstra ressourcer, og de er hidtil ikke blevet afsat«, siger Morten Emil Hansen.

Norge er med
Ser man på UNAIDS' top ti-liste for 2003 over lande, der i absolutte tal har givet de største bilaterale beløb til kampen mod hiv/aids, så er Danmark slet ikke med på listen. Det er derimod Norge, hvis samlede ulandsbistand er sammenlignelig med Danmarks.

Rapporten tager selv det forbehold, at man ikke i vurderingen af landenes indsats har set på størrelsen af de enkelte landes multilaterale bidrag til hiv/aids-bekæmpelse - altså den del af bistanden, der gives gennem de store internationale organisationer. Men det er helt bevidst, siger Morten Emil Hansen:

»I og med at Danmark lægger så megen vægt på, at hiv/aids skal bekæmpes som en integreret del af ulandsbistanden - hvilket vi altså er helt enige i - så synes vi også, at det er rimeligt at se på, hvor meget Danmark så faktisk gør i de ulande, hvor vi er til stede. Og der sker simpelthen ikke særlig meget«, siger han.

Det skønnes, at cirka 40 millioner verden over er smittet med hiv. Sygdommen truer i mange afrikanske lande syd for Sahara med at rive tæppet helt væk under mange års ulandsbistand.

Holdningsændring
Den danske regerings bistandsorganisation Danida har anslået, at Danmark i 2002 brugte cirka to procent af den samlede bilaterale bistand på at bekæmpe hiv/aids.

Pia Larsen, Venstres bistandsordfører, forsvarer i dag, at den danske andel ikke har været større:

»I mange år har det ganske enkelt været som at slå i en dyne, når vi har forsøgt at sætte hiv/aids på dagsordenen i ulandene. Desværre må jeg sige, at det stadig er tilfældet i nogle lande. Og det er altså et problem, når vi også fastholder, at modtagerlandene selv skal være med til at bestemme, hvad ulandsstøtten skal bruges til«, siger hun.

Pia Larsen understreger dog, at holdningen er ved at ændre sig i flere ulande.

Et flertal i Folketinget vil i løbet af april vedtage, at den hidtidige danske indsats mod hiv/aids skal kigges efter i sømmene. Desuden bevilges der ekstra 25 millioner kroner i de kommende tre år til kampen mod katastrofen.

Humor mod Aids-kampagnen anbefaler, at Danida for fremtiden hvert år skal aflægge rapport om indsatsen mod hiv/aids.

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce