Billedet viser en visualisering af den række vindmøller, som opstilles tættest på kysten, set fra stranden på Holmsland Klit.
Foto: Mikkel Barker/mikkelbarker.dk

Billedet viser en visualisering af den række vindmøller, som opstilles tættest på kysten, set fra stranden på Holmsland Klit.

Danmark

Vrede naboer om vindmøller: Dem må I længere ud på havet med

Udsigten til at få opstillet 189 meter høje vindmøller få kilometer ude i havet har udløst en proteststorm på Holmsland Klit. Nogle frygter, at de tyske turister vil blive skræmt væk.

Danmark

Klagere, der repræsenterer flere tusinde mennesker, har overfor Energiklagenævnet protesteret over den kommende kystnære havmøllepark Vesterhav Syd, som skal opføres af energiselskabet Vattenfall i havet ud for kysten mellem Søndervig og Hvide Sande. De 189 meter høje møller vil kunne ses langt ind i landet. Klagerne mener, at de bør flyttes længere ud på havet og frygter blandt andet, at de store møller vil skræmme mange af de tyske turister væk.

I byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune, som tidligere har støttet projektet, deles denne frygt nu af 15 ud af 29 medlemmer, blandt dem de to viceborgmestre. De 15 lokalpolitikere har skrevet til energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og bedt om at få vurderet muligheden for at rykke møllerne længere ud i vandet.

Thue Amstrup-Jørgensen, formand for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, vurderer, at omkring 4.000 mennesker står bag klagerne. Udover grundejerforeningerne bakker også Søndervig Beboerforening op om klagerne. Dertil kommer en del individuelle sommerhusejere.

»Møllerne skal flyttes ud på otte-ti kilometers afstand fra kysten og sættes i et mønster. Det vil måske koste lidt mere, fordi vandet derude er lidt dybere, men det vil ikke betyde ret meget i forhold til parkens levetid. Så hvorfor ikke gøre det? Kommunen bryster sig af sit slogan ’Naturens Rige’, men det bliver til teknikkens rige«, siger Thue Amstrup-Jørgensen.

En gruppe af feriehusudlejere og en campingplads, som tilsammen står for over 80 procent af alle overnatninger i kystområdet, mener, at tilladelsen til havmølleparken er givet på et forkert grundlag, og at klagerne derfor bør have opsættende virkning.

»Den værst tænkelige placering«

En af dem, Karsten Fyhn fra DanWest Feriehusudlejning i Årgab, frygter for fremtiden.

»Det er, som om man regner med, at det nok går over efter et par år, og så er alle glade igen. Det tror vi ikke. Møllerne er simpelthen for tæt på. Det værste er, at placeringen er lavet sådan, at hvis man står i Søndervig og kigger mod sydvest, så er der 15 kilometers udsigt, hvor der står vindmøller. Man har valgt den værst tænkelige placering«.

Karsten Fyhn henviser til en rundspørge, som feriehusudlejerne har foretaget blandt tyske gæster i området. 63 procent af de 226, der deltog i rundspørgen, sagde, at de ikke ville holde ferie ved Holmland Klit, hvis der bliver opført vindmøller fire til otte kilometer ude på havet. 10 af møllerne i Vesterhav Syd opføres godt fire kilometer ude.

Ringkøbing-Skjern kommunes borgmester, Iver Enevoldsen (V), mener, at løbet er kørt. Udlejningsbureauerne er kommet alt for sent med deres betænkeligheder, siger borgmesteren, som ikke er nervøs for, at vindmøllerne ud for kysten vil påvirke turismen negativt.

»Vi har rigtig mange tyske gæster, som har noget fokus på energi og CO2-udledning, hele den grønne trend. Det kan faktisk blive god markedsføring for vores område, at vi satser på vedvarende energi«, siger Iver Enevoldsen, som også lægger vægt på de arbejdspladser, vindmølleparken vil skabe, ikke mindst i anlægsperioden.

Vattenfall vandt i september udbuddet om opførelse af to kystnære havmølleparker. Vattenfalls bud var det billigste. Det statsejede svenske selskab havde valgt Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, to af de fem lokaliteter, som staten havde udpeget til kystnære havmølleparker.

Design dikteret af økonomi

Projektområdet Vesterhav Syd åbner for, at vindmøllerne kan placeres mellem fire og ti kilometer fra kysten. Den undersøgelse om en kystnær havmølleparks virkning på miljøet, som blev gennemført før udbuddet, fastslog, at de høje møller ville være synlige langt ind på land, og at man skulle søge at mindske virkningen ved at opstille dem så langt ude som muligt og i et mønster.

Vattenfall vil opstille vindmøllerne i to rækker, let forskudt fra hinanden.

Firmaets landechef i Danmark, Ole Bigum Nielsen, lægger ikke skjul på, at designet handler om økonomi:

»Vi har optimeret placeringen af møllerne, så de ikke skygger for hinanden, for at få den størst mulige elproduktion. Og vi har også kigget på vanddybder og jordbundsforhold – og forsøgt at sætte møllerne der, hvor omkostningerne er lavest«.

Han konstaterer, at »det er de forudsætninger, vi har lagt til grund for vores pris – og hvis nogen beder os om at flytte på vores møller, er der en ny situation«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) var mere direkte, da han i et svar til de bekymrede lokalpolitikere fra Ringkøbing-Skjern kommune for nylig skrev, at statens aftale med Vattenfall må ophæves, hvis der bliver flyttet rundt på møllerne i Vesterhav Syd.

»Det vil udløse erstatningspligt for staten«, skrev Lilleholt ifølge Altinget til lokalpolitikerne.

Ole Bigum Nielsen siger i øvrigt, at med den facon, projektområdet har, vil det ikke være muligt at opstille alle 20 møller ti kilometer fra kysten, sådan som en del af kritikerne ønsker.

Det er netop det forhold, at placeringen af de to vindmøller allerede ligger fast, der får en gruppe af klagere til at hævde, at tilladelsen til at etablere havmølleparken er givet på et forkert grundlag. For den konkrete placering af de 20 vindmøller fremgår ikke af tilladelsen, men det står klart fra Vattenfalls udtalelser til pressen, at firmaet har lagt sig fast på, hvor møllerne skal stå.

I vilkårene i tilladelsen hedder det derimod, at møllerne skal stå så langt fra kysten som muligt og i et letopfatteligt geometrisk mønster. Derfor skal det også fremgå af tilladelsen, hvordan disse vilkår er opfyldt med den faktisk placering af møllerne.

Det kan faktisk blive god markedsføring for vores område, at vi satser på vedvarende energi

Det er hovedpointen i den indsigelse, som advokatfirmaet Horten har indgivet på vegne af en række feriehusudlejere og en stor campingplads i området. Klagerne står for 80 procent af alle overnatninger i området.

»Det kan godt være, at det er sagligt at stille vindmøllerne tættere på kysten, men i enhver forvaltningsretlig afgørelse skal man redegøre for baggrunden for afgørelsen, så folk kan forholde sig til det og eventuelt klage over det«, siger advokat Poul Hvilsted fra Horten.

Klage til ombudsmanden

Energistyrelsen mener ikke, at der er andre end Vattenfall, som har en væsentlig, retlig interesse i sagen. Men det udelukker ifølge styrelsen ikke, at andre kan være klageberettigede. Det er op til Energiklagenævnet at afgøre.

Horten peger i sin klage på en bestemmelse i koncessionsaftalen, der handler om klager over etableringstilladelsen til Vattenfall. Bestemmelsen giver ingen mening, hvis det alene er Vattenfall, der er klageberettiget i sagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Nævnet havde givet klagerne frist til i mandags til at godtgøre, hvorfor de har en personlig interesse i sagen og dermed er klageberettigede. Når nævnet har taget stilling til det, skal det beslutte, om klagerne skal have opsættende virkning på projektet.

Sommerhusejernes grundejerforeninger, Søndervig Beboerforening og feriehusudlejerne har allerede klaget til Folketingets ombudsmand over myndighedernes håndtering af sagen. De karakteriserer forløbet som en »skueproces«, blandt andet med henvisning til at der overhovedet ikke er blevet taget hensyn til de mange indsigelser mod miljøredegørelsen for Vesterhav Syd.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden