Cykeltrafikken faldt en smule sidste år. Til gengæld steg antallet af nye biler væsentligt, viser tal fra Vejdirektoratet.
Foto: Finn Frandsen

Cykeltrafikken faldt en smule sidste år. Til gengæld steg antallet af nye biler væsentligt, viser tal fra Vejdirektoratet.

Danmark

Trafikken i tal: Cyklerne fylder mindre på vejene

Der køres længere og mere i bil på de danske veje. Cyklerne udgør en faldende del af trafikken.

Danmark

Det er altid fint, når det går ned ad bakke på cyklen.

Men det er mindre godt, når det går ned ad bakke med cyklismen.

Ikke desto mindre er det netop det, der sker: Ifølge Vejdirektoratets optællinger faldt cyklisternes andel af trafikken med 3 procentpoint sidste år. Dermed fortsætter nedgangen i cykeltrafikken. I 2015 afslørede tallene en nedgang på 5-6 procentpoint i forhold til det foregående år.

Der er betydelige udsving i brugen af cyklen på vejene, viser opgørelserne. Hvis man tager cykeltrafikken i 2000 og sætter den til indeks 100, så var den ti år senere nede på indeks 87,5, men til gengæld på hele 117,5 i 1990.

Med til regnestykket hører imidlertid, at der er en vis statistisk usikkerhed, og at vejret har en væsentlig betydning for, hvordan det går med udviklingen inden for cykeltrafikken.

Cyklistforbundets landsformand, Jette Gotsche, er imidlertid bekymret for opgørelsen: »Tallene bekræfter, at det går den forkerte vej. Det er jo den tendens, der har været i de seneste år«.

Bilerne vinder frem

Ser man på vejtrafikken, så er den kun steget. I 1990 lå den på indeks 77,1. Sidste år nåede den op på indeks 121,2.

Personbiler og små varebiler står for tre fjerdedele, 76,3 procent, af persontransporten. Cyklernes andel udgør blot 4,2 procent.

Men når vi bevæger os ud på vejene, så kører vi stadigt længere. Hvor biler, motorcykler og store knallerter i 1990 stod for i alt 52,9 mia. kilometers persontransport, så lå de i 2015 på 63,6 mia. kilometer. I øvrigt er der blevet bedre plads i bilerne. Hvor der i 1981 sad 1,84 person i gennemsnit i hver person- og varebil, så var der i 2015 1,41 person i vognene.

Udviklingen de seneste par år har især tilgodeset bilisterne.

I samme periode gik cykeltrafikken (inklusive kørselen på små knallerter) fra 3,4 mia. kørte kilometer til 3,09 mia. kørte km.

Stor stigning i antallet af biler

At dømme ud fra antallet af nyregistreringer, så kommer der stadigt flere biler. I 2003 blev der sat nye plader på 96.501 personbiler. Sidste år nåede det tal helt op på 222.482 biler. Hvor bilparken i 1993 var på 1,6 millioner personbiler, så lå den i 2016 lige under 2,4 millioner biler, svarende til rundt regnet 418 biler for hver 1.000 indbyggere i landet.

Men der er store forskelle i bilejerskabet. I København, hvor behovet for at have en bil er til at overskue, har 29 procent af familierne bil. Ude i landet er andelen betydeligt højere og går fra 62 procent i Østjylland til 72 procent i Vestjylland.

Biler har medvind

»Udviklingen de seneste par år har især tilgodeset bilisterne«, mener Cyklistforbundets formand. Hun nævner som eksempler sammenlægning af skoledistrikter, lavere priser på bilerne og så den omstændighed, at indkøbsmulighederne nogle steder ryger ud storcentre i byernes udkant.

»Der kommer flere biler, de bliver billigere, og der køres flere kilometer i dem. Der er også forslag om at sætte hastighedsgrænserne op på udvalgte strækninger. Det er en trist udvikling, vi er kede af. Der bliver mere trængsel og forurening. Og så kommer manglende bevægelse og de livsstilssygdomme, der følger. Det er en rigtig kedelig udvikling, både for den enkelte og for samfundet generelt«.

Faldet i cykeltrafikken skal dog ses i lyset af, at der er flere, der vælger cyklen som transportmiddel i de store byer.

»I 2015 blev det slået fast, at cykeltrafikken stiger i storbyerne. I resten af landet falder den«, siger Jette Gotsche.

Skal politikere og myndigheder reagere på det ved at fokusere indsatsen for cyklismen til de større byer og opgive at forsøge at fremme cykeltrafikken i andre dele af landet?

»Det vil ikke være i orden kun at satse på storbyerne. Der bor trods alt mennesker alle andre steder. Dem skal vi ikke glemme. Det vil være synd for Danmark, hvis vi fjerner de muligheder«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce