»At anbringe et menneske i isolation er det strengeste indgreb, en demokratisk stat som Danmark har«, siger Peter Scharff Smith, professor ved Oslo Universitet.
Foto: Joachim Adrian

»At anbringe et menneske i isolation er det strengeste indgreb, en demokratisk stat som Danmark har«, siger Peter Scharff Smith, professor ved Oslo Universitet.

Danmark

Fængslers brug af strafcelle eksploderer

Kriminalforsorgens anvendelse af isolation som straf har store omkostninger, advarer eksperter.

Danmark

Det politiske ønske om hård kurs mod uro og uorden i fængslerne har medført en markant stigning af Kriminalforsorgens brug af strafcelle. Fra 2016 til 2017 er brugen af disciplinærstraffen, hvor indsatte isoleres i en celle, steget med 37 procent.

Det viser tal fra Kriminalforsorgen, som Politiken har fået adgang til. Strafcelle tildeles, hvis en indsat eksempelvis bliver taget med en ulovlig mobiltelefon, bryder rygeforbuddet, kommer med trusler eller en sur bemærkning.

Isolation virker ikke efter hensigten, og selv korte anbringelser kan medføre mentale problemer og psykoser

Sidste år blev strafcelle brugt i 4.085 tilfælde, mens det året før var 2.995 gange. Samtidig er der sket en voldsom stigning i anvendelse af strafcelle i 15 dage eller derover. Her var der 7 sager i 2015, men 511 tilfælde sidste år.

Fængselsforsker Peter Scharff Smith, professor ved Oslo Universitet, kalder udviklingen eksplosiv.

»At anbringe et menneske i isolation er det strengeste indgreb, en demokratisk stat som Danmark har. At man så ovenikøbet sætter rekord på et område, som al forskning viser er direkte sundhedsskadeligt, er skræmmende, forbløffende og chokerende«, siger han.

Store konsekvenser

Karin Verland, læge og direktør for Dignity, Dansk Institut mod Tortur, advarer om, at brugen af strafcelle bryder med FN’storturkomités anbefalinger til Danmark.

»Isolation virker ikke efter hensigten, og selv korte anbringelser kan medføre mentale problemer og psykoser. Norge og Sverige har afskaffet det, men alligevel har den danske stat vedtaget lovgivning om strafcelle«, siger hun.

Som en følge af Krudttønde-sagen og den generelle indsats mod radikalisering i fængslerne skærpede Folketinget i 2016 sanktionerne mod ulovlige mobiltelefoner. Sanktionen for ulovlig besiddelse af mobiltelefon i fængsler blev i førstegangstilfælde hævet fra 5 dage i isolation i strafcelle til 15 dage. Anden gang giver 21 dage, og ved tredje overtrædelse udløses 28 dage. I 2016 var netop mobiltelefoner ifølge Kriminalforsorgen den hyppigste årsag til langvarig anbringelse i strafcelle.

Et kursskifte kan dog være på vej. Et udvalg under Kriminalforsorgen afleverer i den kommende uge et oplæg om disciplinærstraffe til justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Ifølge Kriminalforsorgens direktør, Thorkild Fogde, anbefaler udvalget ændringer:

»Vi mener, der er behov for en reform af systemet. Det er for tungt administrativt, og vi er også i tvivl om, hvorvidt vi får den opdragende effekt, som vi ønsker«.

Linda Minke Kjær, kriminolog ved Syddansk Universitet, kan ud fra sin forskning konstatere et fald i antal besiddelser af mobiltelefoner fra før lovændringen og frem til nu på over 60 procent. Forskningen viser også, at indsatte i overvejende grad bruger mobiler til at holde sig i kontakt med pårørende.

»Der er fremført en bekymring om, at mobiltelefon kan benyttes til at begå ny kriminalitet, men indtrykket er, at de indsatte overvejende vil ringe eller skrive til koner, kærester og børn«.

Ved lovændringen i 2016 blev ordlyden i straffuldbyrdelsesloven ændret fra, at en sanktion kan gives, til, at en sanktion altid skal gives. Ifølge Kim Østerbye fra Fængselsforbundet betyder det, at fængselsbetjente er frataget muligheden for at skønne i konkrete tilfælde af overtrædelser. Det forværrer sikkerhedssituationen.

»Jo flere barrierer politikerne bygger op i skal-bestemmelser, jo sværere bliver det for os at skabe en positiv relation, som kan skabe forandring. Så det er en dårlig forretning at tro, at man kan straffe sig ud af alting«, siger han.

Justitsministeriet oplyser, at Søren Pape Poulsen (K) vil afvente Kriminalforsorgens orientering om disciplinærstraffe, før ministeren udtaler sig om sagen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce