Foto: Jakob Jørgensen

Regeringen tilbyder DF store besparelser i DR i ny skattereform

En dramatisk beskæring af DR på 12,5 procent og en afskaffelse af medielicensen, som vi kender den, er en del af regeringens tilbud til DF om en skattereform.

Politik

Midt under de tilspidsede politiske forhandlinger om finanslov, skat og udlændingestramninger løfter regeringsdokumenter nu sløret for de skatteinitiativer, som regeringen har forelagt sit støtteparti.

Politiken er kommet i besiddelse af et aftaleudkast til en skattereform, hvis indhold blev drøftet fredag  1. december mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Udkastet indeholder ni konkrete initiativer.

Regeringen lægger blandt andet op til at indføre et nyt jobfradrag målrettet de lavestlønnede, at sænke bundskatten med mindre end 1 promille og at forhøje loftet over beskæftigelsesfradraget til en indkomstgrænse svarende til omkring 510.000 kroner.

Dermed er man gået helt væk fra  at skrotte loftet over beskæftigelsesfradraget, som var regeringens store ønske.

Ifølge udkastet vil man også sænke elafgiften for både virksomheder og borgere, droppe medielicensen og erstatte den med en finansiering gennem et lavere personfradrag og gennemføre millionbesparelser på DR. Initiativerne skal ifølge planen indfases over en femårig periode frem til 2023.

Den præcise størrelse på fradrag og satser er ikke endeligt fastlagt, men kilder i Dansk Folkeparti bekræfter, at partiet er blevet forelagt de ni initiativer, som altså fortsat ligger på forhandlingsbordet. Og både finansminister Kristian Jensen og de konservatives chefforhandler, erhvervsminister Brian Mikkelsen, oplyser, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke står langt fra hinanden på skatteområdet.

»Vi er meget tæt på hinanden«, siger Brian Mikkelsen.

Kilder i Dansk Folkeparti peger på, at man godt kan se sig selv i de ni hovedpunkter, men at der stadig kan skrues på dem hver især. Direkte adspurgt, om Dansk Folkeparti kan støtte en skattereform med indholdet fra aftaleudkastet, svarer Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen:

»Ingen kommentarer«.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere pointeret, at skattereformen primært skal gavne folk med de laveste arbejdsindkomster, mens Liberal Alliance længe kæmpede en forgæves kamp for en lavere topskat. Men ifølge økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet vil aftaleudkastet primært gavne folk, der akkurat ikke betaler topskat.

»Det her udkast til en aftale begunstiger primært dem med pæne mellemindkomster – altså den gruppe, som ligger lige under topskattegrænsen«, siger han.

Sparekniv over DR

Regeringen fremlægger først i begyndelsen af næste år sit udspil til en ny medieaftale, men ifølge aftaleudkastet kan markante besparelser på DR blive en del af skattereformen. Ifølge udkastet skal statens udgifter til DR skæres med cirka 12,5 procent fra 2019 til 2022.

De seneste par dage har forhandlingerne udviklet sig til en sand nervekrig mellem regeringen og DF. Normalt er finansloven for længst på plads i december, men regeringen har til DF’s utilfredshed ønsket at sammenkoble forhandlingerne om skat, finanslov og udlændinge. Parterne er næsten i mål på to af områderne, mens den største knast ser ud til at være Dansk Folkepartis krav om en stramning af flygtninges muligheder for at blive integreret på det danske arbejdsmarked.

Sent onsdag aften mødtes statsminister Lars Løkke Rasmussen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl til et »tilskæringsmøde«, hvor man skulle blive enig om det videre forhandlingsforløb.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce