En indbygger i den sydfranske by Trèbes betragter ødelæggelserne efter en oversvømmelse i oktober. Europa kan forvente en kraftig stigning af den slags katastrofer, hvis klimaforandringerne fortsætter, viser en ny rapport.
Foto: Fred Lancelot/AP

En indbygger i den sydfranske by Trèbes betragter ødelæggelserne efter en oversvømmelse i oktober. Europa kan forvente en kraftig stigning af den slags katastrofer, hvis klimaforandringerne fortsætter, viser en ny rapport.

Klima

EU-rapport: Nordeuropa er truet af sine floder

Nordeuropa står til at blive ramt hårdest af oversvømmelser på grund af klimaforandringer, viser ny rapport.

Klima

Klimaforandringer er noget skidt, der først og fremmest skaber naturkatastrofer i den fattigste del af verden. De rige lande i Nordeuropa slipper væsentligt lettere.

Sådan har den dominerende holdning været – og det er rigtigt, at de største katastrofer ved en opvarmning på 2, 3 eller 4 grader over niveauet i 1800-tallet især rammer de fattige lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Men også Nordeuropa vil blive hårdt ramt, viser en undersøgelse, som EU-Kommissionen netop har udgivet.

Rapporten blev fremlagt på en workshop ved klimatopmødet i Polen. EU havde bedt forskere fra bl.a. University of Exeter om at undersøge, hvad konsekvenserne bliver af globale temperaturstigninger på 1,5 grader og 2 grader – runde tal, der nævnes i Parisaftalen og i dag er de mest optimistiske klimamål – og 4 grader.

Alle tre tal får stor betydning for Europa, fortalte Richard Betts, der er professor i klimaforandringer ved University of Exeter, som har udviklet modeller, som beskriver udviklingen.

»Hvad vi opdagede ved at køre modellerne, er, at i Nordeuropa bliver risikoen for oversvømmelser fra floderne markant større«, sagde Richard Betts. »I Sydeuropa er der derimod større risiko for tørke og skovbrande«.

På verdensplan bliver i gennemsnit 54 millioner mennesker hvert år ramt af oversvømmelser fra floder. For de tre scenarier ventes antallet at stige til henholdsvis 78, 97 og 211 millioner mennesker. Altså tæt på en firedobling, hvis temperaturen stiger 4 grader – et tal, der er inden for usikkerhedsmargenen, hvis verdens lande ikke skærper deres nuværende klimamål.

Men stigningen rammer ikke ligeligt. Europa er delt i to, hvor Nordeuropa vil blive vådere, mens Sydeuropa bliver tørrere. Og de nordeuropæiske floder er på verdensplan dem, der vil give de største relative stigninger i antallet af personer ramt af oversvømmelser, viser modellerne.

For eksempel vil Tyskland toppe med anslået 279.000 mennesker, der rammes ved mere end en ottedobling af det nuværende tal. Næsten lige så mange vil blive ramt i Frankrig, mens også Italien, Polen og Storbritannien alle kan forvente mere end 100.000 årligt ramt. Også Sverige, Norge og en række andre lande er i farezonen, mens Danmark ikke har store bjerg- og flodområder.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce