Tacoskal. Gammel Hellerup Gymnasiums nye udvidelse rummer lokaler til musik, billedkunst, drama, studievejledning, omklædning og styrketræning.
Foto: Jens Lindhe

Tacoskal. Gammel Hellerup Gymnasiums nye udvidelse rummer lokaler til musik, billedkunst, drama, studievejledning, omklædning og styrketræning.

Arkitektur

Arkitekturredaktøren: Hvordan hæver man gymnasieniveauet?

Gymnasierne er blevet selvejende og bygger nu om på livet løs. Politiken kigger nærmere på tre projekter.

Arkitektur

Når jeg træder ind i et nyindrettet undervisningslokale på Københavns åbne Gymnasium og ser, at der hverken er en eneste stol at sidde på eller en tavle på væggen, så mærker jeg, at det er længe siden, jeg selv fik en hvid hue med rødt bånd på hovedet.

27 år for at være nøjagtig.

Gymnasierne er noget andet i dag, og de er blevet populære: Op mod 50 procent af ungdomsårgangene søger deres ungdomsuddannelse her, hvor det for få år siden blot var 40 procent. Og gymnasierne er forpligtet til at optage alle, der søger.

Det betyder alt andet lige, at flere mindre bogligt stærke elever kommer i gymnasiet, og det skal undervisningen og rammerne indrette sig efter.

Byggeboom

Tværfaglighed og gruppearbejde er langt mere udbredt i dag, og al undervisning er assisteret af computere. Man er konstant på nettet i undervisningen, der bruges til at løse opgaver og søge viden. En stor del af kommunikationen mellem eleverne foregår via Facebook, der altså både bruges studierelevant og privat på en gang.

Man er ikke længere bundet til sidemanden, nu kan man hviske elektronisk med alle og enhver. De unge har fået noget at holde styr på.

Men den helt store udløser for det aktuelle byggeboom rundt om på landets gymnasier er strukturreformen: Efter at gymnasierne ikke længere refererer til amter, skal de heller ikke længere stå med hatten i hånden, hver gang de ønsker en bygningsændring til over få tusind kroner.

De er overgået til at være statsligt selvejende institutioner, der har ansvar for egen økonomi og kan på helt almindelig vis optage realkreditlån. De får tilskud efter taxameterordningen, hvor hver elev udløser en sum penge.

Det resulterer lige nu i nye idrætshaller, opdaterede faglokaler og friske udearealer over hele landet. Og det er påkrævet. Mange gymnasier har et stort efterslæb på bygningsvedligeholdelsen. 50 år gamle rammer kræver opdatering.

Kappestrid

Vi har her kigget på tre gymnasier, Københavns åbne Gymnasium, Nørre Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium, der har grebet renoveringerne an på ret forskellig vis.

Hvis eleverne internt kappes om at hæve karaktergennemsnittet, kappes gymnasierne internt om at hæve bygningsniveauet. I denne kappestrid er der ingen løsninger, der er den rigtige for alle. Løsningen afhænger af udgangspunktet, grundens muligheder og økonomien, der igen afhænger af antallet af elever.

Med over 1.000 elever hver er det alt andet lige nemmere for gymnasier som Gammel Hellerup og Nørre G at få rammerne på plads end for et gymnasium med blot halvt så mange elever som Københavns åbne Gymnasium.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce