Den forbandede elite

Verden over er der mange elitekritikere, men de er uenige om, hvorvidt problemet er politikerne, de rigeste, EU’s topfolk, højtuddannede, storbyboere, kunstnere eller journalister.

I denne serie spørger Politiken rundt i Danmark og i udlandet, om der er eliter i vores samfund, som har fået for meget magt eller har svigtet deres ansvar. Eller om 'elite' er blevet et skældsord, som nogle bruger om folk, de bare er uenige med, for selv at fremstå som repræsentanter for 'folket'.