Svenske betjente trænger ind i et værdidepot efter et røveri. Landets grove kriminalitet er gået op de senere år, viser statistikkerne.
Foto: Lundahl Pontus/AP

Svenske betjente trænger ind i et værdidepot efter et røveri. Landets grove kriminalitet er gået op de senere år, viser statistikkerne.

Internationalt

Sådan går det med kriminaliteten i Sverige

Der er markante stigninger inden for en række af de groveste forbrydelser.

Internationalt

Kurven over den grove kriminaliteten i Sverige peger opad.

I løbet af sidste år registrerede politiet ifølge landets officielle statistikker i alt 1.502.023 forbrydelser.

Blandt dem var der 340 sager om drab eller dødsvold, en stigning på 11 procent i forhold til året før, fremgår det af Sveriges Statistiks foreløbige opgørelse. I 2006 var tallet nede på 240 sager.

Der var 888 drabsforsøg, hvilket er 7 procent flere end i 2015. For ti år siden var tallet 769.

Der var også 87.995 grove voldssager - et antal, der er steget med 4 procent. Dem var der 77.019 af i 2006.

Seksuelle overgreb

Der blev anmeldt 6.563 voldtægter. Det er et tal, der er gået 13 procent op. Og 19.895 seksualforbrydelser i alt - også en stigning på 13 procent sammenlignet med 2015. Tilbage i 2006 blev der anmeldt 4.208 voldtægter og i alt 12.147 seksualforbrydelser.

Ses alene på seksuelle krænkelser, så var der 10.487 i 2016. Det er 20 procent flere end i 2015. Og betydeligt færre i 2006, hvor der var 5.114 sager.

Voldtægter mod mindreårige piger er gået 24 procent op til 1.811. Den slags forbrydelser blev ikke opgjort selvstændigt i statistikken i 2006.

Med til billedet hører, at paragrafferne vedrørende de seksuelle overgreb er ændret i perioden.

Fald i berigelsesforbrydelser

Til gengæld ser det ud til, at røverier og tyverier er et faldende problem. Dem var der 503.307 af sidste år. Hvilket er 5 procent færre. I 2006 lå endte antallet på 582.715.

Det kriminalpræventive råd i Sverige, BRÅ, har ikke offentliggjort sine opgørelse over indvandreres andel af kriminaliteten. Den seneste rapport om det blev publiceret i 2005, men siden har det valgt ikke at lægge tallene frem for offentligheden.

Emnet er imidlertid blevet centralt i den svenske debat efter en kriminalbetjents afsløring af, hvor mange udenlandske navne, han er stødt ind i under sine efterforskninger.

Kilde: Brottsförebyggande Rådet.

Rettelse: Af artiklen fremgik i tredje afsnit, at stigningen i antal sager om drab eller dødsvold lå på 33 procent. Den var på 33 sager, svarende til 11 procent.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce