Foto: PEDERSEN RUNE
Viden og tech

Forskere: Mindfulness virker lige så godt som antidepressiver

Lancet-undersøgelse: Alvorligt depressive i gruppeterapi kan droppe medicinen.

Viden og tech

Opmærksomhed på ikke at lade sig rive med af negative tanker og følelser fra øjeblik til øjeblik og øvelser i ikke at dømme sine egne tanker er nogle af ideerne bag mindfulness.

Som behandlingsform virker den form for terapi tilsyneladende lige så godt som antidepressiva. Det viser en ny britisk undersøgelse.

Forskerne gav 212 depressive patienter behandling med mindfulnessterapi i to år, mens en kontrolgruppe på 212 patienter fortsatte i et medicinsk tilbud i samme periode.

Tilbagefald af depression skete i begge grupper i samme størrelsesorden. 44 procent i gruppen, der blev behandlet med meditationsbaseret terapi, og 47 procent af patienterne i det medicinske tilbud oplevede tilbagefald.

LÆS ARTIKEL

»Undersøgelsen viser også, at det ikke er dyrere at behandle med mindfulness end med medicin«, siger Sarah Byford, der er professor i sundhedsøkonomi ved Kings College, London, og blandt andet har stået for undersøgelserne af omkostningerne ved de to forskellige behandlingsmetoder i Lancet-undersøgelsen.

Forskeren fortæller, at resultatet er blevet mødt med stor interesse i England, og i Danmark er en kollega begejstret.

»Undersøgelsen er det første, store sammenlignende studie af mindfulness og antidepressiva, og resultaterne er overbevisende«, siger Lone Fjorback, der er overlæge i psykiatri og seniorforsker ved Aarhus Universitetshospital. Hun er selv uddannet instruktør i mindfulness og mener ikke, at den meditationsbaserede terapiform bliver anvendt tidligt nok på patienter i det danske sundhedssystem.

»Jeg har oplevet patienter, der har taget mange kilo på som bivirkning ved behandling med psykofarmaka. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi kan tilbyde alternativer til den medicinske behandling, som ikke alle patienter trives med«, siger hun.

Den britiske forsker deler den opfattelse: »Vi ved, at der er en patientgruppe, som trives dårligt med antidepressiva, og som skriger på alternativer. Mindfulness er ikke særlig udbredt i den psykiatriske behandling i England, men min oplevelse er, at der er en stor patientinteresse«, siger Sarah Byford.

Billig behandling

Forskerne bag undersøgelsen har rekrutteret patienter fra 95 institutioner i det sydvestlige England. Det var et kriterium, at patienterne havde haft tre eller flere depressioner, da man ville undersøge effekten på alvorligt depressive.

I gruppen af mindfulness-behandlede fik patienterne tilbud om at blive udfaset af medicinsk behandling, men det var frivilligt. Det betød, at 70 procent stoppede med den medicinske behandling, 17 procent reducerede deres dosis, og 13 procent fortsatte med samme dosis samtidig med terapien.

»Patienternes egne ønsker var i hovedsædet. På grund af den høje udfasningsprocent vurderer vi, at resultaterne viser en signifikant effekt af behandlingerne«, siger Sarah Byford.

Lone Fjorback ser studiet som en del af en tendens mod blåstempling af alternativer til medicinsk behandling.

»Det er nyt, at de store videnskabelige tidsskrifter publicerer undersøgelser omkring alternative metoder som mindfulness«, siger hun.

Lone Fjorback har netop bidraget til et lignende studie, som blev publiceret i Journal of Psychosomatic Research. Her så forskerne på effekten af behandlingen på mennesker med kroniske stresslidelser, og de konkluderede, at 20 procent færre var på førtidspension et år efter endt behandling. De undersøgte også omkostningerne forbundet med mindfulness-tilbuddet:

»En væsentlig pointe er, at behandlingen ikke er dyrere for systemet, blandt andet fordi mindfulness er gruppeterapi«, forklarer Lone Fjorback.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce