Annonce
Annonce
Kultur

Forskere: Dansk og svensk er fremmedsprog, ikke nabosprog

Det är mycket svårt at förstå danska, synes svenskerne.

Sølle fire kilometer adskiller Danmark og Sverige på det smalleste sted af Øresund.

Men sprogligt ligger vi meget længere fra hinanden – så langt, at 92 procent af de svenske gymnasieelever i en netop offentliggjort undersøgelse siger, at de har svært eller endog meget svært ved at forstå, hvad vi går og pratar om herovre på dansk grund. 66 procent af de unge svenskere vil egentlig gerne lære dansk, men alligevel slår 42 procent af dem over i engelsk, når de er på besøg i Danmark.

LÆS OGSÅSvenskerne gør hvad der bliver sagt - det gør danskerne ikke

De danske unge, derimod, besøger knap nok Sverige og har i hvert fald ingen planer om at slå sig ned der og har heller ikke den store interesse i at lære svensk. Og interessen for at læse bøger eller se tv på hinandens sprog ligger på et nærmest usynligt sted.

Værd at diskutere
Derfor kan der være fornuft i at behandle vores respektive sprog som det, de er – fremmedsprog – i stedet for at putte os bag gamle, romantiske forestillinger om, at vi er broderfolk og derfor burde kunne forstå hinanden.

Undersøgelsen

Fakta

92 procent af de svenske elever synes, det er svært eller meget svært at forstå talt dansk.

42 procent af de danske elever synes, det er svært eller meget svært at forstå talt svensk.

236 gymnasieelever fra København og 210 ditto fra Malmø har deltaget i undersøgelsen, der er lavet i efteråret 2012 og foråret 2013 af Centre for Scandinavian Studies ved Lunds Universitet.

Det mener i hvert fald forskerne bag undersøgelsen, den danske lektor Robert Zola Christensen og hans svenske kollega Mari Bacquin, der begge er tilknyttet Centre of Scandinavian Studies ved universitetet i Lund.

»Den romantiske forestilling om det nordiske er en død sild. De grupper af unge 16-18-årige, vi har spurgt, er slet ikke orienterede mod hinanden, selv om der kun er 30 minutter med tog imellem dem. Vi ved fra andre sprogslægtskaber – som f.eks. fransk og italiensk, som har ligget og skvulpet op og ned ad hinanden – at på et tidspunkt vil de glide fra hinanden«, siger Robert Zola Christensen.

Så det er værd at diskutere, om de nordiske sprog, som i dag er indlemmet i den almindelige modersmålsundervisning i skolen, skal fastholde deres særstatus som ’nabosprog’, mener de to forskere, der tror, at man kan vinde en hel del, hvis man i højere grad behandler sprogene på lige fod med f.eks. engelsk, tysk og fransk.

»I stedet for at man forventer, at man skal forstå hinanden fra begyndelsen, skal man indføre tanken, at det er et sprog, som er fremmed, men er let at lære. Det handler om at vende det til noget positivt«, siger Mari Bacquin.

LÆS OGSÅSvensk ekspert: Danskere har et lillebror-kompleks

Men hvis de unge danskere ikke interesserer sig for svensk, er der vel en pænt stor risiko for, at de vælger et helt andet sprog end svensk? Eller det skal måske være obligatorisk som fremmedsprog?

»Vi lancerer det her som en kæp i myretuen for at se, hvad der sker, hvis vi indfører nye perspektiver. Det er nu, vi skal tage stilling til, om vi f.eks. skal have – eller måske netop ikke skal have – obligatorisk svensk i skolerne. Jeg konstaterer bare, at det er sådan, det ér, og så må politikerne tage stilling til, om man skal gøre noget ved det«, siger Robert Zola Christensen.

Sympatisk, men urealistisk
Hos Dansk Sprognævn mener direktør Sabine Kirchmeier-Andersen ikke, at det vil hjælpe, hvis nabosprogene skifter status til fremmedsprog i skolen.

»I forvejen er det rigtig svært at få unge til at lære fremmedsprog, og der er heller ikke plads i skoleskemaerne til at sætte svensk på som et selvstændigt fag. Det er en sympatisk tanke, men ganske urealistisk«, siger hun.

LÆS OGSÅNy reklame-undersøgelse: Danskerne er Nordens latinoer

»Svensk og norsk er jo ikke fremmedsprog på samme måde som engelsk, fransk og italiensk, for vi har et meget stort fællesskab i skriftsproget. Men det er vigtigt, at de unge hører hinandens sprog mere, så man bør satse mere på at styrke lytteforståelsen hos eleverne. Der arbejdes intensivt for at forbedre nabosprogsforståelsen i Nordisk Råds regi, bl.a. ved at udvikle bedre undervisningsmateriale på nettet, f.eks. nordeniskolen.org«.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce