Israel. En af de israelske bosættelser ved Ramallah.
Foto: Niels Hougaard(Arkiv)

Israel. En af de israelske bosættelser ved Ramallah.

Debat

EU støtter israelsk besættelse med handelsaftale

Handelsaftale med Israel er et brud på EU's egne retningslinjer.

Debat

Handelsaftalen imellem EU og Israel betyder, at Israel kan eksportere varer til det europæiske marked med fordelagtige betingelser.

Aftalen definerer, at produkter skal have oprindelse inden for Israels grænser for at have krav på fritagelse af told, hvilket dermed ekskluderer de områder, som har været besat af Israel siden 1967.

Israel har siden besættelsen af de palæstinensiske områder i 1967 opført bosættelser på Vestbredden, hvilke alle er ulovlige ifølge Genèvekonventionen.

I handelsaftalen er indskrevet klausuler om overholdelse af menneskerettighederne som betingelse for at opnå fordelagtige handelsvilkår.

Det er derfor problematisk, at varer fra israelske bosættelser på den besatte Vestbred eksporteres til EU under dække af handelsaftalen mellem EU og Israel.

LÆS OGSÅ

Ngo'er har i årevis kritiseret det, hvilket har ført til implementeringen af en mærkningsordning, der tilsigter at mærke varer fra henholdsvis Israel og områder under israelsk besættelse.

Men ordningen påfører ikke alene toldmyndighederne en ekstraordinær byrde.

Den betyder også, at EU fralægger sig ansvaret for at håndhæve reglerne i handelsaftalen over for Israel i relation til produkters oprindelsesstatus.

EU er ligeledes tilbageholdende i forhold til kravet om overholdelse af menneskerettighederne, hvilket får EU til at fremstå som en inkonsekvent og svag politisk spiller.

Implementeringen af en mærkningsordning for produkter fra Israel påpeger blot EU's manglende politiske slagkraft og tilbageholdenhed over for Israel.

EU bør implementere kritikken af Israels bosættelsespolitik i europæisk handelssamarbejde og ændre sin politiske tilgang til samarbejdet med IsraelDe israelske bosættelserbetyder, at palæstinenserne hvert år mister mere og mere af det land, som i fremtiden skal udgøre en palæstinensisk stat.

Samtidig betyder bosættelserne og den omfattende israelske kontrol af Vestbredden en forringelse af palæstinensernes levevilkår og medfører overtrædelser af de mest basale menneskerettigheder.

Ifølge EU's egne retningslinjer er formålet med EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik at fremme demokrati, retssamfundet og respekt for menneskerettighederne.

De retningslinjer lever EU langtfra op til ved fortsat at tillade, at produkter fra israelske bosættelser bliver importeret til EU.

LÆS OGSÅ

Konsekvensen af EU's manglende håndhævelse af reglerne er et misbrug af handelsaftalen med Israel i forhold til at importere produkter fra områder, som ikke er inkluderet i aftalens geografiske omfang.

Det bidrager til fortsat overtrædelse af menneskerettighederne i de besatte palæstinensiske områder gennem en stiltiende accept af bosættelsernes tilstedeværelse og den aggressive israelske bosættelsespolitik.

Det er også et problem, at EU overtræder sine egne retningslinjer, og at der ikke er overensstemmelse mellem EU's politiske målsætninger og strategien bag handelssamarbejdet med Israel.

Så længe EU fortsat bibeholder en fordelagtig handelsaftale med Israel uden at stille krav om overholdelse af menneskerettighederne og produkters oprindelsesstatus, støtter EU indirekte Israels besættelse af Vestbredden, der truer med at ødelægge planerne om en fredsaftale og oprettelsen af en bæredygtig palæstinensisk stat.

LÆS OGSÅ

EU's målsætning for Israel-Palæstina-konflikten er at skabe fred gennem en tostatsløsning, og bosættelserne er den væsentligste forhindring i forhold til at opnå det.

EU underminerer dermed sin egen målsætning ved fortsat at handle med de ulovlige israelske bosættelser.

Samtidig udhuler samhandlen EU's egen vision om at oprette en palæstinensisk stat på Vestbredden, hvor israelske bosættelser i dag udgør 42 procent af arealet.

EU bør derfor standse al handel med bosættelser, da de er en klar overtrædelse af international lov.

EU bør implementere kritikken af Israels bosættelsespolitik i europæisk handelssamarbejde og ændre sin politiske tilgang til samarbejdet med Israel.

Ellers gør EU sig skyldig i at bidrage til fortsat israelsk besættelse, overtrædelser af menneskerettighederne og den endelige eliminering af en tostatsløsning.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce