Tegning Jørn Villumsen

Tegning Jørn Villumsen

Debat

Tag nu ansvar, og forbyd sexkøb

I løbet af det sidste år er der bemærkelsesværdigt mange lande, der har eller er i gang med at indføre et sexkøbsforbud

Debat

Kvindernes internationale kampdag står for døren. Vi vil forbyde sexkøb i Danmark for at fremme ligestillingen.

Europaparlamentet og Europarådet anbefalede sidste år, at alle EU-lande forbyder køb af sex. Og i løbet af det sidste år er der bemærkelsesværdigt mange lande, der har eller er i gang med at indføre et sexkøbsforbud: I Nordirland er kriminaliseringen gennemført, og den er lige på trapperne i Irland, Litauen og Frankrig. Canada har allerede indført et forbud.

Danmark bør følge anbefalingerne, fordi der ganske enkelt ikke findes andre effektive veje til inddæmning af handlen med kvinder.

Menneskehandel til prostitution er slavehandel, og det såkaldte sexarbejde består i systematiserede voldtægter for penge. For at hindre den voksende sexslavehandel i Danmark er vi nødt til at sige nej til retten til at købe andre menneskers kroppe. Kunderne kan ikke sondre mellem handlede og ikkehandlede kvinder. Forskning viser desuden, at hver syvende danske mand ikke tager afstand fra sexkøb af handlede prostituerede.

Vi må tage stærkt afstand fra dette kvindesyn, og at også politikerne vender det blinde øje til. Både regering og opposition nægter at bruge det eneste tiltag, der kan begrænse efterspørgslen på kvinder i prostitution og stoppe slavehandlen.

For at hindre den voksende sexslavehandel i Danmark er vi nødt til at sige nej til retten til at købe andre menneskers kroppe. Kunderne kan ikke sondre mellem handlede og ikkehandlede kvinder

Europaparlamentets anbefalinger bygger på en række undersøgelser om umenneskelige forhold i sexindustrien, brud på menneskerettigheder og langvarige skadevirkninger for prostituerede. Samtidig har prostituerede generelt et arbejdsmiljø præget af vold og overgreb. Vilkår, vi ikke tolererer på nogen andre områder.

Parlamentet henviser også til undersøgelser, der viser sexkøbets meget skadelige effekter på ligestilling, og konstaterer, at prostitution er vold mod kvinder.

Det handler om værdier: Vi bør ikke længere acceptere, at mænd kan købe sig til seksuelle overgreb mod andre. At staten sanktionerer vold, når den består i, at menneskers kroppe købes som andre forbrugsgoder. Og at et socialt problem med en stærk kønsmæssig slagside kaldes for arbejde. Det er uligestilling og ulighed i den værste gammeldags betydning.

Fagbevægelsen har en historisk rolle i kampen mod ulighed og for kvinders rettigheder. Derfor appellerer vi til, at sexkøbsforbuddet kommer på regeringens dagsorden igen.

Sverige kriminaliserede sexkunder i 1999. Og loven har virket. Den er normsættende: Unge svenskere tager afstand fra købesex. Antallet af sexkunder er faldet. Prostituerede oplever generelt ikke forværrede livsvilkår eller øget vold. Tværtimod har loven givet dem mere magt over deres situation, fordi de bl.a. kan anmelde truende sexkøbere for sexkøb og har gjort det nemmere at stoppe i prostitution. Norge, som har samme lovgivning, har lignende positive erfaringer.

Det er på tide, at vi i Danmark forholder os til fakta, de prostitueredes egne beretninger og andre landes erfaringer. I hundredåret for kvinders valgret er det på tide at give kvinder retten til egen krop og seksualitet.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce