Tegning: Roald Als

Tegning: Roald Als

Debat

Her er 5 områder, hvor Alternativet kan samarbejde med Venstre

Uligheden og klimaproblemerne er så store udfordringer, at det kræver et bredt politisk samarbejde.

Debat

Jeg kan skrive under på, at det er travlt og opslidende at være folketingskandidat i en tid, hvor valgrygterne sender én i nærmest konstant beredskab. Så jeg vil sige folketingskandidat for Venstre, Morten Dahlin, en stor tak for at finde tid til at sætte sig godt ind i lidt af vores politik – og selvfølgelig udlægge den, som han ser den.

Som tidligere medlem af og opstillet for Venstre er jeg godt inde i Venstres politik, og jeg glæder mig til at dyrke mulighederne for et bredt samarbejde på tværs af de såkaldte ’blokke’. Kun ved et sådan kan vi skabe holdbare løsninger på de store udfordringer, vi som samfund står overfor. Og her er fem områder, hvor jeg håber, vi kan finde begyndelsen til et samarbejde med Venstre.

Det skal kunne betale sig at arbejde

Heri har Venstre helt ret. Det er også derfor, at Alternativet er åbne over for, at skatten på arbejde bliver sat ned, men det vigtige for os er, at den især kommer ned på de laveste indkomster – hvilket faktisk vil øge det økonomiske incitament til at arbejde. Vi vil dog noget mere end det. For os er det nemlig afgørende, at det at arbejde skal kunne betale sig på alle de områder, der er vigtige for os som mennesker.

Vi skal anerkendes for vores indsats, vi skal kunne holde til det som mennesker, familielivet skal gå op i en højere enhed, og så skal vi have fordelt arbejdet bedre mellem os – dels for at undgå, at så mange går ned med stress, men også for at imødegå, at mange i disse dage bliver distanceret fra arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi også, at vi over en periode på 10 år indfaser en arbejdsuge på 30 timer, hvor folk i stedet for en årlig lønfremgang går ned i tid. Det vil være at slå to fluer med et smæk: Vi vil tage hånd om stressepidemien, der årligt koster samfundet 1,4 mia. kr., og så vil det fordele arbejdet på flere hænder.

Mere frihed

Morten Dahlin har her helt ret i, at vi i Alternativet tror på, at et samfund, der sætter sine borgere fri ved at udvise tillid og ved at give en håndsrækning, når livet er hårdt, er et samfund, vi alle får endnu mere lyst til at bidrage til. Derfor er mistillid og kontrol i vores øjne hverken en god invitation eller hjælp til i forvejen marginaliserede borgere, der kæmper og vender hver en mønt for at få livet til at hænge bare nogenlunde sammen.

Vi vil tage hånd om stressepidemien, der årligt koster samfundet 1,4 mia. kr., og så vil det fordele arbejdet på flere hænder

Det er også derfor, at vi foreslår at erstatte det nuværende kontanthjælpssystem med en fast basisydelse – uden modkrav og mistillid. Denne frihedstanke gælder i øvrigt også private og offentligt ansatte, hvor det for sidstnævnte gruppe gælder, at de i gennemsnit bruger en time om dagen på at registrere egen indsats. Det svarer til 60 mio. arbejdstimer om året. Det er voldsomt, og også her skal vi sætte folk fri til at koncentrere sig om det vigtigste: Kerneopgaverne. Væk med unødig kontrol og skadelig mistillid.

Et kig på virksomhedsskatten

Også i forhold til virksomhedsskatten er der potentiale til fælles fodslag. Alternativet vil i hvert fald gerne være med til at kigge på en reform. Vi foreslår en grøn ressourceskat, der er differentieret i forhold til, hvor stor en miljøbelastning en virksomhed har. Skader man miljø og klima, skal man tage et større økonomisk ansvar herfor. De penge, der kommer ind herfra, skal gå direkte til at sænke skatten for de virksomheder, der arbejder socialt samt miljø- og klimamæssigt bæredygtigt.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Og så er det helt rigtigt, at tiden er løbet fra, at pensionskasserne udelukkende skeler til kortsigtet profit, når de investerer deres medlemmers penge. Investere pensionskasserne f.eks. i sort energi, skubber de problemer foran sig, som vores børn og børnebørn i stedet må løse for os. Jeg vil vædde på, at hvis jeg en dag i fremtiden spørger mine børnebørn, om de synes, at det var retfærdigt, at vi som samfund traf nogle valg, som de til da vil have betalt dyrt for, så vil de nok svare nej. Det vigtige for Alternativet er, at også vores virksomheder tager ansvar for, at vi undgår den samtale. At vi i stedet med stolthed kan sige til vores børnebørn, at vi gik forrest i at finde de bæredygtige løsninger, der muliggjorde at de kan leve et liv med mest mulig frihed for bekymringer om sundhed, om miljø, om klima.

Iværksætteri

Også Alternativet tror på, at vi skal skabere flere arbejdspladser i det private. Vi ser et stort potentiale i at investere i iværksætteri, hvor vi dog især vil skabe bedre rammer og vilkår for de grønne, entreprenante kræfter, der tager et ansvar for et bæredygtig Danmark. Vi tror på, at fremtidens Danmark bevæger sig fra at uddanne unge til at tage et job til at uddanne de unge til at skabe jobs. Derfor vil vi have iværksætteri som fag på alle uddannelsestrin, og så vil vi indføre en vil have indført en to-årig iværksætterydelse målrettet bæredygtige iværksættere.

Ny politisk kultur

Sidst men ikke mindst vil Alternativet meget gerne have et bredt samarbejde om en nytænkning af den politiske kultur. Hvis vi forestiller os Christiansborg som en kreativ organisation, der har til ansvar at udtænke effektfulde, nyskabende og modige løsninger på nye problemer og gerne i et rasende tempo, så bliver det tydeligt, hvor lammende og dræbende den nuværende kultur er: Når enhver ny idé og tanke bliver mødt med voldsom og ubønhørlig kritik fra alle, der ikke selv fik den – uagtet om ideen er god eller ej – så vil de fleste hurtigt ophøre med at vove at tænke nyt og innovativ.

UFFE ELBÆK

MF og politisk leder af Alternativet Uffe Elbæk, kommer her med sit private bud på en nytårstale. Politiken har bedt otte forskellige danskere - både kendte og ukendte - om at komme med deres alternativ til statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale. Kilde: politiken.tv / Producer: Henrik Haupt

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Det er blot ét godt argument for at skabe en ny politisk kultur, men der er langt flere. Nogle andre handler om dalende tillid til politikerne og en øget distance fra borgerne til Christiansborg, og dem må enhver politiker være interesseret i at imødegå. I hvert fald vil Alternativet genskabe tilliden til politikerne og til demokratiet, og vi vil have et langt mere inddragende demokrati. Også derfor har vi stillet forslag om borgerdrevne forslag, der betyder, at almindelige borgere kan stille forslag direkte til Folketinget.

Nogle har kaldt os naive. Og det kan da godt være, at Alternativet ikke passer ind i det aktuelle virkelighedsbillede. Fint. Vores pointe er blot, at det er naivt at tro, at vi kan fortsætte som hidtil. Vi bliver nødt til at stræbe mod et bredt samarbejde – også hen over midten. Vores problemer er fælles, og det kræver en forsoning og en forening at løse dem. Alternativet er en åben invitation – til de andre partier og til hver eneste borger, der vil bidrage til at finde de bæredygtige løsninger. Alternativet er dit.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden