Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

Debat

Skru ned for det elitære sundhedsformynderi

Sundhed er godt. Men vi skal passe på ikke at stigmatisere de medborgere, som ikke lever op til idealerne.

Debat

I disse år skyller sundhedsbølgen ind over Danmark. Uanset hvor blikket rettes, handler det om at optimere det gode, sunde liv. Og det i en sådan hastighed, at selv de mest adrætte kan tabe pusten. Lad os glædes over denne udvikling. Men det er også kun glædeligt, såfremt flere vælger at føre en sundere livsstil. En ofte overset debat er imidlertid, hvor grænserne går for samfundets krav til den enkelte. Vi bør således være påpasselige med at stigmatisere danskere, som ikke nødvendigvis lever op til sundhedsidealerne.

Ved stigmatisering forstås skadesvirkninger, som forbindes med forskellige tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme, der fører til, at visse samfundsgrupper som de overvægtige og rygerne bliver tillagt negative karaktertræk. Den ureflekterede hyldest til sundhed som vor tids nye religion har således nogle iboende problematiske elementer, da den kan virke ekskluderende på mange helt almindelige mennesker.

Den ureflekterede hyldest til sundhed som vor tids nye religion har nogle iboende problematiske elementer

Fra politisk side bør vi derfor være varsomme med, hvilke værdier vi tillægger sundhed, så vi ikke ender i en situation, hvor vi trækker nogle sundhedsidealer ned over hovedet på folk. Selvfølgelig skal der være fokus på sundhed, vi skal blot holde den potentielle risiko for ulighed og uretfærdighed for øje.

Vi skal altså finde en balance mellem det strukturelle, politiske ansvar og det individuelle ansvar for egen sundhed. Dertil kommer, at selv hvis man fra statens side eller som individ ønsker at træffe de sundest mulige valg, så er det ikke engang realiserbart. Løbende offentliggøres der nemlig modstridende anbefalinger fra forskere, som det er yderst vanskeligt at navigere efter.

Der må således være grænser for formynderiske indgreb, så vi undgår en hetz mod adfærd, som ikke passer ind i den normative opfattelse af det gode liv. Af den grund må vi heller aldrig ende i en situation, hvor folk anklages for selv at være skyld i deres sundhedstilstand, for så opdeles vi i gode og dårlige mennesker. Hvad der forstås ved sundhed, samt hvor stor værdi sundhedsaspektet tillægges, bør derfor alene være et spørgsmål, der er op til den enkelte at besvare.

Der findes utallige måder, hvorpå det gode liv kan defineres. At være sund betyder jo ikke, at du nødvendigvis har et godt liv. Sundhed bør snarere ses som et instrument til at opnå det gode liv end at være endemålet i sig selv.

Som samfund har vi interesse i, at alle danskere har samme rettigheder og nyder samme anerkendelse som en positiv og ligeværdig bidragsyder i vores værdifællesskab. Vores velfærdssamfund bygger jo netop på, at vi solidarisk kerer os om hinanden. Sådan bør det selvfølgelig fortsat også være på sundhedsområdet.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce