Sexismens blinde vinkler - et svar

Læserbreve

Jeg var en af dem, Henrik Marstal omtaler, når han i sit nyeste debatindlæg henviser til, at nogle debattører i den foregående diskussion afkrævede Marstal en vis dokumentation for den af ham påståede sexismes eksistens, samt ikke mindst en definition af den. Jeg var også en af dem, der fik den mistanke, at det var selve den mandlige seksualitet og ikke sexismen, der var Marstals egentlige ærinde. Af den grund ønsker jeg at kommentere på det seneste debatindlæg, men jeg ser mig nødsaget til at gøre det her, da et krav om at gøre det på 1000 tegn i sandhed ville være et overgreb.

Marstals påstand kan koges ned til følgende: "Heteroseksuelle mænd udøver stadig på forskellige måder og i forskellige grader sexisme over for kvinder i Danmark i dag".

Nøgleordet i påstanden er begrebet sexisme. Desværre giver Marstal heller ikke denne gang en præcis definition på, hvad han forstår ved sexisme, men nøjes med antydninger og beskrivelser. Sexisme eksemplificeres som "den strejfende hånd", lumre bemærkninger og voldtægt. Nærmere kommer vi ikke en definition på, hvad sexisme er. Næppe en begrebsafklaring, der ville tåle nogen videnskabelig afprøvning, fordi et begreb, der kan beskrive alt, intet beskriver.

Med et lånt udtryk samler Marstal alle former for sexisme under begrebet "det seksualiserede overgreb". På den måde etableres en forklaringsmodel, hvor den lumre bemærkning og voldtægten er to sider af samme sag, fordi de begge er udtryk for og udspringer af den underliggende heteroseksuelle, mandlige sexisme.

Der er et stort problem forbundet med den sammenblanding af tingene. For det første er der helt åbenlyst forskel på en lummer bemærkning og en fuldbyrdet voldtægt, ligesom der er forskel på at at stjæle et bolche og at røve en bank. For det andet er det seksualiserede overgreb så bredt defineret, at det breder sig ind på både romantikkens og seksualitetens områder. Fx må man spørge, om flirt er seksualitet eller seksualiseret overgreb? Flirten er i sin natur underforstået, udfordrende og eksperimenterende og kan derfor principielt ikke eksistere, hvis parterne skal diskutere og afklare den først. Flirten bliver i Marstals terminologi et seksualiseret overgreb, hvis alle former for tilnærmelser, komplimenter og antydninger opfattes som udtryk for sexisme.

Marstal trækker i sin øvrige argumentation på feministiske teorier, der henter deres forklaringsmodeller i den marxistiske idehistorie. Patriarkalismen er for store dele af især den ældre feminisme, hvad kapitalismen er for næsten al marxisme. Nemlig den bagvedliggende struktur, der efter temperament påvirker eller determinerer alle andre samfundsforhold. Løsningen er derfor også den samme. Ligesom marxister ikke mener, at samfundsforholdene grundlæggende kan ændres, før kapitalismen omstyrtes, mener feministerne ikke, at ligestilling kan opnås, før patriarkalismen opløses. 1970'ernes kvindekamp minder os stadig om, hvordan denne kamp blev ført i praksis, og der kan i institutioner og skoler trækkes spor helt frem til i dag.

Brownmillers beskrivelse af en "bevidst intimideringsproces", hvis formål er at holde kvinderne i et konstant angsangreb, er et udtryk for denne feminisme. Det er de onde mænd, der vedligeholder deres magtposition over for kvinderne gennem den underliggende trussel om vold. Petersens begreb om det seksualiserede overgreb indskriver sig også i fortællingen, når det ligestiller lumre bemærkninger med fuldbyrdede voldtægter. Man fornemmer, at de begge udspringer af den samme onde, patriarkalske kilde.

Marstal bliver med sine argumenter og kilder selv en del af denne tradition. Mændene er fremmedgjorte fra deres egen sexisme: "Ordene afdækker et for mig at se mere generelt problem, nemlig hvordan (for) mange heteroseksuelle mænd slet ikke er klar over, at de med deres påfund eller handlinger bedriver sexisme". Og han når følgelig også til samme konklusion. Ondet må rives op ved rode: "Den nedarvede, patriarkalske magt til at bedrive sexisme selv i mild grad hører ganske enkelt ikke hjemme i det 21. århundrede".

Det er nok for sent at forsøge at fatte mig i korthed, men problemerne i Marstals debatindlæg som følger:

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

1. Begrebet sexisme defineres så upræcist og bredt, at det ikke kan anvendes. Det er ikke ligegyldigt for diskussionen, hvad sexisme er og ikke er. Begrebet må afgrænses og præciseres.

2. Hvis Marstal fastholder en meget bred definition af sexisme, så blander han seksualitet og sexisme sammen. Flirten er angivet som eksempel på dette problem, flere kan angives. Hvad er fx forskellen på en lummer bemærkning og et akavet kompliment? Og hvordan skal to mennesker nærme sig hinanden, hvis hver en tilnærmelse, sproglig som fysisk, skal tolkes i sexismens rammer?

3. Marstals forklaring på den påståede sexisme reduceres til en marxistisk-feministisk forklaringsmodel, hvor patriarkalismen er forklaringen på alle problemer og dens bekæmpelse følgelig løsningen på dem. Modellen har mange svagheder, fordi den er så rigid. Hvordan forklares fx kvinders fascination af Anastacia Steeles underkastelsesfantasier i Fifty Shades of Grey? Er også hun fremmedgjort, og er det derfor i virkeligheden de onde mænd, der har påtvunget Anastacia hendes seksuelle præferencer? Og er det samme gældende for de tusinder af danske kvinder, der køber bomuldssnor med hjem til soveværelset?

4. Endelig er det problematisk, at Marstal, delvis på grund af sin marxistisk-feministiske forklaringsmodel, reducerer seksualitet til en simpel kamp mellem jæger og offer, hvor manden er den onde dominator, og kvinden er det uskyldige offer. Ude i virkeligheden ser tingene noget mere brogede ud. Der er kvindelige voldtægtsforbrydere, kvindelige pædofile og kvinder, der bruger vold mod deres partner. Det er de vel næppe for at forsvare mandens "nedarvede, patriarkalske magt til at bedrive sexisme"?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Marstals debatindlæg evner af disse grunde ikke samlet set at overbevise læseren om, at Danmark er befolket af hvide, heteroseksuelle mænd, der optræder sexistisk over for kvinder. Marstals sexisme er en teoretisk konstruktion, der ikke har meget til fælles med virkeligheden.

Marstal kæmper mod vindmøller.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce