Diskussion. Enhedslisten skal stemme om en række ændringer af principprogrammet.
Foto: PER FOLKVER/POLFOTO

Diskussion. Enhedslisten skal stemme om en række ændringer af principprogrammet.

Politik

Enhedslisten vil opløse politiet og militæret

Læs udpluk fra Enhedslistens gældende princippgrogram fra 2003.

Politik

De delegerede på Enhedslistens årsmøde i København diskuterer heftigt, om partiets medlemmer skal forforfatte et nyt principprogram, der erstatter det nuværende fra 2003.

Politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen har forklaret, at det nuværende principprogram indeholder »nogle temmelig støvede formuleringer«, der »trænger til en opdatering«.

Men andre partimedlemmer går på talerstolen for at advare mod, at Enhedslisten løber fra partiets grundværdier.

LÆS MERE

Her kan du se udklip fra det nuværende principprogram:

Brud med kapitalismen
»Politiske beslutninger, som kunne løse disse problemer, blokeres af, at de økonomiske magthavere øjeblikkeligt reagerer mod lande, der fører en politik, der er i strid med deres interesser. På den måde undergraver kapitalismen også demokratiet. Derfor er det nødvendigt med et fundamentalt brud med kapitalismen. Det er kapitalismen, der indirekte eller direkte skaber krigene, aggressiviteten og egoismen, og den står under alle omstændigheder i vejen for deres forsvinden«.

»Under kapitalismen er modsætningen mellem arbejderklassen og borgerskabet den grundlæggende klassemodsætning«.

»Globaliseringen er ikke et uundgåeligt naturfænomen, men en politisk og økonomisk strategi fra kapitalens side. Og som strategi kan den både slå fejl, bekæmpes og besejres«.

Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede

»Bekæmpelse af WTO, IMF og Verdensbankens magt. Deres magt skal rulles tilbage og erstattes af et andet internationalt system. Strukturtilpasningsprogrammerne skal afskaffes. IMF og Verdens-banken erstattes af en international lånemekanisme i i FN-regi, der giver ret til at udvikle egne udviklingsstrategier med fokus på øget social lighed«.

»U-landenes gæld skal slettes. Den skyldes kun i ringe grad u-landenes egen politik, og er primært skabt af uligheder i den internationale økonomi«.

LÆS MERE

»Patentrettigheder skal afskaffes. TRIPS-aftalen om intellektuel ejendomsret i WTO kunne være - og er efter sigende - skrevet af multinationale selskabers lobbyorganisationer«.

»Hvis kapitalejerne vil blokere for reformer med trusler om kapitalflugt, vil vi ikke pænt opgive og sige undskyld, men tværtimod rejse krav om yderligere indgreb mod kapitalen, der kan vanskeliggøre kapitalflugten: Lukning af Børsen og nationalisering af bankerne f.eks.!«

Ikke reformer men revolution

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Enhedslisten har ikke illusioner om, at socialismen bliver virkeliggjort som summen af et antal reformer, gennemført over en længere årrække. Centrale reformkrav, som f.eks. en definitiv afskaffelse af arbejdsløsheden, kan netop kun gennemføres ved at bryde med det kapitalistiske systems rammer. Og det er en dyrekøbt historisk erfaring, at den samfundsklasse, der sidder på kapitalmagten, ikke godvilligt tillader sådanne brud. Heller ikke selv om et befolkningsflertal står bag ønsket om en samfundsforandring«.

DOKUMENTATION Enhedslistens principprogram fra 2003(eksternt link)

»Den herskende klasse vil bruge alle midler, fra økonomisk sabotage til voldelig undertrykkelse, for at forhindre en sådan udvikling. Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution - i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag«.

Opløsning af politi og militær
»Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer«.

»Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede. Et socialistisk samfund kan ikke bare »overtage« den nuværende stat, som fundamentalt set er indrettet til at organisere og forsvare netop et kapitalistisk samfund. Det gælder den danske stat, og endnu mere altomfattende den EU- stat, der er under opbygning«.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce