menneskeret. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har selv talt om at »justere spillereglerne« i de internationale konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at følge.
Foto: Cicilie S. Andersen (arkiv)

menneskeret. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har selv talt om at »justere spillereglerne« i de internationale konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at følge.

Politik

Danmark får høvl af FN: Afskaf smykkeloven

På en stribe områder retter FN's Menneskerettighedskomité kritik mod Danmark.

Politik

Alt fra Danmarks behandling af asylansøgere over bøsser og lesbiske til psykisk syge får kritik i en ny rapport fra FN's Menneskerettighedskomité.

Især de seneste stramninger inden for udlændingepolitikken møder kritik fra komiteen, der består af 18 juridiske eksperter fra FN's medlemsstater, herunder USA, Argentina og Japan, som har undersøgt, hvordan Danmark lever op til FN's konvention om civile og politiske rettigheder.

I rapporten foreslår de, at Danmark ophæver den såkaldte smykkelov, der giver myndighederne mulighed for at konfiskere asylansøgeres værdigenstande med henblik på, at asylansøgerne selv finansierer deres ophold.

Der er ligeledes en opfordring til at ophæve den regel, der betyder, at regeringen i visse perioder kan suspendere asylansøgeres mulighed for at få prøvet deres frihedsberøvelse ved en domstol inden for 3 døgn.

Endelig opfordrer komiteen også Danmark til at genoverveje den stramning, der betyder, at flygtninge med såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus skal vente 3 år på familiesammenføring i stedet for som udgangspunkt blot 1 år.

»Det er en meget stor del af rapporten, der handler om de seneste ændringer af udlændingeloven. Hvis du sammenligner med anbefalinger, som Danmark tidligere har fået på området, så er de her anbefalinger noget mere omfattende«, siger vicedirektør Louise Holck fra Institut for Menneskerettigheder, der er en uafhængig, statsfinansieret organisation.

Afskaf isolation af børn

Der er dog også andre kritikpunkter end på udlændingeområdet.

Man skal huske, at menneskerettighederne særligt skal beskytte de svageste i vores samfund

Menneskerettighedskomiteen opfordrer til, at Danmark ophæver muligheden for at isolationsfængsle mindreårige og nedbringer antallet af uger, hvor det er lovligt at isolationsfængsle voksne. I forbindelse med varetægtsfængsling er det i dag muligt at isolere børn i op til 4 uger og voksne i op til 8 uger, hvis anklagerne mod dem kan medføre mere end 6 års fængsel. Også for fængslede, der er kendt skyldige, udtrykker komiteen bekymring, fordi isolation i deres tilfælde hele tiden kan forlænges med 28 uger.

Ydermere opfordrer komiteen til, at Danmark reducerer tvang i psykiatrien.

»Det er en alvorlig kritik – især af asylansøgeres rettigheder i Danmark. Man skal huske, at menneskerettighederne især skal beskytte de svageste i vores samfund, og der har vi problemer i forhold til indsatte i fængslerne, tvang i psykiatrien og de mange ikkekriminelle asylansøgere, som lige nu sidder i danske fængsler«, siger juridisk rådgiver Nynne Nytofte-Bæk fra Dansk Institut Mod Tortur.

Frygt for masseovervågning

I rapporten opfordres Danmark til at foretage en evaluering af de mange tiltag mod terror, fordi den nye lovgivning på områder kan føre til for eksempel masseovervågning, der udfordrer borgernes rettigheder. Der er også en opfordring til at indføre et generelt forbud mod diskrimination. Især handikappede samt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LBGT) skal sikres bedre mod diskrimination, end det er tilfældet i dag, hvor de primært er beskyttet på arbejdsmarkedet, fremhæver komiteen.

Den nye rapport fra FN's Menneskerettighedskomité er ikke bindende. Men komiteen beder om, at Danmark inden for et år vender tilbage med information om, hvordan man forholder sig til kritikken af blandt andet brugen af isolationsfængsling og rettighederne på udlændingeområdet.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Venstre: Vi ændrer intet

Allerede på nuværende tidspunkt fastslår udlændingeordfører Marcus Knuth (V), at Danmark ikke har tænkt sig at følge anbefalingerne på udlændingeområdet.

»På ingen måde. De stramninger, vi har foretaget, har vi lavet for at værne om Danmark«, siger han.

I et høringssvar har Institut for Menneskerettigheder vurderet, at det kan stride mod den europæiske menneskeretskonvention at udelukke personer med international beskyttelse fra familiesammenføring i 3 år. Foreningen af Udlændingeretsadvokater har da også varslet, at de vil køre en sag helt til domstolen i Strasbourg. Regeringen går med vilje til »kanten af konventionerne«, siger Marcus Knuth, der dog understreger, at reglerne efter hans vurdering er inden for konventionerne.

Konventioner under pres

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor de internationale konventioner er under beskydning i Danmark og flere andre lande.

I blå blok fører Dansk Folkeparti an i kampen for et opgør med blandt andet den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's flygtningekonvention, fordi de ifølge partiet forhindrer Danmark i at føre den ønskede politik på udlændingeområdet. Og tanken om et opgør med konventionerne trives da også i regeringspartiet Venstre.

I 2011, da Birthe Rønn Hornbeck (V) blev fyret som integrationsminister efter ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse unge, forudså afløseren, Søren Pind, at man ville komme til at »diskutere mærkværdighederne i konventionerne«. Med udlændingeudspillet 'Danmark - for dem der kan og vil' fra 2014 understregede Venstre, at Danmark kan opsige konventioner, og fremhævede konkret muligheden for at opsige statsløsekonventionen, hvis ikke der kan skabes enighed om en ny fortolkning eller ændring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

LÆS MERE

Senere har Lars Løkke Rasmussen (V) i sin tid som statsminister også talt om behovet for at »justere spillereglerne«. I samme forbindelse har han dog også understreget, at han ikke ser en situation for sig, hvor Danmark går i spidsen. Det skal ske sammen med andre lande. Især hos de konservative i Storbritannien har flere efterlyst et opgør med konventionerne. Nyudnævnt premierminister Theresa May har i sin tid som indenrigsminister sagt, at det kan komme på tale at forlade den europæiske menneskerettighedskonvention.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden