Sportsglad. Det var blandt andet finansieringen af Farum Park, der fældede Peter Brixtofte som Farums borgmester. Arkivfoto.
Foto: MORTEN LANGKILDE

Sportsglad. Det var blandt andet finansieringen af Farum Park, der fældede Peter Brixtofte som Farums borgmester. Arkivfoto.

Fakta

Brixtofte-sagen - det skete der

Først var der dyre vinregninger, ulovlig finansiering og respekt for Peter Brixtoftes kommune. Siden kom afsløringer, retssager og fængselsstraf.

Fakta

6. februar 2002: B.T. afslører borgmester Peter Brixtoftes (V) store udgifter til repræsentation og forbrug af meget dyre vine og kotumen med at ændre festlige middage for nogle få til dagsarrangementer for ganske mange.

7. februar 2002: Peter Brixtofte sygemelder sig, og han bliver politianmeldt - første gang.

Natten mellem 7. og 8. februar 2002: Dokumenter vedrørende en jordhandel fjernes af sekretariatschef Steen Gensmann fra Farums Turistkontor, oplyser tidligere teknisk direktør Jørn Frederiksen.

8. februar 2002: Henrik Jerger (V) vælges som borgmester, Brixtofte rejser til Lanzarote.

9. februar 2002: Politiet ransager på adskillige adresser i Farum, blandt andet på Rådhuset og Brixtoftes privatbolig.

17. februar 2002: Et lån på 250 millioner kroner, som Brixtofte har optaget uden om byrådet, dukker op. Pengene er ifølge Brixtofte brugt til at købe Farum kaserne.

19. februar 2002: Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sætter formelt Farum Kommune under administration.

23. februar 2002: Entreprenør Kay Wilhelmsen fik ni millioner kroner i honorar uden en nærmere defineret opgave.

28. februar 2002: Christian Trønning, formand for Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt, beder om hjælp fra Indenrigsministeriet. Klagerne over Farum hober sig op.

2. marts 2002: Venstres flertal i Farum Byråd smuldrer, da Erik Fuchs og Morten Pflug ikke længere stemmer sammen med partifællerne.

3. marts 2002: Det nye flertal - opposititionen plus de to frafaldne Venstremænd - er klar med en håndfæstning til Peter Brixtofte.

7. marts 2002: Ved det første møde om den kuldsejlede økonomi i Indenrigsministeriet viser der sig et årligt driftsunderskud på 200 millioner kroner plus en gæld på mindst 450 millioner kroner.

10. marts 2002: Et flertal i byrådet vedtager at bede indenrigsminster Lars Løkke Rasmussen (V) suspendere Brixtofte fra borgmesterposten.

12. marts 2002: Brixtoftes modtræk er forslag om at holde nyvalg i Farum. Det falder til jorden. Under en forespørgselsdebat i Folketinget lover indenrigsministeren at nedsætte et udvalg med professor Jens Peter Christensen som formand. Udvalget skal vurdere, hvilke følger Farumsagen bør have for lovgivningen.

20. marts 2002: Byrådet beslutter at anmode om suspension af Brixtofte, og Paul Wachtell bliver valgt som ventende skyggeborgmester.

10.april 2002: Politiet og Brixtoftes advokat Henrik Stagetorn oplyser, at Brixtofte er sigtet for blandt andet mandatsvig.

23. april 2002: Byrådet vedtager spareplan, som sætter skatten op med 3,2 procent og tredobler grundskyldspromillen. Samtidig varsler byrådet et sagsanlæg mod Indenrigsministeriet for kravet om en deponering af en lille milliard kroner for byggeriet af blandt andet Farum Park og Arena.

24. april 2002: Brixtofte er til sit foreløbigt sidste møde hos Lars Løkke Rasmussen, som accepterer spareplanen. Den økonomiske situation i Farum betyder, at staten yder kommunen et lån på 750 millioner kroner til at klare det øjeblikkelige driftsunderskud.

6. maj 2002: Lars Løkke Rasmussen vælger at bruge den kommunale styrelseslovs paragraf 66 til at suspendere Brixtofte. Afgørelsen skal nu videre til en domstolsprøvelse.

8. maj 2002: 1.276 sider med bilag fra Brixtoftes repræsentationskonto offentliggøres efter at mange medier længe har været på den begærede aktindsigt. Bilagene viser et ekstraordinært stort forbrug på kommunens regning.

11. maj 2002: Peter Brixtofte meddeler nu, at han trækker sig som borgmester.

14. maj 2002: Venstre i Folketinget beslutter at ekskludere Peter Brixtofte fra gruppen, men ikke fra partiet. Den lokale vælgerforening opfordres til at gøre den del af arbejdet.

17. maj 2002: Der offentliggøres 925 sider bilag, der viser at Farum Kommune gennem de seneste år har brugt 4.933.830 kr. på sit engagement i sporten.

21. maj 2002: Anders Fogh Rasmussen udtaler, at der ikke er planer om, at Venstres hovedbestyrelse vil ekskludere Peter Brixtofte.

27. maj 2002: Et massivt flertal i Venstres vælgerforening i Farum afviser at starte en eksklusionssag mod Peter Brixtofte.

28. maj 2002: Farum Kommune får skarp kritik fra ombudsmanden for at have ført alle kontrolinstanser bag lyset i en sag om aktindsigt i kommunens aktivering af ledige. Tilsynsrådet overvejer at melde Peter Brixtofte til politiet.

29. maj 2002: Efter et godt råd fra fodbold-direktør Flemming Østergaard rejser Peter Brixtofte væk til udlandet de næste par måneder for at blive behandlet for sit alkoholmisbrug.

29. maj 2002: Bagmandspolitiet sigter ordførende direktør Leif Frimand for sammen med sin politiske chef at have begået mandatsvig.

5. juni 2002: Formanden for Venstre i Farum, Sven Hjalholt, meddeler at en enig bestyrelse for vælgerforeningen har vedtaget at ekskludere Peter Brixtofte med omgående virkning.

17. juni 2002: Et flertal i Folketinget – Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti – beslutter at nedsætte en kommission, der skal undersøge skandalerne i Farum.

9. september 2002: Et flertal i Venstre i Farum stemmer Peter Brixtofte ind i partiet igen.

5. december 2002: Folketinget vedtager 'Forslag til Folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen' med 62 stemmer for (S, DF, SF og EL) og 49 mod (V, KF, RV og KRF)

15. maj 2003: Bagmandspolitiet oversender det foreløbige anklageskrift til justitsministeren, som efterfølgende beder Folketinget ophæve Peter Brixtoftes immunitet.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

22. maj 2003: Folketinget ophæver Peter Brixtoftes immunitet med 106 stemmer for. Ingen stemte imod eller undlod at stemme

24. februar 2004: Peter Brixtofte melder sig ud af partiet Venstre og ind i Centrum-Demokraterne

16. marts 2004: Anklagesagen mod Peter Brixtofte og tidligere kommunaldirektør i Farum, Leif Frimand Jensen, begynder.

15. juni 2004: Østre landsret afviser at tage stilling til anklageskriftet i Brixtoftesagen.

18. april 2005: Brixtofte stifter Velfærdspartiet.

3. oktober 2005: Velfærdspartiet bliver repræsenteret i byrådet i Farum, da byrådsmedlem Bent Jensen får lov til at skifte parti fra CentrumDemokraterne til Velfærdspartiet.

15. november 2005: Peter Brixtofte får 1.068 stemmer ved kommunalvalget til byrådet i den nye Furesø Kommune.

20. juni 2006: Peter Brixtofte findes af byrettens domsmandsret skyldig i groft mandatsvig. Han idømmes to års ubetinget fængsel for at have fået entreprenørvirksomheden Skanska til at tage ni millioner kroner i overpris på en byggeopgave for kommunen, mod at pengene bliver sendt videre til Farum Boldklub. Brixtofte anker dommen.

Han bliver frifundet for at have ladet kommunen betale overpris for pensionistrejserne.

Direktør i Farum Kommune, Leif Frimand, findes skyldig i groft mandatsvig og idømmes en betinget fængselsstraf på et år og tre måneder.

Skanskadirektør A findes skyldig i medvirken til groft mandatsivg og idømmes et års betinget fængselsstraf.

Skanskadirektør B idømmes samme straf som A.

Direktør for Alletiders Rejser Poul Erik Madsen frifindes for medvirken til at kanalisere pengene til boldklubben.

Rejsearrangør Bjarne Jensen frifindes for samme tiltale som Poul Erik Madsen.

8. februar 2007: Østre landsret stadfæster dommen på to års ubetinget fængsel for mandatsvig i sponsorsagen.

10. april 2007: Ved byretten i Hillerød idømmes Peter Brixtofte to års fængsel i den såkaldte hovedsag, der omhandler mandatsvig og embedsmisbrug. De to år lægges til den allerede i den såkaldte sponsorsag idømte straf af fængsel i to år, d.v.s. en samlet straf på fire års fængsel. Samtidig blev Peter Brixtofte dømt til at skulle betale over syv millioner kroner i advokatsalærer, revisionsomkostninger og erstatning til Farum Kommune. Peter Brixtofte var ikke selv til stede i retten, men hans forsvarer sørgede for, at dommen blev anket på stedet.

15. april 2008: Højesteret stadfæster de tidligere domme i Hillerød Kriminalret og Østre Landsret, hvor Peter Brixtofte ligeledes blev idømt to års fængsel for sin rolle i den såkaldte sponsorsag.

28. maj 2008: Valgbarhedsnævnet afgør som følge af Højesteretsdommen i april, at Brixtofte ikke værdig til at sidde i byrådet i Furesø Kommune.

6. august 2008: Peter Brixtofte indleder sin afsoning på to års fængsel i Horserød Statsfængsel. Bliver prøveløsladt i juli 2009.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

6. oktober 2009: Østre Landsret idømmer Peter Brixtofte to års fængsel i hovedsagen. Leif Frimann, tidligere ordførende direktør i Farum Kommune, får sammenlagt to års betinget fængsel for hovedsagen og sponsorsagen.

16. august 2010: Brixtofte indleder sit andet ophold i Horserød.

16. maj 2011: Brixtofte bliver prøveløsladt. Indtil 16. august skal han på hverdage sove på en udslusningsinstitution i Lyngby. Fra 16. august til 16. december skal han udføre samfundstjeneste på Helsinge Lokalhistoriske Arkiv.

1. november 2011: Brixtofte får ti dagbøder på hver 1.000 kroner fordi han i et tv-program beskyldte den dommer, der dømte ham i første omgang, for embedsmisbrug og mandatsvig.

Research: Hanne Fall Nielsen og Aase Andreasen

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce