Visitkort? Maleriet er vurderet mellem 180.000 og 262.000 kr., eksklusive salær og moms. Auktionen finder sted  kl. 17 i morgen. Foto: Dorotheum

Visitkort? Maleriet er vurderet mellem 180.000 og 262.000 kr., eksklusive salær og moms. Auktionen finder sted kl. 17 i morgen. Foto: Dorotheum

Kultur

P.S. Krøyers gådefulde selvportræt kan besvare mysterium

Danmarks store skagensmaler P.S. Krøyer kommer på auktion i morgen i Wien.

Kultur

I 1888, året inden Peder Severin Krøyer blev viet til Marie, malede han i Skagen et selvportræt, som siden har været kilde til forvirring og usikkerhed blandt kunsteksperter.

På selvportrættet, det mest ikoniske fra hans hånd, ses Krøyer siddende ved sit staffeli på stranden ved Skagen, i hånden en pensel, på hovedet en bredskygget solhat, der holder den knivskarpe skagensol fra øjnene.

Det blev malet på bestilling til Galleria degli Uffizi-museet i Firenze, hvor det også har hængt siden. Det har ikke flyttet sig ud af stedet i 125 år, men i mellemtiden er en lind strøm af alternative versioner, kopier og sågar forfalskninger af selvportrættet løbende dukket op.

Noget kunne tyde på, at Krøyer har benyttet malerierne i en slags udveksling

De mange versioner har længe været et lille mysterium i den samlede fortælling om Danmarks store skagensmaler, men historien bag en nyligt opdukket version af portrættet, som i morgen, tirsdag, kommer under hammeren hos det østrigske auktionshus Dorotheum, leverer muligvis forklaringen på mangfoldiggørelsen af netop dette motiv.

Mindst ti versioner
Det er ikke første gang, det i Wien hjemmehørende auktionshus har haft en version af det gådefulde portræt i sin varetægt.

I oktober 2011 solgte Dorotheum en lidt større, men ellers næsten identisk version for rundt regnet 367.000 kroner, inklusive salær og moms. Herudover hænger der en version på Stavanger Museum, som tilskrives Krøyer, og på Skagens Museum en kopi malet af den italienske kunstner Giulio Bertoncelli.

Mette Bøgh Jensen, museumsinspektør på Skagens Museum og forfatter til en række bøger om skagensmalerne, anslår, at hun har lagt øjne på mindst ti versioner af det ikoniske selvportræt gennem årene, nogle ægte, nogle kopier og andre deciderede forfalskninger.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

LÆS OGSÅ »Jeg finder det mildest talt meget mærkeligt, at der findes så mange versioner af det samme motiv«, siger Mette Bøgh Jensen. Forfalskninger og kopier malet af andre er formentlig en del af forklaringen, men langtfra hele forklaringen. Skagens Museum blev kontaktet af Dorotheum for nylig såvel som i 2011 med henblik på at vurdere auktionshusets to malerier og deres historie, den i fagsprog såkaldte proveniens. I begge tilfælde meldte Mette Bøgh Jensen tilbage, at de tilsendte elektroniske fotos ikke rakte til en endelig dom. Men hendes nysgerrighed var pirret. Mette Bøgh Jensen vil nu dedikere et forskningsprojekt til at komme til bunds i gåden om de mange selvportrætter.

Museet ønsker at foretage en teknisk ægthedsvurdering af alle de kendte versioner af selvportrættet og sammenligne dem med originalen i Galleria degli Uffizi. Sideløbende skal hele Krøyers korrespondance gennemtrawles på ny for eventuelle henvisninger til malerierne og deres oprindelige ejere.

Det er ambitionen, at projektet skal munde ud i en specialudstilling på Skagens Museum, hvor flest mulige af versionerne, kopierne og forfalskningerne vises side om side. Mette Bøgh Jensen erkender dog samtidig, at det kan blive svært at nå i mål, da mange af versionerne i dag er privatejede.

»Problemet er, at vi må forlade os på assistance fra auktionshusene, som har solgt malerierne, og de er ofte bundet af tavshedspligt i forhold til tidligere og nye ejere«, siger hun.

En gave til en tysk maler
Maleriet, som kommer under hammeren i Wien i morgen, er dog allerede nogenlunde velbeskrevet, og ifølge Dorotheum leverer dets proveniens et sandsynligt svar på, hvorfor Krøyer valgte at male en række næsten ens variationer over det samme motiv.

Maleriet blev bragt til Dorotheum af et oldebarn til den anerkendte tyske landskabsmaler Georg Oeder – på vegne af hendes far, Oeders barnebarn. Ifølge hendes historie forærede Krøyer personligt Oeder maleriet, som siden er gået i arv i familien.»Maleriet har altid hængt i hjemmet hos min oldefar, og siden hos mine bedsteforældre, hvor jeg husker det allerede fra min tidlige barndom. Ifølge familieoverleveringen fik min oldefar maleriet forærende af en kollega og ven«, fortæller sælgeren, en 38-årig indretningsarkitekt fra München, som ikke vil have sit navn offentliggjort.

Der eksisterer ikke nogen nærmere beskrivelse af dette angivelige venskab mellem Georg Oeder og Krøyer, men siden maleriet dukkede op, er et enkelt brev fra Oeder til Krøyer blevet fundet i Krøyers omfangsrige brevkorrespondance, som opbevares hos Den Hirschsprungske Samling i København.

I brevet, der er dateret 1903, inviterer Georg Oeder ægteparret Peder Severin og Marie Krøyer til middag og erklærer samtidig sig selv for »en stor beundrer af Deres kunst«.
Tydelige træk fra Krøyer

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Brevet beviser ikke i sig selv maleriets ægthed, men både Dorotheums 1900talsekspert, Dimitra Reimüller, og afdelingsdirektør på Stavanger Kunstmuseum Peter Meyer mener, at maleriet desuden bærer tydelige træk fra Krøyer, ikke mindst hans lette, hurtige penselstrøg og den enestående gengivelse af Skagens klare, blege lys. Forklaringen på de mange versioner skal ikke nødvendigvis findes i motivets kunstneriske kvaliteter, siger Dimitra Reimüller, men snarere i måden, de forskellige versioner forlod Krøyers hånd. I princippet kunne malerierne være forstudier til Galleria degli Ufficis maleri, men imod den udlægning taler både det store antal, samt at der er meget lille variation i fremstillingen af motivet i de forskellige versioner. »Noget kunne tyde på, at Krøyer har benyttet malerierne i en slags udveksling mellem internationale kolleger og kunstfolk. En art visitkort, om man vil«, siger Dimitra Reimüller. Denne beskrivelse stemmer også overens med proveniensen på portrættet, som blev solgt hos Dorotheum i 2011. Også det maleri havde været ejet ubrudt gennem årene af den samme familie, i det tilfælde en veneziansk kunstnerfamilie. Køberen i 2011 var Åmells Konsthandel i Stockholm. Det fremgår af en brevveksling mellem Stavanger Museum og Henrik Mäkinen fra Åmells Konsthandel, hvori Mäkinen fortæller, at det var anden gang, kunsthandlen kom i besiddelse af et Krøyer-selvportræt, signeret S.K. og dateret 1888. »Det er vel ingen hemmelighed, at kunstnere kopierer sig selv, men hvis I har nogen information om dette selvportræt, ville vi med glæde tage del i undersøgelsen«, skriver Mäkinen. Det kan han snart få lejlighed til, når Skagens Museum begynder jagten på Krøyers mange ’visitkort’.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden