Populært. Publkum betalte sidste år til sammen knap 14,5 millioner kroner for at komme ind og se Kronborg.
Foto: PER FOLKVER (Arkiv)

Populært. Publkum betalte sidste år til sammen knap 14,5 millioner kroner for at komme ind og se Kronborg.

Kultur

Nationalmuseet overtager Kronborg og Christiansborg

I et brev til kulturministeren advarer Nationalmuseet om, at det bliver meget dyrt for museet at overtage formidlingsopgaver på bla. Kronborg.

Kultur

Nationalmuseet skal fremover tage sig af formidlingen af Kronborg, Christiansborg og en række andre kongelige slotte.

Og den opgave kan blive meget dyr for Nationalmuseet, hvis Kronborg og Christiansborg er omfattet af samme entréregler, som gælder for de mange museer under Nationalmuseet i dag. Her er der gratis entre.

I 2014 havde Kronborg entréindtægter på knap 14,5 millioner kroner og Christiansborg på næsten 11 millioner kroner. Altså samlede entréindtægter de to steder på over 25 millioner kroner.

For små to uger siden kom det frem, at Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst har bedt om lov til at genindføre entre på de to museer for at kunne drive museerne forsvarligt, efter at de er pålagt besparelser på to procent ekstra om året de næste fire år.

Netop overtagelsen af de kongelige slotte og Kronborg bliver fremhævet af Nationalmuseet i det brev til kulturminister Bertel Haarder (V), hvor de to museer beder om lov til at opkræve entré fra deres voksne gæster.

»Der bør være ens praksis for entré-opkrævning på de besøgssteder, der hører under Nationalmuseet«, hedder det i brevet, som Politiken har fået aktindsigt i.

Men selv om det ikke bliver tilfældet, mener Nationalmuseet, at det har pligt til at gøre adgangen til Kronborg og Christiansborg gratis for i hvert fald børn og unge.

»Det må endvidere forholde sig sådan, at slottene ligesom museets andre besøgssteder i henhold til museumsloven vil skulle give gratis adgang for børn og unge under 18 år, hvilket i sig selv må forventes at give en betydelig nedgang i indtægten for slotsformidlingen under Nationalmuseet allerede i 2016«, hedder det videre i brevet.

Ifølge Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme tjente Kronborg og Christian<DB>sborg tilsammen 1,7 millioner kroner sidste år på entréindtægter fra børn og unge under 18 år.

Nationalmuseet risikerer altså at miste mindst 1,7 millioner kroner årligt oven i de såkaldte grønthøsterbesparelser på 4,3 millioner årligt, som Nationalmuseet i forvejen er pålagt de næste fire år. Den besparelse alene har fået museet til at lukke Orlogsmuseet på Christianshavn og flytte det til Tøjhusmuseet samt aflyse to planlagte særudstillinger.

Kulturpolitisk kommentator og redaktør for kulturtidsskriftet Søndag Aften, Tom Ahlberg, forstår ikke helt Nationalmuseets bekymringer.

»Nationalmuseet kan sagtens have fri entre på sine egne museer og så fortsat tage betaling for Kronborg og Christiansborg, som museet nu er blevet pålagt at tage sig af«.

»Men når der er tale om institutioner, der ligesom museerne er finansieret af staten, giver det god mening, at der også her er gratis adgang for børn og unge. Bliver det et krav fra Kulturministeriet, er det kutyme, at der følger penge med«, siger Tom Ahlberg.

Uklare regler

Meningen er, at Nationalmuseet allerede 1. januar overtager ansvaret for formidling på Kronborg, Christiansborg og en række andre kongelige slotte.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Beslutningen blev taget i forbindelse med de udflytningsplaner for en række statslige institutioner, som regeringen lancerede 1. oktober i år.

Det blev samtidig besluttet, at Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, der hidtil har haft ansvaret for Kronborg og de kongelige slotte, skal lægges sammen med Kulturstyrelsen og blive til Slots- og Kulturstyrelsen 1. januar 2016. Og så overgår formidlingsopgaverne på Kronborg og de kongelige slotte til Nationalmuseet.

I brevet til kulturministeren skriver Nationalmuseet, at nedgangen i entré indtægter fra børn og unge på Kronborg og Christiansborg »i et vist omfang vil kunne opvejes af entréindtægter fra Nationalmuseets øvrige besøgssteder, hvis det igen bliver gjort muligt at opkræve entré til disse«.

Politiken har bedt Nationalmuseet forklare, hvad der sker, når museet overtager Kronborg og Christiansborg om tre uger. Betyder det, at der ligesom på alle museer under Nationalmuseet vil være gratis entre, hvis museet ikke får lov til at opkræve entré på de museer?

Politiken har også spurgt, hvad museet mener med formuleringen om, at indførelsen af entre på de øvrige museer kun »i et vist omfang« vil opveje tabet i indtægter fra børn og unge på Kronborg og Christiansborg.

I et skriftligt svar skriver Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen:

»Ministeriet behandler stadig Nationalmuseets og Statens Museum for Kunsts henvendelse om entré. Så længe der ikke er kommet en afklaring på den, ved vi heller ikke, hvilke særlige forhold der eventuelt knyttes til en hjemmel om entré, såfremt den gives«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Derfor kan vi heller ikke på nuværende tidspunkt forholde os til, hvilke konkrete tiltag vi skal tage på museet for at at løse de opgaver, der skitseres i brevet til ministeren, da vi endnu ikke kender forudsætningerne for fremtidig opkrævning af entré«, skriver Per Kristian Madsen.

Erik Als, der er slotschef på Kronborg og Christiansborg og fortsætter i den rolle under Nationalmuseet, oplyser, at man kører videre med de samme regler som hidtil, når der bliver åbnet igen i det nye år. Altså med entré både for voksne og for børn og unge mellem 4 og 17 år.

»Og så må vi se, hvad forhandlingerne mellem Nationalmuseet og ministeriet munder ud i«, siger han.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce