Ulrich Beck om den politiske fremtid

Ulrich Beck er ikke til at komme udenom, hvis man leder efter en grundtekst for fremtidens internationale politik.

Bøger

Året op til den amerikansk-britiske invasion af Irak udspandt der sig internationalt en spændende diskussion om EU-landenes ønske om at skabe fremskridt i verden gennem diplomati og USA’s nye selviscenesættelse som verdens førende supermagt.

Den ny amerikanske doktrin gav USA ret til ’foregribende’ angreb på fjendtligsindede lande.

Hovedaktørerne på denne scene var på den ene side amerikaneren Robert Kagan, der i sit lille kampskrift ’Paradiset og magten’ havde travlt med at fortælle os europæere, at vi i ren afmagt dyrkede forestillingen om ’evig fred’, mens USA vidste, at verden er ond.

Over for ham stod den tyske samfundsforsker Ulrich Beck, hvis store bog ’Magt og modmagt’ nu foreligger i en fin dansk oversættelse.

Diplomati er bedre end krig Angrebet på Saddam Husseins Irak var en overtrædelse af alle de principper, som Beck og en lang række andre internationale forskere indtil da havde forsvaret. Nemlig at vi står over for en kolossal international udfordring: at skabe forudsætningerne for et kosmopolitisk socialt demokrati i verden.

Vi skal bestemme, hvad vi vil anse for globale offentlige goder og herigennem fremme en international demokratisk og politisk debat. Den tabte og overflødige krig i Irak har muligvis i lang tid fremover lammet USA som en aktiv medspiller i forsøget på at give verdens folk medindflydelse på deres egen skæbne.

Europæerne fik ret: Diplomati er bedre end krig, og EU er et mønstereksempel på, hvordan kosmopolitiske stater samarbejder med hinanden til alles fordel.

Grundtekst

Becks bog er en lang og grundig gennemgang af, hvad man skal forstå ved en kosmopolitisk stat, og hvilke værdier en sådan stat bygger på. Her skal især fremhæves menneskerettighederne. De er en udmærket løftestang, når der skal gøres op med forestillingen om, at ’globaliseringen’ er en slags nødvendighed, vi alle må underkaste os. Becks glimrende påstand er, at de uklare magtforhold mellem klodens mange forskellige verdener forstærkes af en økonomisk liberalisme, der opererer internationalt og spiller nationalstaterne ud mod hinanden. Beck vil fremme en politisk styring i internationale anliggender og økonomi. Vi er ikke underlagt nogen nødvendighed. Vi kan vælge, og vi skal give os selv magten til at træffe disse valg. Hverken militær eller økonomisk magt må på længere sigt forkrøble nationer, der vil opfatte sig selv som kosmopolitiske. Det er først, hvis vi vender tilbage til nationalstaternes eneherredømme, at politikken kommer til kort. Det var det, USA forsøgte med sin Irak-invasion. Vi kender resultatet. Ulrich Becks bog er akademisk skrevet og opbygget. Men den er en grundtekst for en ny international strategi på europæiske forudsætninger.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden