'Mechanica' af Tycho Brahe findes i tre eksemplarer på Det Kgl. Bibliotek (en af dem er stjålet og genkommet), men er aldrig før oversat i fuld udstrækning på dansk.

'Mechanica' af Tycho Brahe findes i tre eksemplarer på Det Kgl. Bibliotek (en af dem er stjålet og genkommet), men er aldrig før oversat i fuld udstrækning på dansk.

Bøger

Lærde festligheder

Tycho Brahe bliver en af hovedpersonerne i næste års Renæssanceår.

Bøger

Københavns Rådhus skal nyde sin 100-års dag, så længe den varer, for til næste år får bygningen konkurrence af sin forgænger.

En 1:1-model af det gamle rådhus på Nytorv opføres af stillads og presenning med påtrykte facadeopstalter i anledning af Renæssanceåret 2006.

Samtidig vil en streg af hvid afstribningsmateriale markere udstrækningen af Christian IV's hovedstad hele vejen rundt om voldene.

Golden Days
Men det er kun i København, Christian IV sidder på tronen i den del af Renæssanceåret, som Golden Days står for i september 2006.

Astronomen Tycho Brahe (1546-1601) - der måtte forlade Danmark i 1597 efter en strid med ovennævnte Firetal - bliver centrum for flere bogudgivelser, foredrag, arrangementer mv., fordi han var et af udgangspunkterne for hele idéen med det landsdækkende Renæssanceår.

Aktiviteterne er samlet i et lille sekretariat i København, som er støttet med 2,1 mio. af Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen.

Nye Brahe-fund
»Vi skal ikke administrere større beløb. Vi er en græsrodsbevægelse med en styregruppe på ti«, siger lektor Jens Vellev fra afdelingen for Middelalder- og Renæssancearkæologi på Aarhus Universitet.

Han var også initiativtager til Middelalderåret i 1999, men havde egentlig ikke planer om flere markeringsår. Så kom nogle interessante fund på Hven af en papirmølle, som hørte til Tycho Brahes Uranienborg, samt andre Brahe-fund.

Uranienborg ser Vellev gerne genopført på Hven. »Det kommer til at tage nogen tid, men det vil blive en realitet«, fastslår Jens Vellev, der har en stor fond i venteposition.

Til gengæld er alt klart til to nye Tycho Brahe-udgivelser: den første fulde oversættelse til dansk af Brahes 'Mechanica' og en bog med ikke før offentliggjorte notater om dagliglivet på Hven, skrevet af Brahes assistenter.

Forunderlig tid
Renæssanceåret vil bestå af meget andet end Tycho Brahe og Christian IV. Der vil være musik, teater, film, foredrag, udstillinger og byfester overalt i landet. Foreløbig er over 300 arrangementer tilmeldt, såvel professionelle som amatører.

»Den historiske interesse er stærkt stigende blandt almindelige mennesker, der klæder sig ud og optræder rundt omkring ved byfester. Universiteterne begynder også i større og større grad at åbne sig udadtil. Forskningsformidling spiller en stigende rolle«.

»Middelalderåret har nok været med til at skubbe til den trend, og jeg syntes, det var sjovt at komme ud til så mange som muligt«, siger Jens Vellev, der med styringsgruppen har besluttet, at 1500-1650 er rammen for Renæssanceåret 2006.

»Renæssancen var en forunderlig og tankevækkende tid med Reformationen, opdagelsesrejser og andre begivenheder og mennesker, som på mange måder kom til at ændre vor hverdag«, fastslår Jens Vellev.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden