Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Presset.  Fire ud af fem offentligt ansatte oplever et større eller ligefrem meget større arbejdspres end for fem år siden, viser ny måling fra Megafon
Foto: FINN FRANDSEN

Presset. Fire ud af fem offentligt ansatte oplever et større eller ligefrem meget større arbejdspres end for fem år siden, viser ny måling fra Megafon

Økonomi

Offentligt ansatte er tynget af stress og voksende arbejdspres

Hver anden offentligt ansat føler sig stresset og 82 procent arbejder mere i dag end for fem år siden, viser Megafon-måling.

Økonomi

Pryglet, banket og kritiseret: Ingen kan være i tvivl om, at medarbejderne i Skat er plaget af store arbejdsbyrder, stress og mindreværd efter ti års brutale sparerunder, digitale fiaskoer og skattefaglige skæverter.

Men det er ikke kun i Skat, at medarbejderne føler sig pressede til bristepunktet. Over alt i den offentlige sektor oplever medarbejderne, at de i stigende grad arbejder i en coktail af stress og voksende arbejdsbyrder. Det fremgår af en spørgeundersøgelse, som analyseinstituttet Megafon har gennemført for Politiken og TV2.

En verden til forskel på offentligt ansatte og privatansatte

Ifølge undersøgelsen oplever mere end 80 procent af de offentligt ansatte, at arbejdsmængden og arbejdspresset er større i dag, end det var for fem år siden. Og næsten hver anden offentligt ansat føler sig stresset på jobbet, viser målingen, der samtidig afdækker store forskelle på det offentlige og private arbejdsmarked, når det gælder medarbejdernes oplevelse af arbejdspres og stress.

Blandt de privatansatte er det langt færre, der føler sig stressede og som oplever, at arbejdspresset er vokset de seneste år. Og den konklusion går igen i en række nyere undersøgelser, der ale tegner billede af en offentlig sektor, hvor medarbejderne i stort omfang føler sig pressede og stressede.

Var jeg arbejdsgiver i det offentlige ville jeg helt klart være alarmeret,

»Var jeg arbejdsgiver i det offentlige, ville jeg helt klart være alarmeret«, siger Malene Friis Andersen, psykolog med speciale i stress, trivsel og sygefravær, konsulent i en række private organisationer og forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

»Det vi skal huske er, at når stressen sætter ind, så reduceres arbejdsevnen ret hurtigt. Det går især ud over hukommelsen, koncentrationen, din evne til at prioritere, til at forvalte din egen tid og dine evner til at samarbejde, og det er jo i høj grad færdigheder, man har brug for i det offentlige, når man arbejder med og igennem andre mennesker i skolen, på sygehuset eller på plejehjemmet«, siger hun.

Forsker. Det ligner en epidemi

Arbejdspsykolog Einar Baldursson kalder de nye tal alarmerende høje og »stigende på en måde, der ligner en epidemi« i den offentlige sektor:

»En af de væsentlige årsager til stress er, at mange medarbejdere, særligt i det offentlige, konstant er underlagt forandringer i arbejdet, og de skal udvise enorm fleksibilitet konstant, men det kan vi mennesker simpelthen ikke tåle. De væsentligste forudsætninger for, at vi kan bevæge os i verden, er, at vi har en forestilling om, hvad der sker i morgen, og at vi har en eller anden form for kontrol over tingene – en stabilitet. Men stabilitet er blevet et fy-ord«, siger Einar Baldursson, der er lektor på Center for Klinisk Hverdagspsykologi ved Aalborg Universitet.

Og dén forklaring går igen hos de fleste forskere; hyppige organisationsændringer, nye arbejdsopgaver, nye kolleger og nye chefer kan smadre enhver velfungerende virksomhed.

Det er også meldingen fra Tage Søndergård Kristensen, tidligere professor i psykisk arbejdsmiljø og i dag privat arbejdsmiljøkonsulent med opgaver for både offentlige og private virksomheder:

»Disse kontante ændringer er et kedeligt kendetegn ved den offentlige sektor. Desværre er der ikke meget opmærksomhed på de store menneskelige og økonomiske tab, der er konsekvensen af langt de fleste organisationsforandringer i det offentlige, tag nu bare Skat. Og dertil kommer en stadig strøm af dårligt gennemtænkte lovændringer og reformer, der hele tiden skal indpasses i den offentlige forvaltning«, siger han og fortsætter:

Mere dokumentation - mindre faglighed

»Når man kigger på offentligt ansatte, så er der også en kedelig tendens til, at de bruger en mindre og mindre del af deres tid på det, man kan kalde deres kerneopgave, og mere og mere tid på at dokumentere, at de gør det godt nok«.

»Pædagogen i børnehaven skal udarbejde alle mulige planer for børnene i stedet for at være sammen med dem, og det gælder stort set alle faggrupper i den offentlige sektor; de får ikke lov at til at fokusere på det, de er sat i verden for at lave, de skal lave planer og tabeller, og det gør dem stressede, fordi de ikke har tid til at lave arbejdet ordentligt – og samtidig oplever de det som mistillid, at de hele tiden skal dokumentere, at de gør arbejdet godt nok. Altså man er glad som offentligt ansat, hvis man bruger halvdelen af sin tid på det man rent faktisk er ansat til«.

Og det er ikke det hele.

Ifølge Tage Søndergård Kristensen har det offentlige også en ualmindelig lang tålmodighed med dårlig ledelse.

»Det er et stort problem, at dårlige ledere får lov at sidde og være dårlige ledere i årevis i det offentlige. Mange steder tror man stadig, at det er sund fornuft at udnævne en god skolelærer, læge eller sygeplejerske til leder i den tro, at de så også bare bliver gode ledere. Men det er jo en misforståelse at give folk et lederjob, fordi der er noget helt andet, de er gode til. Der er desværre stadigvæk mangel på god ledelse i det offentlige, om end der er en stigende opmærksomhed på dette felt«, siger han.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Mere sygefravær i det offentlige

Malene Friis Andersen kalder det en ’fælles interesse’ for lønmodtagere og arbejdsgivere at få gjort noget ved det de voksende stressproblemer i den offentlige sektor:

»Føler du dig stresset, eller har du stresssymptomer, så har du rent faktisk en reduceret arbejdsevne, og så vil arbejdspresset under alle omstændigheder opleves højere, uanset om det så rent faktisk er vokset. Så det er en tilstand, der er uønsket for alle parter - også for arbejdsgiverne«, siger hun:

»Mit ønske er, at man får øje på de enorme fælles interesser, der er forbundet med at reducere stressniveauet, både for stressede lønmodtagere og stressede ledere, for begge dele findes, og det handler faktisk om liv og død: Når stressen sætter ind, så er det dybest set, fordi vi føler os truet på vores identitet og psykiske overlevelse, fordi vi ikke magter vores arbejdsopgaver«, siger hun.

Der er stor forskel på sygefraværet i private og offentlige virksomheder. Landets kommuner topper statistikerne med godt 12,6 sygedage i gennemsnit i 2014, mens privatansatte kun havde 6,6 fraværsdage i gennemsnit samme år.

Kommuner: Travlhed er ikke stress

Hos de kommunale arbejdsgivere i Kommunernes Landsforening, mener formand for Løn- og Personaleudvalget Michael Ziegler, at travlhed ofte forveksles med stress, og afviser, at der er tale om en epidemi af stress i kommunerne.

»Hvis man nu ser på andelen af anerkendte arbejdsskader, så udgør de psykiske arbejdsskader kun 7 procent – og det tal har gennem årene været nogenlunde konstant. Det, synes jeg da, er en indikator på, at det ikke er så slemt, som mange vil gøre det til«, siger Michael Ziegler, der er konservativ borgmester i Høje Taastrup.

Statens personalekontor, Moderinseringsstyrelsen, har sendt denne skriftlige kommentar til målingen fra Megafon:

Rejsehold skal forbedre arbejdsmiljøet

»Der sker løbende forandringer på de statslige arbejdspladser, og det kan betyde, at nogen oplever et øget arbejdspres. Det er naturligvis noget, der skal tages alvorligt. Moderniseringsstyrelsen har et stort fokus på, hvordan man kan understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 blev der derfor indgået en aftale med fagforeningerne om at igangsætte en fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø i staten. Dette arbejde er nu godt i gang, og parterne er bl.a. i gang med at etablere et fælles rejsehold, der kan understøtte arbejdspladserne i at håndtere konkrete udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø«. skriver styrelsen..

Hovedorganisationen FTF har sammen med en forsker udviklet en test af stress.

Klik her for at prøve testen

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce